GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Otopark alanı kiraya verilecektir

GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00860116
Şehir : Kocaeli / Gebze
Semt-Mahalle : BEYLİKBAĞI MAH. / GEBZE
: 2293
Yayınlandığı Gazeteler

KULİS HABER 07.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KULİS HABER 10.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Beylikbağı Mahallesi, İstanbul Cad. No:37 ;1873 ada 9 parsel de bulunan 2293.61 m2 (arsa) alanı, açık otopark alanı 3 yıllığına kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.09.2018 15:30
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
18.09.2018 12:00 İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Encümen Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Belediyemize ait Beylikbağı Mahallesi, İstanbul Cad. No:37 ;1873 ada 9 parsel de bulunan 2293.61 m2 (arsa) alanı, açık otopark alanı olarak işletilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereği kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale edilerek kiraya verilecektir.
2-İhale 19/09/2018 Çarşamba günü saat 15/30’ da Belediyemiz Encümen Odası’nda Belediyemiz Encümenince yapılacaktır.
3- 2293.61 m2 (arsa) açık otopark alanın kiralama süresi 3 yıl olup, geçici teminatı 1.250,00.-TL’ dir. 1. yıl, yıllık muhammen kira bedeli 41.400,00-TL+KDV olup, 2. ve 3. yıllar kira artışı Encümence belirlenecektir.

4- İhaleye girmek için istenilen belgeler.

 1. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf Sanatkarlar Odası belgesi.
 2. Kanuni İkametgah
 3. Noter Tasdikli İmza Sirküleri,
 4. Vekil ise Vekaletname
 5. 2014- 2018 yılları arası Kurumlar ve Gelirler vergisi borcu olmadığına dair belge,
 6. 2886 S.D.İ.K’ na göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı.
 7. Belediyeye borcu olmadığına dair belge.
 8. Geçici teminat.
 9. S.G.K. Borcu olmadığına dair belge.
 10. İSU ya borcu olmadığına dair belge.
 11. Dosya alındı makbuzu.

5-Bu ihaleye ait şartname ve ihale dosyası 150.00.-TL karşılığında mesai saatleri içinde Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nden temin edilir ve ücretsiz görülebilir. İhaleye katılmak için dosya almak zorundadır.
6- İhaleye katılmak isteyenler yukarıdaki belgeleri hazırlayarak 18/09/2018 Salı günü saat 12:00’ a kadar örneğine uygun dilekçe ile birlikte, kapalı zarf içinde elden İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Teklifler yine ihale günü kapalı zarf içinde elden Encümene verilecektir.
7- İhaleyi kazanan şahıs veya firma % 6 katı teminat yatıracaktır.
8- Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce bile olsa, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
9-Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR