Yazdır

AMASYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Satış memurluğundan satılık arsa

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00490822
Şehir : Amasya / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

HABERTÜRK 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Muhammen Bedeli : 682500 TL
Dosya Numarası : 2016/9 SATIŞ
İhale Yeri : AMASYA SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU -
İlk İhale Tarihi : 06.01.2017 13:30
İcra Birimi : T.C. AMASYA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
İkinci İhale Tarihi : 01.02.2017 13:30
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.
AMASYA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2016/9 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ
Amasya İli, Merkez Şamlar Mahallesi, 1093 Ada, 5 Parsel numarada kayıtlı 650,00 m2 yüzölçümlü, tapu kayıtlarında arsa vasfında olup, belediyeye ait her türlü hizmetlerden faydalanmakta, etrafı meskun mahal olup konut yapılaşmaları mevcut, taşınmazın merkeze ve yola yakınlık durumu, parselin imar durumu ve şekli, satış değerleri ile o bölgede taşınmazlara arz talep nazara alınarak yapılan değerlendirmede arsa vasfındaki bu taşınmazın metrekaresi 1.050,00 TL den tamamı 682.500,00 TL MUHAMMEN BEDELLE SATILACAKTIR.

Yüzölçümü : 650,00 M2
İmar Durumu : Amasya Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18/12/2014 tarih ve 2745/2214 sayılı yazıları ile ;
* Parselasyon ve imar durumunun aynısıdır.
* Parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında konut alanında kalmakta olup; inşaat nizamı Ayrık Nizam Beş (A-5) kattır. TAKS: 0,40 ' DIR.
Kıymeti : 682.500,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında mevcut
1. Satış Günü : 06/01/2017 günü 13:30 - 13:45 arası
2. Satış Günü : 01/02/2017 günü 13:30 - 13:45 arası
Satış Yeri : AMASYA SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar Milli bir bankanın satış dosyası bilgilerini haiz KESİN VE SÜRESİZ ibaresini taşıyan banka teminat mektubu vermeleri lazımdır.
Hissedarlardan ihaleye iştirak edenlerden hisseleri teminatı karşılamadığında fark teminatı dosyaya bloke edeceklerdir.
İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılımdan önce ihale teminat bedelini Amasya Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun T. Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 93 0001 5001 5800 7300 8493 50 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC kimlik veya vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ihaleden önce ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişi adına yapılacaktır.
Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/9 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/11/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR