KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON)

Trabzon'da 155 ada 53 parsel nolu taşınmazın hissesi ihale ile satılacaktır

KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00984068
Şehir : Trabzon / Beşikdüzü
Semt-Mahalle : VARDALLI MAH. / BEŞİKDÜZÜ
: 9
Yayınlandığı Gazeteler

KUZEY EKSPRES 27.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
KARADENİZ 22.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Trabzon İli, Beşikdüzü İlçesi, Vardallı Mahallesinde yer alan 155 ada 53 parsel nolu (48,21 m2) yüzölçümlü taşınmazın İdaremize ait 9,04 m2 ‘lik kısmının satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.05.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TRABZON

1- Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuda kayıtlı Trabzon İli, Beşikdüzü İlçesi, Vardallı Mahallesinde yer alan 155 ada 53 parsel nolu (48,21 m2) yüzölçümlü taşınmazın İdaremize ait 9,04 m2 ‘lik kısmının satışı 22.387,73 TL kıymet takdir bedelle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre Açık Artırma suretiyle satışı yapılacaktır.

2- Açık Artırması 03/05/2019 günü Cuma Saat:14.00’da Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda komisyon huzurunda yapılacaktır.Bu işe ait ihale dokümanı Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği adresinde görülebilir.

3- İhaleye katılacak olanlar yukarıda belirtilen gün ve saatte aşağıda istenen belgeleri İhale Komisyonuna ibraz etmek zorundadırlar.

  1. Geçici Teminat (Ziraat Bankası Gazipaşa Şubesi İBAN NO: TR 22 000 1 002 534 392 540 335 021 IBAN nolu hesaba 675,00 TL yatırılacaktır.

  1. 2019 yılına ait ikametgâh belgesi

  2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
    c.1)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
    c.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

  3. İsteklinin imzalandığı taahhütname

  4. İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz (İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TL karşılığı Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Yıldızlı Mevkii Akçaabat/TRABZON adresinden satın alınabilir. )

4- Postada olan gecikmeler kabul edilmez.

5- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR