İZMİT BELEDİYE BŞK.

Üç adet arsa satış ihalesi duyurusu

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00496310
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

ÇAĞDAŞ KOCAELİ 30.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ÇAĞDAŞ KOCAELİ 06.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
12.12.2016 11:00
İhale Usulü
:
2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhale Türü
:
Satış
HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

SIRA NO

TAPU MAHALLE

İDARİ MAHALLE

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

(M2)

HİSSE ORANI

VASFI

1/1000 ÖLÇEKLİ PLANBİLGİSİ

TAHMİNİ BEDEL

(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL)

İHALE TARİHİ SAATİ

MEVCUT KULLANIM DURUMU

1

ARIZLI

ARIZLI

155

7

455.00

TAM

ARSA

KONUT ALANI

227,500.00 TL

6,825.00 TL

12.12.2016 11.00

İŞGALLİ

2

DURHASAN

DURHASAN

183

11

472.00

TAM

ARSA

KONUT ALANI

153,400.00 TL

4,602.00 TL

12.12.2016 11.05

BOŞ

3

DURHASAN

DURHASAN

183

12

356.00

TAM

ARSA

KONUT ALANI

115,700.00 TL

3.471,00 TL

12.12.2016 11.10

BOŞ

1- Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen Belediyeye ait 3 adet taşınmazın satış ihalesi , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve 46. maddeleri uyarınca açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedel üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası 2. katında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 09.12.2016 Cuma günü saat : 16.00'ya kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere) aşağıda belirtilen evrakları İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

GERÇEK KİŞİLERİN ;

a- Geçici teminat makbuzu.(Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri teminat mektupları)

b- İlgili muhtarlık yada nüfus müdürlüğünden alınmış ikametgah belgesi

c- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri.

d- Noter tasdikli imza beyannamesi.

e- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname.

TÜZEL KİŞİLERİN ;

a- Tüzel Kişilğin Noter tasdikli imza sirküleri.

b- Ticaret Sicil Gazetesi. (Noter tasdikli)

c- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı.

d- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2016 yılına ait)

e- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.

f- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

g- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

3- İhale şartnamesi mesai saatleri dahilinde İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Biriminde bedelsiz görülebilir.

4- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5- İhale ilanı www.izmit.bel.tr adresinde görülebilir. İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR