SANDIKLI KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Sandıklı Milli Emlak Şefliği'ne ait 25 adet tarla ve arsa ihale edilecektir

SANDIKLI KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01092157
Şehir : Afyonkarahisar / Sandıklı
Yayınlandığı Gazeteler

SANDIKLI POSTASI 03.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.12.2019 09:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
İLAN

SANDIKLI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
SIRA NO DOSYA NO KÖY KASABA MEVKİİ CİNSİ ADA PARSEL MİKTAR (m²) HAZİNE HİSSESİ İMAR DURUMU FİİLİ DURUMU TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 03150100227 Akharım Kasabası Kavakaltı Arsa 126 4 368,86 Tam Konut Alanı Boş durumdadır. 8.250,00 825,00 18.12.2019 09.00
2 03150100228 Akharım Kasabası Kavakaltı Arsa 126 5 468,19 Tam Konut Alanı Boş durumdadır. 10.500,00 1.050,00 18.12.2019 09.15
3 03150109440 Akharım Kasabası Kavakaltı Arsa 8751 3.560,25 Tam Konut Alanı Boş durumdadır. 80.000,00 8.000,00 18.12.2019 09.30
4 03150109575 Akharım Kasabası --- Ham Toprak 8753 208,58 Tam Konut Alanı Boş durumdadır. 4.400,00 440,00 18.12.2019 09.45
5 03150109571 Akharım Kasabası --- Ham Toprak 8754 147,50 Tam Konut Alanı Ramazan VAROL'a ait besihane bulunmaktadır. 22.500,00 2.250,00 18.12.2019 10.00
6 03150109573 Akharım Kasabası --- Ham Toprak 8755 186,17 Tam Konut Alanı Boş durumdadır. 4.000,00 400,00 18.12.2019 10.15
7 03150109574 Akharım Kasabası --- Ham Toprak 8756 161,96 Tam Konut Alanı Boş durumdadır. 3.500,00 350,00 18.12.2019 10.30
8 03150109572 Akharım Kasabası --- Ham Toprak 8757 125,76 Tam Konut Alanı Boş durumdadır. 2.750,00 275,00 18.12.2019 10.45
9 03150109646 Akharım Kasabası --- Ham Toprak 8759 370,65 Tam Konut Alanı Havva ÜNAL'a ait besihane bulunmaktadır. 8.300,00 830,00 18.12.2019 11.00
10 03150102640 Çiğiltepe Köyü Köyönü Tarla 1873 1.425,00 Tam İmarsız Boş durumdadır. 2.200,00 220,00 18.12.2019 11.15
10 03150102796 Daylık Köyü Köyiçi Arsa 3098 144,00 Tam İmarsız Boş durumdadır. 1.500,00 150,00 18.12.2019 11.30
12 03150102797 Daylık Köyü Köyiçi Arsa 3218 151,00 Tam İmarsız Boş durumdadır. 1.600,00 160,00 18.12.2019 11.45
13 03150103282 Kozvan Köyü Karataş Tarla 109 2 3.623,37 Tam İmarsız Boş durumdadır. 5.600,00 560,00 18.12.2019 12.00
14 03150101338 Sorkun Köyü Delikır Arsa 148 3 700,00 Tam Konut Alanı Boş durumdadır. 17.750,00 1.775,00 18.12.2019 13.45
15 03150101371 Sorkun Köyü Delikır Arsa 155 1 525,00 Tam Konut Alanı Boş durumdadır. 14.400,00 1.440,00 18.12.2019 14.00
16 03150101372 Sorkun Köyü Delikır Arsa 155 2 566,48 Tam Konut Alanı Boş durumdadır. 15.500,00 1.550,00 18.12.2019 14.15
17 03150101373 Sorkun Köyü Delikır Arsa 155 3 515,09 Tam Konut Alanı Boş durumdadır. 13.000,00 1.300,00 18.12.2019 14.30
18 03150101378 Sorkun Köyü Delikır Arsa 155 8 525,00 Tam Konut Alanı Boş durumdadır. 13.300,00 1.330,00 18.12.2019 14.45
19 03150101399 Sorkun Köyü Delikır Arsa 161 4 700,00 Tam Konut Alanı Boş durumdadır. 19.000,00 1.900,00 18.12.2019 15.00
20 03150101400 Sorkun Köyü Delikır Arsa 161 5 809,42 Tam Konut Alanı Boş durumdadır. 24.750,00 2.475,00 18.12.2019 15.15
21 03150103702 Yanıkören Köyü Sarıyer Ham Toprak 114 88 846,80 Tam İmarsız Boş durumdadır. 2.000,00 200,00 18.12.2019 15.30
22 03150101663 Yavaşlar Köyü Köyiçi Tarla 160 61 1.364,06 Tam İmarsız Boş durumdadır. 21.000,00 2.100,00 18.12.2019 15.45
23 03150101825 Yavaşlar Köyü Tuzla Tarla 202 112 29.919,47 Tam İmarsız Boş durumdadır. 49.000,00 4.900,00 18.12.2019 16.00
24 03150101827 Yavaşlar Köyü Tuzla Tarla 202 114 3.298,50 Tam İmarsız Boş durumdadır. 5.900,00 590,00 18.12.2019 16.15
KİRA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ BİLGİLERİ
SIRA NO İLİ/İLÇESİ KÖY KASABA CİNSİ PAFTA ADA PARSEL ALAN (m²) KİRAYA VERİLECEK ALAN (m²) KİRALAMA AMACI İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Afyonkarahisar Kozvan Köyü Arsa L24A-04B-1/14 177 1 559,20 60,00 Kahvehane olarak kullanılmak üzere İmarsız 650,00 65,00 18.12.2019 16.30
Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminat tutarları belirtilen Hazineye ait taşınmazların satış ihaleleri; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü" ile, kiralama ihalesi ise 2886 sayılı kanunun 51’inci maddesine göre, yine yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Sandıklı Milli Emlak Şefliği ihale odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameler mesai saatleri içerisinde Sandıklı Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.
İhaleye iştirak edeceklerin nüfus cüzdanı suretini, kanuni ikametgah belgesini, teminat makbuzunu veya süresiz banka teminat mektubunu (2886 S.K. 27 Maddesi gereği süresiz ve limit içi olmalı ve banka teyit yazısı ile ibraz edilmesi gerekmektedir.), tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından ya da benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise ayrıca tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.
İstekliler ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşması kaydıyla, İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde, Hazine'ye ait taşınmaz malların satış tutarı belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL 'nı geçtiği takdirde, satış bedelinin en az 1/4'ü peşin, kalanı 3'er aylık dönemler halinde en fazla 8 eşit taksitle ödenebilecektir. Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV' ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.
Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Türkiye genelinde ihale bilgileri için web adresi: http://www.milliemlak.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için: 0 (0272) 512 99 11

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR