PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Pursaklar Belediyesi 11 adet arsayı ihale ile satışa sunuyor

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi tabloda belirtildiği şartlarda 2886 sayılı yasanın 45. (Açık Teklif Usulü) maddelerine göre satılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.07.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Pursaklar Belediye Başkanlığı Binası Tevfik İleri Mahallesi Emek Caddesi No:8 Pursaklar\ANKARA
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
Pursaklar Belediye Başkanlığınca Satışa Sunulan Taşınmazlar

S. N. Mahallesi Ada Parsel Hisse Oranı Alan (m²) Cinsi Kullanım Amacı Emsal Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Saati İhale Usulü
1 Pursaklar 95472 3 Tam 3.018,00 Arsa Kentsel Servis Alanı E:1.00 Hmax:Serbest 2.565.300,00 76.959,00 10:00 45. Maddesi
2 Pursaklar 95496 1 Tam 2.102,00 Arsa Kentsel Servis Alanı E:1.00 Hmax:Serbest 2.207.100,00 66.213,00 10:15 45. Maddesi
3 Saray 98390 1 Tam 1.000,00 Arsa Konut E:0.80 Hmax:2 Kat 260.000,00 7.800,00 10:30 45. Maddesi
4 Saray 98390 2 Tam 571,00 Arsa Konut E:0.80 Hmax:2 Kat 148.460,00 4.453,80 10:45 45. Maddesi
5 Saray 98390 3 Tam 500,00 Arsa Konut E:0.80 Hmax:2 Kat 130.000,00 3.900,00 11:00 45. Maddesi
6 Saray 98390 4 Tam 500,00 Arsa Konut E:0.80 Hmax:2 Kat 130.000,00 3.900,00 11:15 45. Maddesi
7 Saray 98393 5 Tam 903,00 Arsa Konut E:0.80 Hmax:2 Kat 253.743,00 7.612,29 11:30 45. Maddesi
8 Saray 98396 1 Tam 554,24 Arsa Konut E:0.80 Hmax:2 Kat 175.694,08 5.270,82 11:45 45. Maddesi
9 Saray 98402 2 Tam 600,00 Arsa Konut E:0.80 Hmax:2 Kat 184.800,00 5.544,00 12:00 45. Maddesi
10 Saray 98402 3 Tam 900,59 Arsa Konut E:0.80 Hmax:2 Kat 269.276,41 8.078,29 12:15 45. Maddesi
11 Saray 98403 9 Tam 1.622,00 Arsa Konut E:0.80 Hmax:2 Kat 455.782,00 13.673,46 12:30 45. Maddesi

1-) Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi tabloda belirtildiği şartlarda 2886 sayılı yasanın 45. (Açık Teklif Usulü) maddelerine göre 16.07.2020 tarihinde saat 10:00'dan itibaren yukarıda belirtilen saatlerde Pursaklar Belediye Başkanlığı Binası Tevfik İleri Mahallesi Emek Caddesi No:8 Pursaklar\ANKARA adresinde yer alan 3.Kat Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2-) İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:
45.maddeye göre ihale edilecek taşınmazlar için ihaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıda istenen belgeleri hazırlayarak 4.Kat İhale ve Toplantı Salonunda hazır bulunan İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.
2.1-)Tebligat için yasal adres bildirimi,
2.2-)Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ve ikamet belgesi (Aslı),
2.3-)İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise noter tasdikli vekaletname (Aslı),
2.4-)İhaleye ait dosya alındı makbuzu ve şartname alındı belgesi (Aslı ya da idarece tasdikli sureti),
2.5-)Geçici teminatın Belediye veznesine veya banka hesabına yatırıldığına dair makbuz ya da banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun aslı olacaktır.
2.6-)2886 Sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale dosyasındaki tüm dökümanlar ve şartnameler ihaleye iştirak eden tarafından imza edilmesi gerekmektedir.
2.7-)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş sureti)
a)Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi ya da Esnaf ve Sanatkar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
2.8-)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri

3-) Satış ihalesi şartnamesi ücretsizdir. İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden (Tevfik İleri Mahallesi Emek Caddesi No:8 Pursaklar\ANKARA alına alınabilir)
4-) İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.
5-) Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6-) Bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışa sunulan taşınmaz ihale şartnamesi ve sözleşme hükümleri uygulanacaktır. İhale komisyonu ihale yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR