ŞANLIURFA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Şanlıurfa Haliliye'de 1001 m² arsa satışı yapılacaktır

ŞANLIURFA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01167920
Şehir : Şanlıurfa / Haliliye
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 03.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.06.2020 11:40
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, Mehmetçik Mah.Eyyüp Cenap Gürpınar Caddesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Kat:3, No.319 numaralı toplantı salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ŞANLIURFA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) İLAN

SIRA NO

SATIŞA KONU TAŞINMAZMALIN

DOSYA NO

İLİ

İLÇESİ

MAHALLE / KÖYÜ

CİNSİ

ADA NO

PARSEL NO

YÜZÖLÇÜMÜ (m2)

HAZİNE HİSSESİ

İMAR DURUMU

FİİLİ DURUMU

TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

63010109863

Şanlıurfa

Haliliye

Sırrın

Arsa

5223

5

1.001,79

Tam

Ticari Rekreasyon Alanı

Boş ve işgalsizdir.

1.002.000,00

250.500,00

16.06.2020

11:40

1- Yukarıda özellikleri yazılı olan 1 (bir) adet taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, Mehmetçik Mah.Eyyüp Cenap Gürpınar Caddesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Kat:3, No.319 numaralı toplantı salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.

2-İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) bedelsiz olarak görülebilir.

3- İhaleye katılacakların;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T. C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik Numarasını bildirmeleri,

ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Tedavüldeki Türk Parası ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen geçici teminat mektupları kabul edilmeyecektir.

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

4- Satışı yapılacak olan taşınmazların ihale bedelleri peşin olarak defaten ödenebileceği gibi, yapılacak talep üzerine mevzuat ve şartname hükümlerine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte eşit taksitler halinde de ödenebilir. Müşteriden satış bedeli haricinde KDV, vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Taşınmaz satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.

5- Kiralaması yapılacak olan taşınmazların ihale bedeli peşin olarak defaten ödenebileceği gibi yapılacak talep üzerine mevzuat ve şartname hükümlerine göre yıllık kira bedeli 3'er (üç) aylık dönemler halinde peşin olarak tahsil edilebilir .

6- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. (Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.)

7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.milliemlak.gov.tr web sayfasından görülebilir

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR