SİNANPAŞA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Sinanpaşa'da arsalar ve tarlalar ihale ile satılacaktır

SİNANPAŞA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00983664
Şehir : Afyonkarahisar / Sinanpaşa
: 461
Yayınlandığı Gazeteler

SİNANPAŞA ÖNDER 24.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.05.2019 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Milli Emlak Şefliği'nde teşekkül edecek komisyonca yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI

MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

MAH./ KÖYÜ MEVKİİ PAFTA ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ ( m2 ) CİNSİ İMAR DURUMU HAZİNE HİSSESİ TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALENİN
TARİHİ VE SAATİ
1 Serban Beldesi Hisar Mah. 5729 461,57 Arsa Konut Alanı Tam 8.400,00 .-TL 1.680,00 .-TL 2.05.2019 / 09:00
2 Serban Beldesi Hisar Mah. 5728 648,23 Arsa Konut Alanı Tam 11.750,00 .-TL 2.350,00 .-TL 2.05.2019 / 09:30
3 Serban Beldesi Hisar Mah. 5727 642,36 Arsa Konut Alanı Tam 11.600,00 .-TL 2.320,00 .-TL 2.05.2019 / 10:00
4 Serban Beldesi Hisar Mah. 5722 474,83 Arsa Konut Alanı Tam 8.600,00 .-TL 1.720,00 .-TL 2.05.2019 / 10:30
5 Serban Beldesi Hisar Mah. 5721 397,96 Arsa Konut Alanı Tam 7.200,00 .-TL 1.440,00 .-TL 2.05.2019 / 11:00
6 Akören Beldesi Bağdat Mah. 3 240 6 556,18 Arsa Konut Alanı Tam 30.600,00 .-TL 6.120,00 .-TL 2.05.2019 / 11:30
7 Tınaztepe Beldesi Ambar Mah. K24C03A3C 200 34 24,03 Arsa Konut Alanı Tam 2.000,00 .-TL 400,00 .-TL 2.05.2019 / 12:00
8 Akcaşar Köyü Köyiçi K24A14D4D 128 1 1.173,09 Arsa İmarsız Tam 7.500,00 .-TL 1.500,00 .-TL 2.05.2019 / 14:00
9 Akcaşar Köyü Köyiçi K24A14D4C 128 4 1.713,79 Bina İmarsız Tam 10.500,00 .-TL 2.100,00 .-TL 2.05.2019 / 14:30
10 Çalışlar Köyü Köyönü K24A16C3 103 160 3.518,14 Tarla İmarsız Tam 18.000,00 .-TL 3.600,00 .-TL 2.05.2019 15:00
11 Çalışlar Köyü Köyiçi K24A16C2 103 101 2.583,86 Arazi İmarsız Tam 13.200,00 .-TL 2.640,00 .-TL 2.05.2019 15:30
12 Çayhisar Köyü Akyar K24D04D 120 144 5.379,83 Ham toprak İmarsız Tam 27.000,00 .-TL 5.400,00 .-TL 2.05.2019 16:00
13 Karacaören Köyü Kavakçeşmesi K24A18D18C 130 323 22.375,00 Tarla İmarsız Tam 45.000,00 .-TL 9.000,00 .-TL 2.05.2019 16:30
14 Bulca Köyü Şeytanlık 7 618 2.150,00 Tarla İmarsız Tam 32.400,00 .-TL 6.480,00 .-TL 3.05.2019 09:00
15 Bulca Köyü Şeytanlık 7 619 2.850,00 Tarla İmarsız Tam 42.900,00 .-TL 8.580,00 .-TL 3.05.2019 09:30
16 Bulca Köyü Şeytanlık 7 620 1.215,00 Tarla İmarsız Tam 18.400,00 .-TL 3.680,00 .-TL 3.05.2019 10:00
17 Bulca Köyü Şeytanlık 7 621 3.050,00 Tarla İmarsız Tam 45.900,00 .-TL 9.180,00 .-TL 3.05.2019 10:30
18 Bulca Köyü Gediklatı 7 923 2.013,00 Tarla İmarsız Tam 30.300,00 TL 6.060,00 TL 3.05.2019 11:00
1 - Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz malların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Madesine göre Açık Teklif Usulü ile satışları hizalarında gösterilen gün ve saatte Milli Emlak Şefliği'nde teşekkül edecek komisyonca yapılacaktır.
2 - Satışı yapılan taşınmaz mallardan; KDV alınmayacaktır, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır. 5 (Beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
3 - Şartname ve ekleri Malmüdürlüğümüz Milli Emlak Servisinden her gün mesai saatleri dahilinde bedelsiz görülebilir.
4 - Satışı yapılan taşınmaz malın satış bedelinin, 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5. maddesi gereğince talep edilmesi halinde ihale bedelinin 1 / 4 ' ü peşin geri kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle 3 er aylık dönemler halinde en fazla 8 eşit taksitle ödemesi yapılabilir.
5 - İhaleye katılabilmek için;
a) İsteklilerin geçici teminat miktarını yatırdıklarına ait belge,
b) Özel Hukuk Tüzel Kişiliğinde 2019 yılı vizeli Ticaret Odası veya Meslek Odası sicil kaydı ve ihaleye katıyacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,
c) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamesi ve imza sirküsü,
d) İkametgah İlmuhaberi ile Nüfus Cüzdanı sureti veya fotokopisi,
ile birlikte komisyonumuz huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
6 - Posta ile gönderilen tekliflerde meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7 - Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8 - Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.
İLAN OLUNUR. 8.04.2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR