SUNGURLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sungurlu Belediyesi'ne ait 371 m² arsa ihale ile satılacaktır

SUNGURLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01037688
Şehir : Çorum / Sungurlu
Semt-Mahalle : İSMETPAŞA MAH. / SUNGURLU
: 371
Yayınlandığı Gazeteler

SUNGURLU''NUN SESİ 10.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
SUNGURLU''NUN SESİ 15.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.08.2019 15:20
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sungurlu Belediyesi Hizmet Binası Sunguroğlu Mah.Alparslan Türkeş Cad.No:35 adresinde Belediye Meclis Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SUNGURLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

DUYURULUR

 1. Mülkiyeti Sungurlu Belediyesine ait İsmetpaşa Mahallesinde bulunan taşınmaz (arsa), 2886 Sayılı DİK'nun 45’inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile Sungurlu Belediyesi Hizmet Binası Sunguroğlu Mah.Alparslan Türkeş Cad.No:35 adresinde Belediye Meclis Toplantı Salonunda aşağıda belirtilen tarih ve saatte Sungurlu Belediyesi İhale Komisyonu huzurunda ihale ile satılacaktır.

S.NO CİNSİ VE NİTELİĞİ Ada/ Parsel Yüzölçümü
(m)
Muhammen bedel/TL Geç.Tem (TL.) İhale Tarihi İhale Saati
1 Arsa (İsmetpaşa Mah.) 989/11 371,45 31.499,50 944,99 27.08.2019 15:20
 1. İhale Dokümanı (Şartname ve Ekleri) Sungurlu Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir ve doküman 100,00 TL bedelle satın alınabilir.
 2. İdare ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
 3. İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
 4. İhaleye Katılacaklardan İstenilecek belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A)GERÇEK KİŞİLERDEN:
1. ikametgah belgesi
2. Nüfus kayıt örneği,
3. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
4. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
5. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
6. İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne borcu olmadığına dair yazı. (kira, su, emlak vb. tüm borçlarına ait)
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

 1. İdare merkezinin bulunduğu kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
 2. Noter tasdikli imza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya onaylı sureti ile yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti
 3. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
 4. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
 5. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 6. İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne borcu olmadığına dair yazı. (kira, su, emlak vb. tüm borçlarına ait)

C) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin a ve b deki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
6-İhale ile ilgili diğer bilgiler, istenilen şart ve hususlar ihale şartnamesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

 1. Satış Bedelinin Ödenmesi : taşınmazların satış bedeli peşin ve defaten ödenecektir.
 2. Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon her hangi bir sorumluluk kabul etmez.
 3. İstekliler ihale şartnamesinde istenilen belgeleri bir dosya halinde İhale Günü İhale Komisyonu Başkanlığına İhale saatinden önce teslim etmeleri gerekmektedir.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR