TÜRKOĞLU MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Türkoğlu Milli Emlak Şefliği 31 adet gayrimenkulü satışa çıkardı

TÜRKOĞLU MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01131352
Şehir : Kahramanmaraş / Türkoğlu
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKOĞLU HABER 12.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Hazineye ait 31 adet muhtelif taşınmaz
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.03.2020 08:40
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Türkoğlu Milli Emlak Şefliği
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TÜRKOĞLU MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

1-Aşağıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen Hazinenin tam-hisseli olarak maliki bulunduğu taşınmaz malların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde, Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek komisyon huzurunda Milli Emlak Şefliğinde yapılacaktır.


2- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale saatine kadar;

a-Geçici Teminatın yatırıldığına ilişkin belgeyi, (Teminat olarak kabul edilecek değerler Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah Belgesi),

c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermelerini,

d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri(aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bendlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

3-Satış bedelinin tamamı peşin veya 4706 Sayılı Kanunun 4916 Sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazineye ait taşınmaz malların satış bedelinin 5.000,00 TL'yi geçmesi halinde en az 1/4'ü peşin geri kalan kısmı en fazla iki yılda ve Kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilecektir.

4-İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Şefliğinde görülebilir yada bedelsiz olarak temin edilebilir.

5-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.

6-Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez

7-Hazineye ait taşınmazların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi,resim,harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.

8-Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR
NOT: İhale Bilgileri www.milliemlak.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilir.

S.No

MAHALLESİ

ADA
NO

PARSEL
NO

CİNSİ

İMAR
DURUMU

YÜZ
ÖLÇÜMÜ
(M2)

HAZİNE
HİSSESİ
(M2)

TAHMİNİ
BEDELİ(TL)

GEÇİCİ
TEMİNATI
(TL)

İHALE
TARİHİ

İHALE
SAATİ

1

Kelesikli/Özbek
(Kadıoğlu Çiftliği)

177

5

Arsa

Tarım Alanı

2.021,51

Tam

41.000,00

12.300,00

03.03.2020

08:40

2

Kelesikli/Özbek
(Kadıoğlu Çiftliği)

177

6

Arsa

Tarım Alanı

1.438,03

Tam

29.500,00

8.850,00

03.03.2020

08:50

3

Kelesikli/Özbek
(Kadıoğlu Çiftliği)

178

1

Arsa

Tarım Alanı

1.490,86

Tam

30.500,00

9.150,00

03.03.2020

09:00

4

Kelesikli/Özbek
(Kadıoğlu Çiftliği)

178

2

Arsa

Tarım Alanı

1.649,97

Tam

33.500,00

10.050,00

03.03.2020

09:10

5

Kelesikli/Özbek
(Kadıoğlu Çiftliği)

178

3

Arsa

Tarım Alanı

1.334,25

Tam

27.000,00

8.100,00

03.03.2020

09:20

6

Kelesikli/Özbek
(Kadıoğlu Çiftliği)

178

4

Arsa

Tarım Alanı

2.508,14

Tam

51.000,00

15.300,00

03.03.2020

09:30

7

Bayramgazi Mah.

….

375

Hali
Arazi

İmarsız

1.816,39

Tam

15.000,00

4.500,00

03.03.2020

09:40

8

Bayramgazi Mah.

….

376

Hali
Arazi

İmarsız

1.545,96

Tam

13.000,00

3.900,00

03.03.2020

09:50

9

Bayramgazi Mah.

….

377

Hali
Arazi

İmarsız

1.536,96

Tam

13.000,00

3.900,00

03.03.2020

10:00

10

Bayramgazi Mah.

….

392

Hali
Arazi

İmarsız

1.643,39

Tam

14.000,00

4.200,00

03.03.2020

10:10

11

Bayramgazi Mah.

….

393

Hali
Arazi

İmarsız

1.616,50

Tam

13.500,00

4.050,00

03.03.2020

10:20

12

Bayramgazi Mah.

….

395

Hali
Arazi

İmarsız

1.061,69

Tam

7.000,00

2.100,00

03.03.2020

10:30

13

Bayramgazi Mah.

….

396

Hali
Arazi

İmarsız

1.118,06

Tam

7.250,00

2.175,00

03.03.2020

10:40

14

Bayramgazi Mah.

….

397

Hali
Arazi

İmarsız

1.001,91

Tam

7.000,00

2.100,00

03.03.2020

10:50

15

Bayramgazi Mah.

….

398

Hali
Arazi

İmarsız

1.103,39

Tam

7.000,00

2.100,00

03.03.2020

11:00

16

Bayramgazi Mah.

….

399

Hali
Arazi

İmarsız

1.089,22

Tam

7.000,00

2.100,00

03.03.2020

11:10

17

Bayramgazi Mah.

….

400

Hali
Arazi

İmarsız

1.027,19

Tam

7.000,00

2.100,00

03.03.2020

11:20

18

Bayramgazi Mah.

….

401

Hali
Arazi

İmarsız

1.476,93

Tam

9.500,00

2.850,00

03.03.2020

11:30

19

Bayramgazi Mah.

….

402

Hali
Arazi

İmarsız

1.066,83

Tam

7.000,00

2.100,00

03.03.2020

11:40

20

Bayramgazi Mah.

….

403

Hali
Arazi

İmarsız

1.157,20

Tam

7.500,00

2.250,00

03.03.2020

11:50

21

Bayramgazi Mah.

….

404

Hali
Arazi

İmarsız

1.182,33

Tam

8.000,00

2.400,00

03.03.2020

13:30

22

Bayramgazi Mah.

….

405

Hali
Arazi

İmarsız

1.065,78

Tam

7.000,00

2.100,00

03.03.2020

13:40

23

Bayramgazi Mah.

….

406

Hali
Arazi

İmarsız

1.178,47

Tam

12.500,00

3.750,00

03.03.2020

13:50

24

Bayramgazi Mah.

….

408

Hali
Arazi

İmarsız

1.208,24

Tam

10.500,00

3.150,00

03.03.2020

14:00

25

Bayramgazi Mah.

….

412

Hali
Arazi

İmarsız

2.939,02

Tam

24.000,00

7.200,00

03.03.2020

14:10

26

Bayramgazi Mah.

….

414

Hali
Arazi

İmarsız

4.187,22

Tam

30.000,00

9.000,00

03.03.2020

14:20

27

Bayramgazi Mah.

….

415

Hali
Arazi

İmarsız

876,58

Tam

9.500,00

2.850,00

03.03.2020

14:30

28

Bayramgazi Mah.

….

422

Hali
Arazi

İmarsız

2.141,34

Tam

18.000,00

5.400,00

03.03.2020

14:40

29

Bayramgazi Mah.

….

428

Hali
Arazi

İmarsız

5.832,40

Tam

41.500,00

12.450,00

03.03.2020

14:50

30

Bayramgazi Mah.

….

432

Tarla

İmarsız

11.594,44

Tam

82.000,00

24.600,00

03.03.2020

15:00

31

Bayramgazi Mah.

….

436

Tarla

İmarsız

22.347,12

Tam

68.000,00

20.400,00

03.03.2020

15:10

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR