Yazdır

AKÇADAĞ MALMÜDÜRLÜĞÜ

Taşınmaz mal satış ilanı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00498918
Şehir : Malatya / Akçadağ
Yayınlandığı Gazeteler

MALATYA SONSÖZ 30.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
MALATYA SONSÖZ 02.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhale Türü : Satış
İhale Tarihi : 19.12.2016 10:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

AKÇADAĞ MALMÜDÜRLÜĞÜ

Gayrimenkul NO Malın Cinsi Ada/Parsel No Adresi Özellikleri Satış Değeri Teminatı Satışı Yapan Vergi Dairesi Ühah Tarihi 2.İhale Tarihi
1 Sulu Tarla 0 Ada 25 Parsel İkinciler Mahallesi Kamışlı ^Tarla] ?mM Mevkii* AKÇADAĞ f ' 400 nû 4.000.00 TL. 300.00 TL , . ........... Akçadağ Malmiidiir/üğii Hükümet Akçadağ Malmudurlugu Binası/AKÇADAĞ 19.12.2016 Saat: 10.00 26.12.2016 Saat: 10.00
2 Sulu Tarla OAda 297Parsel İkinciler Mahallesi Hacı Behzat Mevkii /AKÇADAĞ Sulularla 22.300.00m2 Hisse Miktarı 3.185,7İm2 31.857.00 TL. 2.400,00 TL. Akçadağ Malmüdürlüğü Akçadağ Malmüdürlüğü Hükümet Binası/AKÇADAĞ 19.12.2016 Saat: 10.15 26.12.2016 Saat: 10.15
3 Sulu Tarla OAda 466 Parsel İkinciler Mahallesi Kamışlı MevkiiAKÇADAĞ Sulu Tarla 5650.00 m1 Hisse Miktarı 807.14 M2 8.070,00 TL 605.00TL Akçadağ Malmüdürlüğü Akçadağ Malmüdürlüğü/Hükümet Binası/AKÇADAĞ 19.12.2016 Saat:10.30 26.12.2016 Saat: 10.30
4 Sulu Tarla 0 Ada 468 Parsel İkinciler Mahallesi Kamışlı MevkiiAKÇADAĞ Sulu Turla 565H.IIO nr Hisse Miktarı 807,14 M2 8.070.00 TL 605.00TL Akçadağ Malmüdürlüğü Akçadağ Malmüdürlüğü/Hükümet Binası/AKÇADAĞ 19.12.2016 Saat: 10.45 26.12.2016 Saat: 10.45
5 Sulu Tarla OAda 306 Parsel İkinciler Mahallesi Kamışlı MevkiiAKÇADAĞ Sulu Tarla 56.700.00 M211 isse Miktarı 8.100,00 m2 81.000.00 TL. 6100.00 TL Akçadağ Malmüdürlüğü Akçadağ Malmüdürlüğü Hükümet Binası/AKÇADAĞ 19.12.2016 Saat: 11.00 26.12.2016 Saat: 11.00

Tapu Harcı,KDV,DV. alıcıya aittir.
Gayrimenkul artırma sonunda üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur.Şu kadar ki artırma bedelinin gayrimenkul için biçilmiş olan değerin % 75'i bulması lazımdır.Bundan başka amme alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar mezkur gayrimenkul ile temin edilmiş ise artırma bedelinin bu suretle rüçhanı olan alacakların tutarı (Yok) lirayı geçmesi ve yapılmış yapılacak masrafları da karşılaması icap eder. Artırmada 11. nci maddede yazılı tutar elde edilemediği takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 7 gün daha uzatılarak 26.12.2016 tarihinde aynı yer ve aynı saatte ikinci defa satışa çıkarılacaktır.Yedinci günü aynı saatte gayrimenkul en çok artırana ihale
edilir.Ancak ihale bedelinin rüçhanlı ...(Yok).....lira alacakla birlikte masrafları da aşması lazımdır, aşmazsa satış yapılmaz.
Teminatın yatırıldığına ilişkin belge satış saatinden 1 saat önce Gayrimenkul Satış Komisyon Başkanlığına ibraz edilecektir. Satış şartnamesi Akçadağ Malmüdürlüğü ilan panosunda görülebilir ya da Gelir Servisinden alınabilir.
Birinci defa kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan sorumlu olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra,bakiyesi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanuna göre tahsil dairesince tahsil olunur, Faiz % 5'den hesap edilir.
Teminat olarak Para. Banka Teminat Mektubu, Hazine Tahvili,Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve Tahvilat (bu Esham ve Tahvilatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir.) kabul edilecek olup, açık artırmaya esas rayiç değerinin % 7,5 oranında teminat yatırılması gerekir.
*İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu, _
* Yukarıda yazılı hususlar dışında başka bir bilgi almak isteyenler Akçadağ Malmüdürlüğü dosya numarası ile müracaat edebilirler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR