DENİZLİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Pamukkale'deki arsalar ihale ile satılacaktır

DENİZLİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00940215
Şehir : Denizli / Pamukkale
: 308
Yayınlandığı Gazeteler

HOROZ 08.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
HOROZ 15.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.03.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No: 9, 1. Kat 111 nolu İcra Satış Odası Merkezefendi / Denizli adresinde yapılacaktır.
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
Dosya no: 2018/077 ve 2018/078


Tapu kayıtları:


2018/077 nolu dosya: Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 3315 Ada, 6 Parselde bulunan 308,00 m2 Yüzölçümlü Arsa niteliğindeki gayrimenkul.


2018/078 nolu dosya: Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 3317 Ada, 9 Parselde bulunan 568,00 m2 Yüzölçümlü Arsa niteliğindeki gayrimenkul.


Her iki parselin de imar durumları ve önemli özellikleri:

İmar durumları: Her 2 parselde İmar planı dahilindedir.

2018/077 nolu dosya: Ticaret-Konut alanında ayrık nizam, 3 kat yapılaşma koşuluna sahiptir. 2018/077 nolu dosya ise: Mevcutta ayrık nizam, 3 kat yapılaşma koşuluna sahip olup, imar değişikliği ve yola terk durumu bulunduğundan halihazırda ruhsat verilmemektedir. İmar durumları ayrıntılı olarak Müdürlüğümüzde görülebilir.
2018/077 nolu dosya: Karşıyaka Mahallesi, 2186 Sokak, No: 59 Pamukkale - DENİZLİ adresindedir. 2018/078 nolu dosya: Karşıyaka Mahallesi, Şeyh Bedrettin Caddesi, No: 80 Pamukkale - DENİZLİ adresindedir. Her iki parsel de köşe konumundadır. Taşınmazlar her türlü altyapı hizmetinden faydalanılan bölgede yer almaktadır. Taşınmazların çevresinde çoğunlukla zemin katları işyeri, diğer katları konut amaçlı yapılmış 3-4 katlı konutlar bulunmaktadır. Taşınmazların yakınında Dokuzkavaklar Spor Salonu bulunmaktadır. Taşınmazlar asfalt yola cepheli konumdadır. Taşınmazların sınırları yerinde işaretli değildir. Taşınmazlar hafif eğimli bir yapıya sahiptir. Her iki taşınmazın da üzerinde yapı bulunmamaktadır.


Satış şartları:

1) İhalelerin yeri, günü ve saati: İhaleler Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No: 9, 1. Kat 111 nolu İcra Satış Odası Merkezefendi / Denizli adresinde yapılacaktır.
2018/077 nolu dosya:

1. açık arttırma: 19.03.2019 Salı günü saat: 14:00 - 14:05 arası,
2. açık arttırma: 26.03.2019 Salı günü saat: 14:00 - 14:05 arası yapılacaktır.


2018/078 nolu dosya:

1. açık arttırma: 19.03.2019 Salı günü saat: 14:15 - 14:20 arası,
2. açık arttırma: 26.03.2019 Salı günü saat: 14:15 - 14:20 arası yapılacaktır.


2) Gayrimenkullerin arttırmaya esas muhammen bedelleri:
2018/077 nolu dosya: 350.000,00 TL (ÜçyüzellibinTürklirası)
2018/078 nolu dosya: 650.000,00 TL (AltıyüzellibinTürklirası) Her iki satış için de KDV: % 18'dir.

3) Birinci arttırmada tayin edilen zamanda gayrimenkul, üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedelle ve bu bedelin rayiç bedelin %75'ini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Teklif edilen bedel bu miktarı bulmasa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 7 gün sonra aynı yer ve saatte yapılacak ikinci açık arttırmada verilen bedelin rayiç bedelin en az % 50'sini ve takip masrafları tutarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Birinci arttırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci arttırmada 6183 sayılı Kanunun 94. Maddesi gereğince birinci arttırmadaki şartlar aranacaktır.
4) Arttırmaya iştirak edeceklerden muhammen bedelin %7,5'i nispetinde (2018/077 nolu dosya için: 26.250,00 TL - Yirmialtıbinikiyüzelli Türklirası, 2018/078 nolu dosya için: 48.750,00 TL - Kırksekizbinyediyüzelli Türklirası) teminat alınır. Teminatlar Halk Bankası, Ziraat Bankası veya Vakıflar Bankası şubelerinden mutlaka Denizli Saymanlığı belirtilerek 1001 kodlu Geçici Teminat veya 1011 kodlu İcra Tahsilatı Geçmiş Dönem hesabına katılımcının T.C. Kimlik numarası veya vergi numarası belirtilerek yatırılması gerekmektedir. Teminat olarak 6183 sayılı Kanunun 10'uncu Maddesinin 1. ile 4. Bentlerinde sayılanlar kabul edilecektir. Satış peşin para ile yapılacak olup, alıcıya istenirse satış bedelini yatırması için 10 gün süre verilebilir. Satış bedeli haricinde tahsil edilecek olan Tellaliye harcı, K.D.V., damga vergisi, tapu alım satım harcı, tahliye giderleri ve işlemleri ve tüm masraflar alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.


5) İhaleyi iştirak edeceklerin yanlarında kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişilik adına olması halinde yetki belgesi ve teminat makbuzunun yatırıldığına dair banka dekontunun bulunması zorunludur.


6) İhaleye kakılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar, teklif ettikleri bedel ile tekrardan yapılacak olan son ihale arasındaki farktan, farka uygulanacak %5 faizden ve diğer zararlardan sorumludurlar. Bu fark ve zararlar ayrıca bir hükme hacet olmaksızın Müdürlüğümüzce 6183 sayılı Kanuna istinaden tahsil edilecektir. Bu fark ve zarar öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


7) İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri olup da tebliğ edilmeyen ilgililere de tebliğ yerine geçer.


8) Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları, şartnamenin Müdürlüğümüzde görülebilineceği, bilgi almak isteyenlerin Müdülüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR