SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Seydişehir Belediyesine ait 50 adet taşınmaz ihale ile satılacaktır

SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01168926
Şehir : Konya / Seydişehir
: 4820
İmar Durumu : Muhtelif
Kat Karşılığı : Hayır
Yayınlandığı Gazeteler

SEYDİŞEHİR''İN SESİ 03.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Seydişehir Belediyesine ait taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Artırma İhale Usulü ile 50 adet taşınmaz satılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.06.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çavuş Mahallesi Belediye Hizmet Binası Seydişehir / Konya
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

1. Mülkiyeti Seydişehir Belediyesine ait, aşağıda durumları gösterilen taşınmazlar (50 adet), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Artırma İhale Usulü ile satılacaktır.
2. Birinci İhale 15.06.2020 Pazartesi günü saat 14:00’te aşağıda çizelgede yazılı olan gün ve karşılarında yazılı saatte ÇAVUŞ MAHALLESİ’ nde bulunan Belediye Hizmet Binasında İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
3. İkinci İhale 16.06.2020 Salı günü saat 10:00’da aşağıda çizelgede yazılı olan gün ve karşılarında yazılı saatte Belediye Meclisi Toplantı Salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
4. İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri ibraz ve şartları yerine getirmek zorundadır.
a- Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya belge,
b- İhale Dosya Bedelini yatırdıklarına dair makbuz veya belge,
c- Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği, tüzel kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair oda veya kurum belgesi,
d- Gerçek kişiler için Kanuni İkametgâh Belgesi, Tüzel kişiler için tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin Kanuni İkametgâh Belgesi,
e- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
f- 1) Tüzel kişiler için teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
2) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin noter tasdikli imza sirküleri.
g- Seydişehir Belediyesinde vadesi geçmiş borcunun olmadığına dair belge;
1) Gerçek kişi olunması halinde gerçek kişinin,
2) Tüzel kişi olunması halinde tüzel kişiliğin ve tüzel kişiliği temsile yetkili olan kişinin,
3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 1 ve 2 fıkralarındaki esaslara göre temin edilecek borcu yoktur belgesi,
5. Geçici teminatın ihale başlama saatinden önce İhalenin yapılacağı mahalde Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilât Servisi tarafından yapılacaktır.
6. Taşınmaz hakkında geniş bilgi ve şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

Bilal MERNEKLİ
Belediye Başkanı a. / Belediye Başkan Yrd.


15.06.2020 TARİHİNDE ÇAVUŞ MAHALLESİ BELEDİYE HİZMET BİNASINDA İHALESİ YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR

S. NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ MEVKİİ CİNSİ ADA/PARSEL BÜRÜT ALANI m2 MUHAMMEN
BEDEL(TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT(TL)
İHALE SAATİ
1 KONYA SEYDİŞEHİR Çavuş Besi Yeri (Şartlı Satış) Arsa 111/4 4.820,21 m2 62.700,00 TL 1.900,00 TL 14:00
2 KONYA SEYDİŞEHİR Çavuş Besi Yeri (Şartlı Satış) Arsa 112/1 4.662,62 m2 60.700,00 TL 1.900,00 TL 14:01
3 KONYA SEYDİŞEHİR Çavuş Besi Yeri (Şartlı Satış) Arsa 112/2 5.226,78 m2 68.000,00 TL 2.100,00 TL 14:02
4 KONYA SEYDİŞEHİR Çavuş Besi Yeri (Şartlı Satış) Arsa 112/3 5.433,35 m2 70.700,00 TL 2.200,00 TL 14:03
5 KONYA SEYDİŞEHİR Çavuş Besi Yeri (Şartlı Satış) Arsa 112/4 5.148,18 m2 67.000,00 TL 2.100,00 TL 14:04
6 KONYA SEYDİŞEHİR Çavuş Besi Yeri (Şartlı Satış) Arsa 112/5 5.230,29 m2 68.000,00 TL 2.100,00 TL 14:05
7 KONYA SEYDİŞEHİR Çavuş Besi Yeri (Şartlı Satış) Arsa 113/1 4.410,18 m2 57.500,00 TL 1.750,00 TL 14:06
8 KONYA SEYDİŞEHİR Çavuş Besi Yeri (Şartlı Satış) Arsa 113/2 3.337,91 m2 43.400,00 TL 1.350,00 TL 14:07
9 KONYA SEYDİŞEHİR Çavuş Besi Yeri (Şartlı Satış) Arsa 113/4 4.333,85 m2 56.400,00 TL 1.700,00 TL 14:08
10 KONYA SEYDİŞEHİR Çavuş Besi Yeri (Şartlı Satış) Arsa 113/5 4.340,19 m2 56.500,00 TL 1.700,00 TL 14:09
11 KONYA SEYDİŞEHİR Çavuş Besi Yeri (Şartlı Satış) Arsa 113/6 4.099,97 m2 53.300,00 TL 1.600,00 TL 14:10
12 KONYA SEYDİŞEHİR Çavuş Besi Yeri (Şartlı Satış) Arsa 113/7 4.093,12 m2 53.300,00 TL 1.600,00 TL 14:11
13 KONYA SEYDİŞEHİR Çavuş Besi Yeri (Şartlı Satış) Arsa 114/1 5.184,69 m2 67.500,00 TL 2.100,00 TL 14:12
14 KONYA SEYDİŞEHİR Çavuş Besi Yeri (Şartlı Satış) Arsa 114/2 4.131,23 m2 53.800,00 TL 1.700,00 TL 14:13
15 KONYA SEYDİŞEHİR Çavuş Besi Yeri (Şartlı Satış) Arsa 114/3 5.271,88 m2 68.600,00 TL 2.100,00 TL 14:14
16 KONYA SEYDİŞEHİR Çavuş Besi Yeri (Şartlı Satış) Arsa 114/4 5.235,80 m2 68.100,00 TL 2.100,00 TL 14:15
17 KONYA SEYDİŞEHİR Çavuş Besi Yeri (Şartlı Satış) Arsa 115/1 4.199,01 m2 54.600,00 TL 1.650,00 TL 14:16
18 KONYA SEYDİŞEHİR Çavuş Besi Yeri (Şartlı Satış) Arsa 115/2 4.999,58 m2 65.000,00 TL 2.000,00 TL 14:17
19 KONYA SEYDİŞEHİR Çavuş Besi Yeri (Şartlı Satış) Arsa 115/3 5.000,59 m2 65.100,00 TL 2.000,00 TL 14:18
20 KONYA SEYDİŞEHİR Çavuş Besi Yeri (Şartlı Satış) Arsa 116/1 5.616,13 m2 73.100,00 TL 2.200,00 TL 14:19
21 KONYA SEYDİŞEHİR Çavuş Besi Yeri (Şartlı Satış) Arsa 116/2 5.616,06 m2 73.100,00 TL 2.200,00 TL 14:20
22 KONYA SEYDİŞEHİR Çavuş Konut Alanı (Şartlı Satış) Arsa 117/1 582,14 m2 17.500,00 TL 550,00 TL 14:21
23 KONYA SEYDİŞEHİR Çavuş Konut Alanı (Şartlı Satış) Arsa 117/2 578,92 m2 17.400,00 TL 550,00 TL 14:22
24 KONYA SEYDİŞEHİR Çavuş Konut Alanı (Şartlı Satış) Arsa 117/3 579,02 m2 17.400,00 TL 550,00 TL 14:23
25 KONYA SEYDİŞEHİR Çavuş Konut Alanı (Şartlı Satış) Arsa 117/4 579,00 m2 17.400,00 TL 550,00 TL 14:24
26 KONYA SEYDİŞEHİR Çavuş Konut Alanı (Şartlı Satış) Arsa 117/5 579,06 m2 17.400,00 TL 550,00 TL 14:25
27 KONYA SEYDİŞEHİR Çavuş Konut Alanı (Şartlı Satış) Arsa 117/6 578,90 m2 17.400,00 TL 550,00 TL 14:26
28 KONYA SEYDİŞEHİR Çavuş Konut Alanı (Şartlı Satış) Arsa 118/1 736,56 m2 22.100,00 TL 700,00 TL 14:27
29 KONYA SEYDİŞEHİR Çavuş Konut Alanı (Şartlı Satış) Arsa 118/2 666,13 m2 20.000,00 TL 600,00 TL 14:28
30 KONYA SEYDİŞEHİR Çavuş Konut Alanı (Şartlı Satış) Arsa 118/3 530,49 m2 16.000,00 TL 500,00 TL 14:29
31 KONYA SEYDİŞEHİR Çavuş Konut Alanı (Şartlı Satış) Arsa 118/4 513,93 m2 15.500,00 TL 500,00 TL 14:30
32 KONYA SEYDİŞEHİR Çavuş Konut Alanı (Şartlı Satış) Arsa 118/5 600,04 m2 18.100,00 TL 550,00 TL 14:31
33 KONYA SEYDİŞEHİR Çavuş Konut Alanı (Şartlı Satış) Arsa 118/6 517,25 m2 15.600,00 TL 500,00 TL 14:32
34 KONYA SEYDİŞEHİR Çavuş Konut Alanı (Şartlı Satış) Arsa 118/7 515,79 m2 15.500,00 TL 500,00 TL 14:33
35 KONYA SEYDİŞEHİR Çavuş Konut Alanı (Şartlı Satış) Arsa 118/8 533,32 m2 16.000,00 TL 500,00 TL 14:34
36 KONYA SEYDİŞEHİR Çavuş Konut Alanı (Şartlı Satış) Arsa 118/9 551,44 m2 16.600,00 TL 500,00 TL 14:35
37 KONYA SEYDİŞEHİR Çavuş Konut Alanı (Şartlı Satış) Arsa 118/10 569,09 m2 17.100,00 TL 550,00 TL 14:36
38 KONYA SEYDİŞEHİR Çavuş Konut Alanı (Şartlı Satış) Arsa 118/11 600,16 m2 18.100,00 TL 550,00 TL 14:37
39 KONYA SEYDİŞEHİR Çavuş Konut Alanı (Şartlı Satış) Arsa 118/12 699,87 m2 21.100,00 TL 650,00 TL 14:38
40 KONYA SEYDİŞEHİR Çavuş Konut Alanı (Şartlı Satış) Arsa 120/4 502,86 m2 15.100,00 TL 500,00 TL 14:39
41 KONYA SEYDİŞEHİR Çavuş Konut Alanı (Şartlı Satış) Arsa 120/5 475,16 m2 14.300,00 TL 500,00 TL 14:40


16.06.2020 TARİHİNDE İHALESİ YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR

S. NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ MEVKİİ CİNSİ ADA/PARSEL BÜRÜT ALANI m2 MUHAMMEN
BEDEL(TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT(TL)
İHALE SAATİ
1 KONYA SEYDİŞEHİR Dabakhane Merkez Arsa 305/61 640,09 m2 204.900,00 TL 6.150,00 TL 10:10
2 KONYA SEYDİŞEHİR Dabakhane Merkez Arsa 305/62 644,63 m2 206.300,00 TL 6.200,00 TL 10:12
3 KONYA SEYDİŞEHİR Dabakhane Merkez Arsa 305/63 605,78 m2 193.900,00 TL 5.820,00 TL 10:14
4 KONYA SEYDİŞEHİR Dabakhane Merkez Arsa 305/64 636,58 m2 203.750,00 TL 6.120,00 TL 10:16
5 KONYA SEYDİŞEHİR Dabakhane Merkez Arsa 1587/57 717,33 m2 208.100,00 TL 6.250,00 TL 10:18
6 KONYA SEYDİŞEHİR Dabakhane Merkez Arsa 1587/58 575,51 m2 166.900,00 TL 5.010,00 TL 10:20
7 KONYA SEYDİŞEHİR Ketenli Merkez Arsa /5176 479,03 m2 16.800,00 TL 510,00 TL 10:22
8 KONYA SEYDİŞEHİR Gevrekli Merkez Arsa /1665 715,00 m2 32.200,00 TL 970,00 TL 10:24
9 KONYA SEYDİŞEHİR Ortakaraören Merkez Arsa /4751 1.337,00 m2 40.110,00 TL 1.210,00 TL 10:26

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR