MALATYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

SGK Malatya İl Müdürlüğü tarafından Malatya Yeşilyurt ilçesinde 484 m² arsa satılacaktır

MALATYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01047116
Şehir : Malatya / Yeşilyurt
: 484
İmar Durumu : Toplu Konut
Yayınlandığı Gazeteler

BUSABAH 18.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
BUSABAH 20.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/09
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Malatya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün 2. Katında bulunan toplantı salonunda
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SGK Malatya İl Müdürlüğü

GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI


DOSYA NO : 2019/09 satış dosyaları.
TAPU KAYDI : Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi Kaynarca Mah 5729 ada 4 parselde kayıtlı Arsa.
ÖZELLİKLERİ:5729 Ada 4 parsel ; Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi Kaynarca Mah 5729 ada 4 parselde kayıtlı arsa Yeşilyurt belediyesi imar sınırları içerisinde olup her türlü alt yapıya hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmazın Malatya Merkeze uzaklığı 3,50 km uzaklıkta bulunmaktadır. Taşınmaz Malatya şehir merkezinin gelişmekte olan semtlerindedir. Taşınmaz Hatunsuyu Cad 24 Nolu taşınmazın arka (doğu) kısımında bulunmaktadır. Çevresinde genellikle gecekondu tarzında yapılanma vardır. Arsanın üzerinde herhangi bir yapı olmayıp üzerinde çeşitli yaşlarda ağaçlar mevcuttur. Tespite konusu taşınmazın bulunduğu bölgenin imar planı E:1,20 olup 5 katlı konut alanında kalmaktadır. Ancak taşınmazın bulunduğu bölge henüz fiziki imar görmemiştir. Taşınmaz imar planı planı dâhilinde olup arsa niteliğindedir. .
MUHAMMEN BEDELİ: Taşınmaza günlük rayice göre bilirkişi tarafından;

Sıra No Mah. Ada No Parsel No Nevi Hisse Oranı Yüzölçümü (m2) Muhammen
Bedeli (TL.)
Geçici Teminat Tutarı (%7,5) Satışın Başlama ve Bitiş Saati
1 Kaynarca 5729 4 Arsa
Tam
484,07 m2
149.000,00
12.000,00 10:00-10:05

SATIŞ ŞARTLARI :
1- 1.Açık artırma 15.10.2019 tarihinde yukarıda belirtilen saatlerde Malatya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün 2. Katında bulunan toplantı salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci açık artırma sonunda gayrimenkuller üç defa bağırıldıktan sonra teklif edilen en yüksek bedel, rayiç bedelin %75’i + takip masraflarını ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Artırılan bedel bu miktarı bulmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak koşulu ile 22.10.2019 günü aynı yer ve saatlerde ikinci artırma yapılacaktır. İkinci artırmada muhammen bedelin % 50 + takip masrafları ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi koşulu ile en çok artırana ihale edilir. Şu kadarki; birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse, ikinci artırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.(İlk arttırmaya girip teminat yatırıp %50’ın üzerinde teklif verilmez ise veya ilk arttırmaya katılım olmaz ise ikinci arttırma tekrar %75’den açılacaktır)
2- Artırmaya iştirak edeceklerin; gayrimenkulün artırmaya esas muhammen değerinin % 7,5’i tutarında yukarıda belirtilen pey akçesini 6183 sayılı kanunun 10.maddesinin 1 ila 4. fıkrasında belirtildiği şekilde nakden veya süresiz kesin banka teminat mektubu, hazine tahvil bonoları, hükümetçe belli edilecek milli esham ve tahvilat milli esham ve tahvilat olarak satıştan önce banka hesap numarasına yatırmaları ya da satış komisyonuna vermeleri zorunludur. (Hazine tahvil ve bonolarının teminat olarak verilmesi halinde, 4. bende göre %15 eksiği ile değerlendirilerek işlem yapılacaktır.)
3- Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.
4- Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım satım harcı ve her türlü masrafları, tellaliye resmi, KDV ve gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir.
5-Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.
6- Kurum personelleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınları ihaleye katılamazlar.
7-Gayrimenkulün tahliyesi genel hükümlere göre alıcı tarafından yapılacaktır.
8-Pey, ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür. Ancak, gayrimenkul rehin suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez, satış bedelinden tercihen ödenir. Muaccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesine bırakılır, bakiyesi kendisinden tahsil olunur.
9- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Müdürlüğümüz İcra Takip Haciz ve Satış Servisine bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
10- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale fesih edilir ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre sonunda artırmaya çıkartılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz yalnız ilanla yetinilir. Bu kez gayrimenkul masrafları ve rüçhanlı alacakları toplamı geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Birinci de kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra, bakiye 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. göre tahsil dairesince tahsil olunur.
11-Satışa iştirak edeceklerin teminatlarını Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankasına Müdürlüğümüz adına ‘MOSİP ONLİNE TAHSİLATLAR- Beyan Usulü- Geçici Teminat’ butonundan şahıssa TC, şirketse vergi numarasını ve satış dosya numarası belirterek yatırmaları ve yatırdıklarını dekontları satıştan en az yarım saat önce İcra Takip Haciz ve Satış Servisine getirmeleri gerekmektedir.
12- Müdürlüğümüz satış yapıp yapmamakta serbesttir. Satışa çıkarılan taşınmazlar, borçlunun borcunu karşıladığı takdirde, Müdürlüğümüz satıştaki diğer taşınmazların satışını yapıp yapmamakta da serbesttir.
13-İhalenin feshi davası açanların dosyasına derkenar sunmaları, derkenar sunulmaması halinde müteakip işlemlere devam edileceği,
14-İş bu ilan ilgililere tebliğe verilmiş olup, tebligat yapılamayan tüm taraflara veya adresleri bilinmeyenlerinde yerinde kaim olacağı ilanen tebliğ olur. İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
15- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Müdürlüğümüzde açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilir. Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılırlar.
Yukarıda yazılı hususlar dışında bilgi almak isteyenler www.sgk.gov.tr satış ilanları internet sayfasından görülebileceği gibi 2019/09 satış dosya numarası ile de Malatya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün İcra Satış Servisine başvurmaları İLAN OLUNUR.


Mustafa GÜRBÜZ
Merkez Müdürü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR