SARIKAMIŞ BELEDİYE BŞK.

Sarıkamış Belediyesine ait 4240 m² arsa satılacaktır

SARIKAMIŞ BELEDİYE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01129361
Şehir : Kars / Sarıkamış
Semt-Mahalle : İNÖNÜ MAH. / SARIKAMIŞ
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ŞAFAK 09.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İnönü Hançerli 18d-2b 431 7 4240 m² Turizm Tesisi Alanı Arsa satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.02.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sarıkamış Belediyesi Toplantı Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SARIKAMIŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SARIKAMIŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1 ADET TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

1- Mülkiyeti Belediyemize ait Kars İli Sarıkamış İlçesi İnönü Mahallesi Hançerli Mevkisinde yer alan aşağıda nitelikleri belirtilen 1 adet arsa niteliğindeki taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45. Maddesi gereğince açık ihale usulü ile satışı yapılacaktır.
2-Satışı yapılacak Taşınmazlar:
MAHALLE MEVKİ PAFTA ADA PARSEL MİKTARI İMAR DURUMU MUH.BEDEL
1.İnönü Hançerli 18d-2b 431 7 4240 m² Turizm Tesisi Alanı 1.250.800,00 TL
3-Söz konusu taşınmazların satış ihalesi 20.02.2020 Perşembe günü saat 14:00’te yapılacaktır.
4-İhaleye iştirak edecekler lüzumlu olan teminatları ile şartnamede istenilen diğer belgeleri ibraz etmeleri şarttır.
5-Bahse konu taşınmazlara ait ihale şartnamesi mesai saatleri dâhilin de Belediyemiz Fen İşeri Müdürlüğünde görülebilir ve 150 TL bedelle satın alınabilir.
6-Söz konusu taşınmazlar peşin satılacaktır. Yatırılması gereken geçici teminat miktarı muhammen bedelin % 3 ü kadardır. Satılan taşınmazın toplam teklif edilen bedelinin KDV hariç % 50 si 7 gün içerisinde peşin tahsil edilecektir. Geri kalan % 50 si 15 gün içerisinde tahsil edilecektir. Muhammen bedel KDV hariç bedeldir. Kesinleşen satış bedeli üzerinden KDV’ de alınacaktır. Tüm vergi ve harçlar alıcıya aittir.
7-İhaleye katılmak isteyenlerin ;
a)Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu, ikametgah belgesi, tebligat adresi, şartnameyi satın aldıklarına dair makbuz, nüfus cüzdan örneği, noter tasdikli imza beyannamesi.
b)Tüzel kişilik olmaları halinde kanıtlayıcı belgeleri, noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerini Ticaret ve/veya sanayi odası Belgesi veya Meslek Odası kaydını vermeleri gerekmektedir
8-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9-İstekliler istenen evraklar ile birlikte şahsen müracaat edeceklerdir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR