SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İNŞAAT VE EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'ndan gayrimenkul satış ilanı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İNŞAAT VE EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Kurumumuza ait tapu bilgileri yazılı gayrimenkuller ihale ile satışa sunulmuştur
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.06.2020 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı, Adakale Sok. No:30 Kızılay/ANKARA
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI


Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası: 4) 423 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre (Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (n) bendi hariç olmak üzere) açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.
Kurumumuz 2886 Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp gayrimenkul satış ihalesini yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Satış ihalesi ile ilgili verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi mahiyetindedir.
İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın İhale dokümanını, İdarenin adresinde bedelsiz olarak görebilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkul için belirlenen Şartname satın alma bedeli; tahsilata yetkili bankalara “Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapma” talebiyle müracaatta bulunarak, “Beyana dayalı Tahsilat” menüsünden TCKN veya Vergi Numarası ile 1008 kodundan yatırılarak, Kurumun İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığının Adakale Sok.No.30 Kızılay/ANKARA adresinden alınması zorunludur.
Teminat olarak, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanununda belirtilen tedavüldeki Türk parası, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları, Resmi Gazete ’de belirlenen günlük bedelleri üzerinden Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetlerin yerine geçen belgeler kabul edilir. Başka teminatlar kabul edilmez.
Teklif ve belgeler, İhale günü, İhale saatine kadar ihalenin yapılacağı Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı, Adakale Sok. No:30 Kızılay/ANKARA adresine teslim edilecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenler Kuruma ait 0312 585 61 43 / 585 61 45 no.lu telefonlardan bilgi alabilirler.
İhale Komisyonuna bizzat müracaat edilerek ihaleye iştirak edilir. Posta ve başka yöntemlerle ihaleye iştirak edip ihaleye katılmayan teklif sahibinin teklifi son ve kesin teklif olarak kabul edilir. İhale gün ve saatinden sonra İdareye ulaşan teklif ve belgeler değerlendirmeye alınmaz.

MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

İL İLÇE MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
NİTELİĞİ GÜNÜ SAATİ ŞARTNAME BEDELİ
(TL)
MUHAMMEN BEDEL (TL)
(KDV HARİÇ)
TEMİNAT TUTARI
(TL)
Ankara Kahramankazan Saray 3381 1 7.087,00 Arsa 09/06/2020 09:30 150,00 2.090.000,00 104.500,00
Ankara Kahramankazan Saray 3699 6 4.968,00 Arsa 09/06/2020 10:15 150,00 1.590.000,00 79.500,00
** Ankara Kahramankazan Emirgazi 111 2 82.966,09 Tarla 09/06/2020 11:00 150,00 4.975.000,00 248.750,00
** Ankara Kahramankazan Fatih 220764 2 1.925,00 Arsa 09/06/2020 14:00 150,00 395.000,00 19.750,00
** Ankara Kahramankazan Fatih 220776 3 2.513,00 Arsa 09/06/2020 15:00 150,00 515.000,00 25.750,00
Ankara Elmadağ Kurtuluş 210060 1 8.044,79 Arsa 09/06/2020 16:00 150,00 1.000.000,00 50.000,00
Konya Selçuklu Feritpaşa 2147 96 1.106,00 Oniki Katlı Kargir Apartman 10/06/2020 09:30 150,00 5.000.000,00 250.000,00
** Adana Seyhan Arslandamı 2949 1-2-3-4 8.066,14 Arsa 10/06/2020 10:15 150,00 6.505.000,00 325.250,00
** Adana Seyhan Arslandamı 2948 6 11.262,62 Arsa 10/06/2020 11:00 150,00 9.000.000,00 450.000,00
Sakarya Hendek Başpınar 190 288-337-353 3.647,84 Arsa 10/06/2020 14:00 150,00 1.100.000,00 55.000,00
** Düzce Merkez Kiremit Ocağı *** 511 2.002,49 Arsa 10/06/2020 15:00 150,00 5.200.000,00 260.000,00
** Düzce Merkez Konuralp *** 4633 ve 4634 6.531,90 Arsa 10/06/2020 16:00 150,00 3.850.000,00 192.500,00
Kocaeli Körfez Hereke *** 5423 1.746,00 Lojman ve Arsası 11/06/2020 09:30 150,00 400.000,00 20.000,00
** Kocaeli İzmit Ömerağa 278 52 13.127,08 (A.P:3030/35000) Betonarme Bina ve Arsası
(176 Adet Bağımsız Bölüm)
11/06/2020 10:15 150,00 16.500.000,00 825.000,00
** İstanbul Silivri Selimpaşa 192 1 13.633,95 Arsa 11/06/2020 11:00 150,00 13.600.000,00 680.000,00
Tekirdağ Marmara Ereğlisi Yeniçiftlik *** 2515 7.431,00 Kargir Motel ve Otel ve Bahçesi 11/06/2020 14:00 150,00 4.000.000,00 200.000,00
Kütahya Şaphane Şaphane Köyü *** 7195 172,00
(Arsa Payı:170/240)
Bodrumlu İki Katlı Yirmi Dükkanlı Kargir Bina
(17 Adet Bağımsız Bölüm)
11/06/2020 15:00 150,00 500.000,00 25.000,00
Burdur Merkez Bahçelievler 1270 1 1.743,81 Beş Katlı Betonarme Bina ve Arsası 11/06/2020 16:00 150,00 1.400.000,00 70.000,00
Balıkesir Burhaniye Geriş 667 1 51.122,00 Arsa 12/06/2020 09:30 150,00 6.000,000,00 300.000,00
Batman Merkez İluh Köyü 1546 19 313,46 Arsa 12/06/2020 10:00 150,00 500.000,00 25.000,00
Batman Merkez İluh Köyü 863 1 1.005,80 Arsa 12/06/2020 10:30 150,00 1.000.000,00 50.000,00
İzmir Bayraklı Alurca 25415 5 45.615,32 Arsa 12/06/2020 11:00 150,00 21.000.000,00 1.050.000,00
**Şanlıurfa Akçakale Koruklu 119 3 31.194,72 Tarla 12/06/2020 14:00 150,00 1.500.000,00 75.000,00


** Resmi Gazete’nin 11 Eylül 2014 tarihli ve 29116 sayılı nüshasıyla yürürlüğe giren 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un 27. Maddesine istinaden KDV’den muaftır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR