SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Selçuklu Belediyesine ait 10 adet imarlı arsa ihaleyle satılacaktır

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait arsaların 2886 Sayılı Yasanın 45.Maddesi hükümleri dahilinde açık artırma usulü ile satışı...
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.08.2020 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Selçuklu Belediyesi Meclis Salonu - Şeyh Şamil Mah. Doç. Dr. Halil Ürün Cad. No :19 Selçuklu - Konya
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kayıtları yazılı gayrimenkuller 2886 Sayılı Yasanın 45.Maddesi hükümleri dahilinde açık artırma usulü ile satılacaktır.

2- İhale tarihi 06/08/2020 Perşembe günü listede belirtilen saatte Belediye Meclis salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3- İhaleye katılacak kişilerin ihale evraklarını en geç 06/08/2020 günü saat 12.00’ye kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

4- Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5- Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

6- İhaleye katılacak olanlardan istenen belgeler;

Aşağıda bulunan A,B,C bentlerinde istenilen belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri olması zorunludur.

A- Gerçek kişi olması halinde:

 1. 1 adet dilekçe, Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 2. Türkiye de tebligat adres beyanıve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası,
 3. Noter tasdikli İmza beyannamesi,
 4. Vekil ise noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi,
 5. Selçuklu Belediyesine her hangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
 6. Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu ( Süresiz ve limit içi ),


B- Tüzel Kişi olması halinde:

 1. 1 Adet dilekçe,
 2. Türkiye de tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası,
 3. Tüzel kişi adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetkili organ kararı,
 4. Noter tasdikli imza sirküsü,
 5. Vekil ise noter tasdikli vekâletname ve imza sirküsü,
 6. Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri (2020 yılı-Tüzel kişi )
 7. Selçuklu Belediyesine her hangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
 8. Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu ( Süresiz ve limit içi ),

C- İsteklerin Ortak Girişim Olması Halinde:

  1. Ortak girişim olması halinde tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi ve A ve B bendinde belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
 1. Ödeme Şekli:
 1. Satış bedelinin ilk taksiti ihale onayının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ödenecek olup toplam taksit miktarı listede belirtilmiştir.
 2. Kanunun öngördüğü tapu harcı, ihale sebebiyle tahakkuk edecek gazete ilan ücreti, damga vergisi (0,00569), sözleşme vergisi (0,00948) ve kati teminat (% 6) alıcıya (müşteriye) aittir. K.D.V. den muaftır.

İlan olunur.

SIRA NO TAPU MAHALLESİ İMAR DURUMU ADA
/
PARSEL
TOPLAM ALAN (m²) CİNSİ MUHAMMEN
BEDELİ (TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT
(% 3)
TAKSİT SAYISI İHALE
SAATİ
1 DİKİLİTAŞ MESKEN ALANI
2 KAT
TAKS: 0.30
KAKS: 0.60
20308/2 1702,43 ARSA 450.000,00 13.500,00 24 TAKSİT 14:30
2 HOCACİHAN MESKEN ALANI
4 KAT
TAKS 0,30 KAKS: 1,20
17828/3 544,00 ARSA 250.000,00 7.500,00 24 TAKSİT 14:40
3 YAZIR TİCARET ALANI
TAKS : 0.50
E: 1.00
YENÇOK 2 KAT
43123/8 1351,50 ARSA 1.570.000,00 47.100,00 24 TAKSİT 15:00
4 SİLLE KONUT ALANI
2 KAT TAKS:0,20 KAKS:0,40
18491/1 1 829.00 ARSA 610 000.00 18 300.00 24 TAKSİT 15:10
5 SİLLE KONUT ALANI
2 KAT TAKS:0,20 KAKS:0,40
28570/4 748.31 ARSA 250 000.00 7 500.00 24 TAKSİT 15:20
6 SİLLE KONUT ALANI
2 KAT TAKS:0,20 KAKS:0,40
28570/5 696.03 ARSA 232 000.00 6 960.00 24 TAKSİT 15:30
7 SİLLE KONUT ALANI
2 KAT TAKS:0,20 KAKS:0,40
28571/4 586.95 ARSA 196 000.00 5 880.00 24 TAKSİT 15:40
8 SİLLE KONUT ALANI
2 KAT TAKS:0,20 KAKS:0,40
28571/5 507.26 ARSA 170 000.00 5 100.00 24 TAKSİT 15:50
9 SİLLE KONUT ALANI
2 KAT TAKS:0,20 KAKS:0,40
0/7015 558.00 ARSA 186 000.00 5 580.00 24 TAKSİT 16:00
10 SİLLE KONUT ALANI
2 KAT TAKS:0,20 KAKS:0,40
0/7017 558.00 ARSA 186 000.00 5 580.00 24 TAKSİT 16:10

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR