SİVEREK MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Siverek Milli Emlak Şefliği'nden ihale usulüyle 16 adet taşınmaz satılacaktır

SİVEREK MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İşin Yapılacağı Yer
:
Şanlıurfa Siverek İlçesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.02.2020 08:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Siverek Kaymakamlığı Milli Emlak Servis odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacak
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SİVEREK KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN TAŞINMAZ SATIŞ LİSTESİ

SATIŞA KONU TAŞINMAZMALIN

SIRA NO DOSYA NO İLİ İLÇESİ MAHALLE CİNSİ ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
SATILACAK ALAN
(m²)
HAZİNE HİSSESİ İMAR DURUMU FİİLİ DURUMU TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 63090104800 Şanlıurfa Siverek Camikebir Arsa 2549 7 1247,99 936,73 Hisseli E:1,20 Yençok:15,50m Maks.TAKS:0,25
Konut Alanı
Boş ve işgalsizdir. 422.000,00 TL 126.600,00 TL 07.02.2020 08:30
2 63090105325 Şanlıurfa Siverek Camikebir Arsa 1821 13 1330,03 835,70 Hisseli Kaks:1,80 Maks.TAKS:0,30
Konut Alanı
Boş ve işgalsizdir. 293.000,00 TL 87.900,00 TL 07.02.2020 08:50
3 63090104797 Şanlıurfa Siverek Camikebir Arsa 2533 4 1076,99 678,81 Hisseli E:1,20 Yençok:15,50m Maks.TAKS:0,25
Konut Alanı
Boş ve işgalsizdir. 272.000,00 TL 81.600,00 TL 07.02.2020 09:10
4 63090103607 Şanlıurfa Siverek Haliliye Arsa 717 14 254,20 254,20 Tam E:1,10 Yençok:15,50m Maks.TAKS:0,25
Konut Alanı
Boş ve işgalsizdir. 128.000,00 TL 38.400,00 TL 07.02.2020 09:30
5 63090104471 Şanlıurfa Siverek Haliliye Arsa 718 8 228,47 228,47 Tam E:1,10 Yençok:15,50m Maks.TAKS:0,25
Konut+Ticari Alan
Boş ve işgalsizdir. 126.000,00 TL 37.800,00 TL 07.02.2020 09:50
6 63090104822 Şanlıurfa Siverek Camikebir Arsa 2646 5 743,32 195,18 Hisseli E:0,80 Yençok:15,50m Maks.TAKS:0,25
Konut Alanı
Boş ve işgalsizdir. 117.500,00 TL 35.250,00 TL 07.02.2020 10:10
7 63090105053 Şanlıurfa Siverek Haliliye Arsa 2402 3 1199,85 425,08 Hisseli E:0,80 Yençok:15,50m Maks.TAKS:0,25
Konut Alanı
Boş ve işgalsizdir. 106.270,00 TL 31.881,00 TL 07.02.2020 10:30
8 63090104809 Şanlıurfa Siverek Camikebir Arsa 2620 8 1066,99 253,59 Hisseli E:0,80 Yençok:15,50m Maks.TAKS:0,25
Konut Alanı
Boş ve işgalsizdir. 89.000,00 TL 26.700,00 TL 07.02.2020 11:00
9 63090105213 Şanlıurfa Siverek Hacıömer Arsa 2756 11 600,05 241,30 Hisseli E:0,80 Yençok:15,50m Maks.TAKS:0,25
Konut Alanı
Boş ve işgalsizdir. 60.325,00 TL 18.097,50 TL 07.02.2020 11:30
10 63090103607 Şanlıurfa Siverek Haliliye Arsa 769 11 97,65 97,65 Tam E:1,10 Yençok:15,50m Maks.TAKS:0,25
Konut Alanı
Boş ve işgalsizdir. 44.000,00 TL 13.200,00 TL 07.02.2020 12:00
11 63090103606 Şanlıurfa Siverek Hacıömer Arsa 992 20 82,70 82,70 Tam E:0,80 Yençok:15,50m Maks.TAKS:0,25
Konut+Ticari Alan
Boş ve işgalsizdir. 41.350,00 TL 12.405,00 TL 07.02.2020 14:00
12 63090104828 Şanlıurfa Siverek Camikebir Arsa 2654 8 770,04 32,90 Hisseli E:0,80 Yençok:15,50m Maks.TAKS:0,25
Konut+Ticari Alan
Boş ve işgalsizdir. 33.000,00 TL 9.900,00 TL 07.02.2020 14:30
13 63090104812 Şanlıurfa Siverek Camikebir Arsa 2626 7 1046,01 88,94 Hisseli E:1,20 Yençok:15,50m Maks.TAKS:0,25
Konut Alanı
Boş ve işgalsizdir. 31.500,00 TL 9.450,00 TL 07.02.2020 15:00
14 63090104475 Şanlıurfa Siverek Haliliye Arsa 770 13 44,01 44,01 Tam E:2,00 Yençok:15,50m Maks.TAKS:0,40
Konut+Ticari Alan
Boş ve işgalsizdir. 26.406,00 TL 7.921,80 TL 07.02.2020 15:30
15 63090104819 Şanlıurfa Siverek Camikebir Arsa 2645 8 800,89 12,35 Hisseli E:0,80 Yençok:15,50m Maks.TAKS:0,25
Konut+Ticari Alan
Boş ve işgalsizdir. 10.000,00 TL 3.000,00 TL 07.02.2020 16:00
16 63090103607 Şanlıurfa Siverek Hacıömer Arsa 992 21 19,97 19,97 Tam E:0,80 Yençok:15,50m Maks.TAKS:0,25
Konut+Ticari Alan
Boş ve işgalsizdir. 9.990,00 TL 2.997,00 TL 07.02.2020 16:30
1- Yukarıda özellikleri yazılı olan 4 (adet) adet taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulüyle hizasında gösterilen gün ve saatte Milli Emlak Servis odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Siverek Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
3- İhaleye katılacakların;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T. C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik Numarasını bildirmeleri,
ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Tedavüldeki Türk Parası ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen Geçici Teminat Mektupları kabul edilmeyecektir.
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
4- Satışı yapılacak olan taşınmazların ihale bedelleri peşin olarak defaten ödenebileceği gibi, yapılacak talep üzerine mevzuat ve şartname hükümlerine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte eşit taksitler halinde de ödenebilir. Müşteriden satış bedeli haricinden KDV, vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Taşınmazın satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.
5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. (Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.)
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.milliemlak.gov.tr ve www.csb.gov.tr web sayfalarında görülebilir.
İLAN OLUNUR
SİVEREK KAYMAKAMLIĞI
Milli Emlak Şefliği
BAĞLI İLANLAR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR