SARAY SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Saray'da arsa hissesi mahkemeden satılıktır

SARAY SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00911472
Şehir : Tekirdağ / Saray
Semt-Mahalle : YENİ MAH. / SARAY
Yayınlandığı Gazeteler

SARAY GÖZLEM 07.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/5 VESAYET SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
15,015 TL
Birinci Satış Günü
:
22.01.2019 10:30
İkinci Satış Günü
:
18.02.2019 10:30
Satış Yeri
:
Saray Adliyesi Mezat Salonu - Saray Adliyesi Zemin Kat SARAY / TEKİRDAĞ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SARAY(TEKİRDAĞ)
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/5 VESAYET SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ ili Saray ilçesi Yeni Mh. 156 ada 2 parsel kısıtlının 7/80 hissesi olan 27,30 m2 yüzölçümlü taşınmaz satışa çıkartılmıştır. Taşınmaz tapuda bahçeli kargir ev ve ahır olarak312 m2 yüzölçümlü belirtilmesine rağmen üzerinde yapı bulunmadığı gözlemlenmiştir. Taşınmaz konum olarak Saray Emniyet Müdürlüğüne kuş uçuşu 153 mt Saray Belediyesine 341 mt mesafededir. Etrafında 4-5 katlı yapılaşma mevcut olup belediye altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Ulaşımı kolay olup topoğrafik yapısı hafif meyillidir. Taşınmazın toplam değeri 171.600,00 TL olup kısıtlı hissesine düşen miktar 15.015,00 TL 'dir.
Adresi : Tekirdağ ili Saray ilçesi Yeni Mh. 156 ada 2 parsel
Yüzölçümü : 27,30 m2 (Kısıtlının satışı yapılacak 7/80 hissesi)
İmar Durumu : Saray Belediye Başkanlığının yazısına göre taşınmaz 1/1000 ölçekli Saray Uygulama İmar Planı kapsamında kalmakta olup, kısmet serbest nizam 4 kat konut alanında kısmen de imar yolunda kalmaktadır. 1/1000 ölçekli Saray Uygulama imar planı notlarında "Serbest nizam: bu alanda yapılanma nizamını, teşekküle uygun olarak tayin etmeye Belediyesi yetkilidir. Ancak imar parselinin 0.60'ından fazlasına yapı yapılamaz"denmektedir.
Kıymeti : 15.015,00 TL(satış gününe kadar yapılacak masrafları geçmek koşulu ile)
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : 01/12/2006-11371 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince yabancı gerçek ve tüzel kişilere satış ve sınırlı aynı hak tesis edilemez.
1. Satış Günü : 22/01/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 18/02/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Saray Adliyesi Mezat Salonu - Saray Adliyesi Zemin Kat SARAY / TEKİRDAĞ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Taşınmazın artırmasında 156 ada 2 parseldeki kısıtlının 7/80 hissesi değeri olan 15.015,00 TL'den aşağı olmamak (satış gününe kadar yapılacak masrafları geçmek koşulu ile ) şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da156 ada 2 parseldeki kısıtlının 7/80 hissesi değeri olan 15.015,00 TL'den aşağı olmamak (satış gününe kadar yapılacak masrafları geçmek koşulu ile ) şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-İhaleye müteakip dosyanın hemen ve 10 günden önce karar verip satış bedeli ve masrafları yatırmaya esas olmak üzere satış dosyasına karar vermesi için Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği makamına onaya sunulur.
7-Tescil ve Teslim Sulh Hukuk Mahkemesinin ihaleye onamasından sonra yerine getirilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/5 Vesayet Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.İş bu ilan tapu adresi bulunmayanlara ve adresi bulunup da tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.05/12/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR