MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tarla, arsa, bağ yeri satılacaktır

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00889565
Şehir : Tekirdağ / Malkara
Yayınlandığı Gazeteler

MEDYA BATI 06.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
MEDYA BATI 09.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
TARLA
İşin Yapılacağı Yer
:
BAYRAMTEPE ,DEREKÖY,KOZYÖRÜK
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.11.2018 09:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI


1- Mülkiyeti Belediyemize ait 12 adet taşınmaz, 2886 sayılı kanunun 45.nci maddesine göre açık teklif usulü (arttırma) ile satılacaktır.
2- İhaleler tabloda belirtilen tarih ve saatlerde Belediye binasındaki Encümen odasında ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3- Geçici Teminat Bedeli muhammen bedelin %3'ü kadardır.
4- Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
5- Taşınmaz Özellikleri:

Sıra No Mahalle Mevkii Ada / Parsel Yüzölçüm
(m2)
Cinsi Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 BAYRAMTEPE AŞAĞI OVA 117/64 16807,98 TARLA 88.250,00 2.647,50 16.11.2018 09:00
2 DAVUTELİ - 107/27 (489) 3250,3 SIVAT 40.000,00 1.200,00 16.11.2018 09:10
3 DEREKÖY BOĞAZ 317 43900 TARLA 570.700,00 17.121,00 16.11.2018 09:20
4 DEREKÖY ESKİ BAĞLAR 650 1104 TARLA 5.520,00 165,60 16.11.2018 09:30
5 GÜNEŞLİ KÖY İÇİ 505 2000 HAM TOPRAK 40.000,00 1.200,00 16.11.2018 09:40
6 HACISUNGUR KARAPINAR 123/8 (1498) 13523,58 TARLA 121.700,00 3.651,00 16.11.2018 09:50
7 HEMİT ALTIYALAK ÇEŞME 119/118 (1708) 92445,23 TARLA 1.100.000,00 33.000,00 16.11.2018 10:00
8 KOZYÖRÜK KÖY İÇİ 5587 690 BAĞ YERİ 14.000,00 420,00 16.11.2018 10:10
9 PİRİNÇÇEŞME KÖY İÇİ 1059 552,55 ARSA 25.000,00 750,00 16.11.2018 10:20
10 SIRTBEY OVALAR 463 1100 TARLA 6.000,00 180,00 16.11.2018 10:30
11 ŞARKÖY-BEYOĞLU BALKAN 121/50 (20) 20000 TARLA 120.000,00 3.600,00 16.11.2018 10:40
12 TEKKEKÖY KÖY İÇİ 829 1304 ARSA 10.000,00 300,00 16.11.2018 10:50


6- İhaleye iştirak edeceklerin aşağıdaki belgeler ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne son başvuru tarihi olan 15.11.2018 Perşembe Günü saat 17:00’a kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.
-Nüfus Cüzdan Sureti (Gerçek Kişiler)
-Yerleşim Belgesi (Gerçek Kişiler)
-Vekaleten katılma halinde Noter tasdikli vekaletname.
-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgesi (Tüzel kişiler)
-Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)
-Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti (Dernekler için)
-Tebligat için adres beyanı ve iletişim bilgileri.
-Malkara Belediyesine ait herhangi bir borcu olmadığına dair belge.
-Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya 2886 sayılı D.İ.K. 26.maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden birisi.
İlan olunur.

Ulaş YURDAKUL
Malkara Belediye Başkanı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR