Yazdır

DENİZLİ DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Satılık arsa ve araziler

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00493059
Şehir : Denizli
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 01.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Türü : Satış
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhale Tarihi : 13.12.2016 10:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

DENİZLİ DEFTERDARLIĞINDAN

İLAN

1- Aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazların satış ihaleleri 13.12.2016 tarihinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile tablolarda belirtilen saatlerde yapılacaktır.

2- İhaleler, Denizli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü makam odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

3- İhalelere katılabilmek için isteklilerin; nüfus kayıt örneğini veya aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, 2016 yılında alınmış İkametgâh Belgesini, geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzları veya Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektubunu, Tüzel Kişiler ise ayrıca, siciline kayıtlı olduğu (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb.) yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesi ve imza sirkülerini, ihale saatine kadar komisyona vermeleri gerekmektedir.

4- İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37’nci maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

5- Hazinece satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ayrıca, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur. Talep edilmesi halinde satış bedelinin taksitle ödenmesi mümkündür.

6- Taşınmaz mal satış ihaleleri Katma Değer Vergisinden muaftır.

7- Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.

8- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden, Denizli İlindeki ihale bilgileri http://www.denizlidefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur. 22/11/2016

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN TABLO

SIRA

NO

MAHALLESİ

MEVKİİ

CİNSİ

PAFTA NO

ADA

NO

PARSEL

NO

YÜZÖLÇÜMÜ

(m²)

HAZİNE

PAYI

İMAR DURUMU

FİİLİ DURMU

TAHMİNİ BEDELİ

(TL)

GEÇİCİ TEMİNATI (TL)

İHALE

SAATİ

1

Başkarcı

---

Arsa

1

443

8

1.273,00

Tam

A-2 Konut Alanı

Boştur.

1.019.000,00

101.900,00

10:00

2

Bereketler

Karaçayaltı

Arsa

M22a21b3a

508

5

2.150,00

Tam

A-5 Konut Alanı

Boştur.

4.300.000,00

430.000,00

10:30

3

Bereketler

Karaçayaltı

Arsa

M22a21b3a

508

6

2.223,00

Tam

A-5 Konut Alanı

Boştur.

4.446.000,00

444.600,00

11:00

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR