YILDIRIM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Osmangazi/Hüdavendigar'da 2151 m² arsanın hissesi vergi dairesinden satılıktır

YILDIRIM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01112788
Şehir : Bursa / Osmangazi
Semt-Mahalle : HÜDAVENDİGAR MAH. / HÜDAVENDİGAR
: 198
İmar Durumu : Konut
Gabari : 12.50
Tapu Durumu : Hisseli Tapu
Kat Karşılığı : Hayır
Yayınlandığı Gazeteler

A GAZETE 08.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
A GAZETE 09.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bursa İli Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mah. 4680 Ada 3 parsel, 2.151,27 m2 200/2170 hissesi (198,27 m2)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı İhsaniye Ek Hizmet Binası, Yıldırım Vergi Dairesi Müdürlüğü, 3.kat Müdüriyet makamında
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı
Yıldırım Vergi Dairesi Müdürlüğü


GAYRİMENKUL MAL SATIŞ İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adeti, önemli özellikleri:

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Bursa İli Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mah. 4680 Ada 3 parsel, 2.151,27 m2 200/2170 hissesi (198,27 m2)

TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU: Bursa İli Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mah. 4680 Ada 3 parsel, 2.151,27m2 200/2170 hissesi; Gayrimenkulün tapu kayıtlarındaki ana taşınmaz niteliği kerpiç evi olan tarla olarak geçmektedir.

TAŞINMAZIN İMAR DURUMU: Şehir İmar Planı: 1/1000 Ölçekli Eski İzmir Yolu -Uludağ Çıkışı Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kısmen ayrık nizam 5 kat, TAKS:0,25 , KAKS:1,25, 5m ön bahçe, 3m yan bahçe mesafeli konut alanında kalmaktadır.

TAŞINMAZIN MUHAMMEN KIYMETİ: Gayrimenkule 218.097,00-TL muhammen kıymet biçilmiştir.

SATIŞ GÜNÜ VE SAATİ:
1.Satış Günü: 23.01.2020 Saati: 10:00
2.Satış Günü: 30.01.2020 Saati: 10:00

Satış Şartları:
1-Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı İhsaniye Ek Hizmet Binası, Yıldırım Vergi Dairesi Müdürlüğü, 3.kat Müdüriyet makamında, 23.01.2020 tarihinde PERŞEMBE günü saat 10:00'da açık arttırma usulü ile gayrimenkul satışı yapılacaktır.
2-Gayrimenkuller açık arttırma usulü ve peşin para ile satılacaktır. Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin biçilen rayiç değerlerin % 7,5'i olan teminatı Vergi Dairesi Müdürlüğü veznesine yatırmaları gerekmektedir. Teminat olarak para, banka tarafından verilen teminat mektupları, Hazine Tahvil ve Bonoları, Hükumetçe belirlenmiş olan Milli Esham ve Tahvilat (Bu Esham ve Tahvilatın kabul edilmesine en yakın Borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanı ile değerlendirilir.) kabul edilecektir.
3-Gayrimenkul satış şartnamesi çalışma saatleri içinde Yıldırım Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servis Şefliğinden temin edilebileceği gibi, Dairemiz ilan koymaya mahsus ilan tahtasında da ilan tarihinden itibaren görülebilir.
4-Satışa iştirak etmek isteyenlerin teminatı Vergi Dairesi veznesine ödediğine dair emanet makbuzunu satış günü ve saatine kadar satış komisyonuna ibraz etmeleri zorunludur.
5-Gayrimenkul peşin para ve açık artırma usulü ile satılacaktır. 1. Satışta verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 75 ini bulmadığında, ya da artırılan bedeller amme alacağına rüçhanı olan alacaklarının tutarlarından fazlaya çıkmadığı, gerek yapılmış ve gerekse yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla, 30.01.2020 tarihinde PERŞEMBE günü aynı yer ve saatte gayrimenkul 2. kez açık arttırmaya çıkarılacaktır.
6-Satıştan doğan Katma Değer Vergisi (%18), binde 5,69 oranında damga vergisi, alıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları ve diğer masraflar (Bilirkişi ücreti, posta masrafı) alıcılar tarafından ayrıca ödenecektir.
7-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve müracaatını kabul etmiş sayılacaklardır. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler, Yıldırım Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra-Satış Servisinden bilgi alabilirler. İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR