SÖKE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Söke/Demirçay'da 279 m² arsa icradan satılıktır

SÖKE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01088619
Şehir : Aydın / Söke
Semt-Mahalle : DEMİRÇAY MAH. / SÖKE
: 279
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ SÖKE 22.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/280 TLMT
Muhammen Bedeli
:
27,943 TL
Birinci Satış Günü
:
15.01.2020 10:30
İkinci Satış Günü
:
17.02.2020 10:30
Satış Yeri
:
Söke Adliyesi Satış Odası (Zemin Kat) - Çeltikçi Mahallesi Bayındır Cad. Söke / AYDIN

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. SÖKE İCRA DAİRESİ

2019/280 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Söke İlçe, 102 Ada, 4 Parsel, DEMİRÇAY Mahalle/Köy, köyiçi Mevkii, taşınmaz için Söke belediyesinden alınan imar durumu bilgisinde parsel , İl İdare Kurulunun 01/07/2010 tarih ve 294 sayılı kararıyla onanan Demirçay Köyü Yerleşik Alan Sınırı içerisinde kalmaktadır. Parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırları dışında olup , 1/25.000 ölçekli Aydın İli Nazım İmar PlanındaDüşük Yoğunlukta Konut Alanı tanımlı alanda kalmaktadır. Parselde yeni yapı yapılması halinde , parsel derinliği Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin parsel büyüklükleri ile ilgili hükümlerindeki şartları sağlamadığından , öncelikle komşu parsellerle tevhit edilmesi gerekmektedir. Parseldeki yapılanma şartları hakkında 1/25.000 ölçekli Aydın İli Nazım İmar Planı plan hükümlerinin 3.1.7.8.maddesine istinaden İmar Planı Olmayan Düşük Yoğunlukta Mevcut Konut Alanı olarak tanımlanmış kırsal yerleşme alanlarında konut , tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile turizm tesislerinde ve ticari kullanımlarda yapılaşma koşulları TAKS:0,40 , Emsal(E) : 0,50 , en çok bina yüksekliği : 6,50 m (2 kat) , maksimum inşaat taban alanı 300,00 m² olarak uygulanır. Silo , samanlık , yem deposu , v.b. yapılar için en çok bina yüksekliği ihtiyaç doğrultusunda belediyesince belirlenebilir.hükmü geçerlidir.'' denilmektedir.Tespite konu olan taşınmaz ; Aydın ili , Söke ilçesi , Demirçay mahallesi , 102 ada , 4 parselde kayıtlı , 279,43 m² alana sahip , ARSA dır.Keşif esnasında ; 279,43 m² lik parselin boş arsa niteliğinde olduğu tespit edilmiştir. Mevki olarak köy merkezine inen yol üzerinde olup , köy meydanına yaklaşık 90 metre mesafede bulunmaktadır.

Adresi :Demirçay Mah.Köyiçi Mevkii Söke/AYDIN

Yüzölçümü :279,43 m2

Hissesi :Tam

İmar Durumu :Söke belediyesinden alınan imar durumu bilgisindeparsel , İl İdare Kurulunun 01/07/2010 tarih ve 294 sayılı kararıyla onanan Demirçay Köyü Yerleşik Alan Sınırı içerisinde kalmaktadır. Parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırları dışında olup , 1/25.000 ölçekli Aydın İli Nazım İmar PlanındaDüşük Yoğunlukta Konut Alanı tanımlı alanda kalmaktadır. Parselde yeni yapı yapılması halinde , parsel derinliği Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin parsel büyüklükleri ile ilgili hükümlerindeki şartları sağlamadığından , öncelikle komşu parsellerle tevhit edilmesi gerekmektedir. Parseldeki yapılanma şartları hakkında 1/25.000 ölçekli Aydın İli Nazım İmar Planı plan hükümlerinin 3.1.7.8.maddesine istinaden İmar Planı Olmayan Düşük Yoğunlukta Mevcut Konut Alanı olarak tanımlanmış kırsal yerleşme alanlarında konut , tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile turizm tesislerinde ve ticari kullanımlarda yapılaşma koşulları TAKS:0,40 , Emsal(E) : 0,50 , en çok bina yüksekliği : 6,50 m (2 kat) , maksimum inşaat taban alanı 300,00 m² olarak uygulanır. Silo , samanlık , yem deposu , v.b. yapılar için en çok bina yüksekliği ihtiyaç doğrultusunda belediyesince belirlenebilir.hükmü geçerlidir.'' denilmektedir.

Kıymeti : 27.943,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinemezler.

1. Satış Günü : 15/01/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 17/02/2020 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri : Söke Adliyesi Satış Odası (Zemin Kat) - Çeltikçi Mahallesi Bayındır Cad. Söke / AYDIN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunamayan ve adli tebligatı iade edilen ilgililere de satış ilanı İİK madde 127 gereğitebligat yerine geçecektir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/280 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/11/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR