RİZE SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Rize, Güneysu, Adacami köyünde üzerinde yapı bulunan arsa mahkemeden satılıktır

RİZE SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00942960
Şehir : Rize / Güneysu
Semt-Mahalle : ADACAMİ MAH. / GÜNEYSU
: 7710
Yayınlandığı Gazeteler

KARADENİZ 08.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018-19 Satış
Muhammen Bedeli
:
544,498 TL
Birinci Satış Günü
:
22.03.2019 15:00
İkinci Satış Günü
:
16.04.2019 15:00
Satış Yeri
:
Rize merkez Sulh hukuk Mahkemesi duruşma salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. RİZE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018-19 Satış
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen parsellerin,cinsi,kıymeti evsafı, adedi
Parsellerin kıymet taktir tarihi: 16.11.2018
Satışa konu Rize ili Güneysu ilçesi Adacami köyünde kain 180 ada 1 sayılı parsel tapuda alanı 7.710,80 m2 olup cinsi çalılık olarak kayıtlıdır.Satışa konu diğer parsel olan yine Ada cami köyünde kain 257 ada 1 sayılı parsel tapuda alanı 503,67 m2 olup cinsi çalılık olarak kayıtlıdır. Satışa konu her iki taşınmazda dosyada mevcut olan Güneysu Belediye Başkanlığının 30.10.2018 tarih ve 924 sayılı yazılarından da anlaşılacağı gibi Belediye sınırları dahilinde ve çevresi meskun olup arsa vasfında kadastro parselleridir. Her iki taşınmazda bir arada olup iki parsel arasında patika bir yol bulunmaktadır. Taşınmazlar Güneysu İlçe Merkezine ortalama 2 km mesafede olup ulaşım araba yolu ile yapılmaktadır.Taşınmazlardan 257 ada 1 nolu parsel ağaçlık ve çalılık vasfında, 180 ada 1 nolu parsel ise kısmen çay bahçesi kısmen de çalılıktır. Taşınmazların değerine ilave değer katacak ağaç bulunmamaktadır. Her iki parsel de % 50 oranında eğimli olup konut yapımı için pek elverişli değildir.Taşınmazlar tapu kaydında çalılık olarak görünmekte ise de 180 ada 1 nolu parsel üzerinde kısmi bodrum üzeri bir zemin kattan ibaret duvarları sıvasız, boyasız ve çatısız olan bodrum katı 6,00 m2,zemin katı 20,00 m2 büyüklüğünde yığma kargir inşaat tarzında inşaa edilmiş olan depo binası bulunmaktadır.Bina Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Yapı Maliyetleri Birim Maliyetleri ile ilgili tebliğe göre 1.Sınıf (B) Grubu yapılardan olup birim metrekare değeri 228,00 TL/m2 ve inşaa senesi itibarı ile ortalama %20 oranında eskimiştir.
Satışa konu bu parsellerin yukarıda yazılı tüm bu özellikleri dikkate alınarak ayrı ayrı değerleri;
Rize-Güneysu ilçesi Adacami köyünde kain 257 ada 1 sayılı parselin değeri 30.220,20 TL. Olarak tespitle bu muhammen bedelle açık artırmaya çıkarılacaktır.
Rize-Güneysu ilçesi Adacami köyünde kain 180 ada 1 sayılı parsel üzerindeki evle birlikte toplam değeri 544.498,40 TL. Olarak tespitle bu muhammen bedelle açık artırmaya çıkarılacaktır.
SATIŞ ŞARTLARI :Rize -Güneysu ilçesi Ada cami köyünde kain;
Parselerin 1. Satış günü: 22.03.2019 günü 257 ada 1 sayılı parsel 15.00-15.10 saatleri arasında ,180 ada 1 sayılı parsel 15.10-15.20 saatleri arasında ,Rize merkez Sulh hukuk Mahkemesi duruşma salonunda satışları yapılacaktır.
Parselin 2. Satış günü: 16.04.2019 günü; 257 ada 1 sayılı parsel15.00-15.10 saatleri arasında ,180 ada 1 sayılı parsel 15.10-15.20 saatleri arasında ,Rize merkez Sulh hukuk Mahkemesi duruşma salonunda satışları yapılacaktır.
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. iş bu ilanın tebliğ edilemeyen hissedarlara gazete ilanı satış ilanı tebliğ yerine geçecektir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018-19 satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 04.02.2019

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR