MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Taşınmaz mal satış ilanı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00451060
Şehir : Malatya
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ AKİT 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
25.10.2016 14:30
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

  1. Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olan, Malatya İli, Yeşilyurt ve Battalgazi İlçelerinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen, taşınmaz malların satış ihaleleri listede gösterilen tarih ve saatte Belediyemiz Hizmet binası içerisinde bulunan Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre "Açık Teklif Usulü” ile yapılacaktır.
  2. Satışı yapılacak taşınmazların yeri, konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.
  3. İhaleye çıkarılan taşınmaz mallar ile ilişkin ihale şartname ve ekleri bedelsiz olarak, Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan alınabilir, ücretsiz olarak incelenebilir.
  4. İhaleye katılmak isteyenlerin;

a)Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah belgesi)

b)Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı fotokopisini, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu, geçici teminat mektubunun süresiz olması gerekmektedir.

e) Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, ortak katılım halinde Ortaklık Girişim Beyannamesi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sürkülerini, kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.

  1. Posta ile yapılan müracaatlardaki gecikmeler kabul edilmez.
  2. Yapılan ihalenin onaylanmasından sonra taşınmaz mal satış bedeli 15 güne kadar ödenecektir. Büyükşehir Belediyesine ait ihale konusu taşınmaz malların satışı KDV'ye tabi değildir.
  3. İhaleye katılacak olanlar taşınmaz malların ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihleri ve saatlerinden öncesine kadar Büyükşehir Belediyesi veznesinden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır.
  4. Malatya Büyükşehir Belediyesi Encümeni bahse konu arsalara ait ihaleleri yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

SIRA NO

İLÇE

MAH.

KÖY

ADA

PARSEL

PARSEL-DÜKKAN ALANI

İMAR DURUMU CİNSİ

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

TAHMİN EDİLEN BEDEL

İHALE TARİH VE SAATİ

1

YEŞİLYURT

TECDE

5986

1

5081,46

Task 0,25 Kask 0,50

(2 Kata Müsadeli)

38.111,00 TL

1.270.365,00 TL

25/10/2016- Saat:14:30

2

YEŞİLYURT

TECDE

5988

2

6472,31

TİCARET+ KONUT Task 0,25 Kask 0,50

(2 Kata Müsadeli)

48.543,00 TL

1.618.077,50 TL

25/10/2016- Saat:14:30

3

YEŞİLYURT

İNÖNÜ

3780

2

2175,31

Konut + Ticari

Blok Nizam

E=2.20 Hmax= 24.50 Bodrum Otopark

39.156.00 TL

1.305.186,00 TL

25/10/2016- Saat:14:30

4

BATTALGAZİ

SARAY

1242

1

99,66

MEYDAN (Bodrum Çarşı) İnönü Kapalı Çarşısı 2. Bodrum no:139

19.434,00 TL

647.790,00 TL

25/10/2016- Saat:14:30

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR