SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

Silivri'de tarla icradan satılıktır

SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00891852
Şehir : İstanbul / Silivri
: 3480
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 09.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/163 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
696,000 TL
Birinci Satış Günü
:
31.01.2019 11:00
İkinci Satış Günü
:
28.02.2019 11:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Adalet Sarayı SİLİVRİ / İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ
2017/163 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Silivri İlçe,1553 Parsel, ORTAKÖY Mahalle/Köy, ORTABURUN Mevkii, Tarla Nitelikli. Taşınmaz hali hazır durumuna göre tarla niteliğindedir. Taşınmaz tek parça halinde olup taşınmaz üzerinde herhangi bir fiziki bölünme mevcut değildir. Dava konusu taşınmaz killi-kumlu bünyeli, su tutma kapasitesi orta düzeyde, tuzluluk, alkalilik, erozyon ve drenaj gibi sorunları bulunmayan, makineli tarıma ve her türlü zirai faaliyete uygun sulama imkanın olmaması nedeniyle kuru mutlak tarım arazisidir. Taşınmaz TEM karayolu, Ortaköy merkez ve Sanayi Sitesine yakın sayılabilecek konumdadır.
Yüzölçümü : 3.480 m2
İmar Durumu : Silivri Belediye Başkanlığı,Plan ve Proje Müdürlüğünün 27.02.2017 tarih, 443650 sayılı yazısına göre; İstanbul İli, Silivri İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 1553 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı bulunmamakta olup, İ.B.B. tarafından 15.06.2009 tasdik tarihli, 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında ?Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda? kalmaktadır. Söz konusu parsel ve çevresinde 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun ilgili maddesindeki 15.05.2014 tarihli kanun ile yapılan değişiklik hükümleri geçerlidir. Tarım arazileri Bakanlıkça belirlenen büyüklüklerin altında ifraz edilemez, hisselendirilemez. Hazine taşınmazlarının satış işlemleri hariç olmak üzere pay ve paydaş adedi arttırılamaz? şeklinde düzenlenmiş olup 200 dönümün altında ifraz yapılamaz. İ.B.B. Meclisinin 13.04.2012 tarih ve 885 sayılı kararı gereği 20.000 m2den küçük olan parsellerde yapı yapılamamaktadır. Bu nedenle anılan parsele imar durumu verilememektedir.
Kıymeti : 696.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 31/01/2019 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 28/02/2019 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı SİLİVRİ / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/163 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/11/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR