İSTANBUL 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sarıyer/İstinye Mahallesi'nde 444 m² arsa mahkeme kararı ile satılıktır

İSTANBUL 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01076288
Şehir : İstanbul / Sarıyer
Semt-Mahalle : İSTİNYE MAH. / İSTİNYE
: 444
İmar Durumu : Konut
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 02.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/25 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
2,664,000 TL
Birinci Satış Günü
:
29.05.2020 10:00
İkinci Satış Günü
:
26.06.2020 10:00
Satış Yeri
:
İSTANBUL 6.SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU B 2 BLOK 3 KAT

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.İSTANBUL6. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/25 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:

Özellikleri : İstanbul İli , Sarıyer İlçesi, 507 Ada, 50 Parsel sayılı , İSTİNYE MAHALLESİ Mahallesi Balyemez Mevki 507 ada 50 parsel sayılı 444,00 m2 miktarlı ARSA vasıflı taşınmaz.
İmar Durumu : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/04/2014 tarih ve 64019 sayılı yazıları ile istanbul ili Sarıyer ilçesiİstinye Mahallesi Balyemez Mevki 507 ada50 parsel sayılı yerin 22/07/1983 onanlı 1/1000 ölçekli boğaziçi sahil şeridi ve öngürünüm bölgesi uygulama imar planının13/06/2011 tarihli sayısallaştırılmış ve güncelleştirilmiş paftalarında "KONUT ALANINDA"kaldığı 2960 sayılı yasanın geçici 4.maddesi uyarınca konut kullanımına ayrılmış ancak yapıyapılmamış yerlerde yeşil alan statüsü uygulanır. Diğer hususlarda onanlı plan hükümlerine uyalacaktır hususlarının bildirildiği görülmüştür.

Hali Hazır Durumu : İstanbul ili Sarıyer ilçesi İstinye Mahallesi Balyemez Mevki 507 ada50 parsel sayılı yerinS=444.00 m2 alana sahip olup bu parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığı çevresinde yapılaşmaların mevcut olduğutaşınmazın Sarıyer ilçesi İstinye Mahallesi Şehit Halil İbrahim Caddesi üzerinde olup istinye caddesine köy başı caddesine Sarıyer caddesine, Bağlarbaşı caddesinebağlantılı konumda olup istanbul un Çevre yolları ile boğazköprüleri güzergahlarına bağlantıda sorun taşınmayacak noktada yer aldığı toplu ulaşım araçlarından faydalanma imkanına sahip olduğu tesbit edilmiştir.

Kıymeti : 2.664.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 29/05/2020 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 26/06/2020 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : İSTANBUL 6.SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU B 2 BLOK 3 KAT -

1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazınihalesi29/05/2020 GÜNÜ saat 10,00.’ dan - 10,10’ e kadar, İstanbul 6.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu B.2 Blok 3 kat- ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 26/06/2020 günü aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulmasıve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 26/06/2020 tarihindenönceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek tekliflermalın muhammenkıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler içinAdalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032561) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2018/25 SATIŞ Dosya numarasının Belirtilerekmemurluğumuzun internet emanet hesap numarası TR020001500158007306590478nolu hesabımıza yatırılması gerekmektedir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yineteminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %18 KDV.,‰ 5,69 D.V., ‰ 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. YukarıdaDellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,
AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/25 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.31/10/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR