BURSA 16. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Osmangazi Demirkapı'da 1.738 m² arsa ve üzerinde bulunan üç katlı bina hissesi icradan satılıktır

BURSA 16. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01122317
Şehir : Bursa / Osmangazi
Semt-Mahalle : DEMİRKAPI MAH. / HİSAR
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DÖNEM 29.01.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/9851 ESAS
Muhammen Bedeli
:
332,241 TL
Birinci Satış Günü
:
05.03.2020 10:00
İkinci Satış Günü
:
31.03.2020 10:00
Satış Yeri
:
1 Nolu İcra Satış Odası - Bursa Adalet Sarayı A Blok Zemin Kat OSMANGAZİ / BURSA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

BURSA 16. İCRA DAİRESİ
2018/9851 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Taşınmaz : Bursa ili Osmangazi İlçesi Demirkapı Mah. 5508 ada 7 parselde kayıtlı 1.738,44 m² yüzölçümlü Zeytinlik cinsi taşınmazda borçluya isabet eden 100/1737 hisse 332.241,45 TL muhammen bedel ve %18 Kdv oranıyla satışa arz edilmiştir.
Özellikleri : Bursa İli, Osmangazi İlçesi sınırları dahilinde bulunan Demirkapı Mahallesinin, Uludağ Yolu Caddesi ile 4. Yeşil ve Yayla Sokakları arasında kalan 1.738,44 m² miktarlı ve zeytinlik vasıflı hisseli parseldir. Hisseli parsel niteliğinde olan taşınmazın mahallinde yapılan incelemelerine göre, hissedarların kendi aralarında anlaşmak (Rıza-i Taksim yapmak) sureti ile özel parselasyonlar yaparak yerlerini belirlediği, bunun neticesinde ise aralarında borçluya ait Uudağ Yolu Caddesi, no: 4 adresindeki bina da dahil olmak üzere bazı hissedarlar tarafından aynı parselin içerisinde ve muhtelif kat yüksekliğinde 3 adet ayrık nizam binanın ruhsatsız ve kaçak olarak yapılmış olduğu, bazı yerlerin yol alanında kaldığı ve bazı yerlerin de yeşil alan olarak bırakıldığı tespit edilmiştir.
Borçlu 1.738,44 m² miktarlı ve zeytinlik vasıflı hisseli parsel üzerinde, 100/1737 oranında hisseye ve 100,08 m² miktarında arsaya sahip olmaktadır.
Mahallinde beyan edilen bu durum üzerine, borçlu taşınmazı ile ilgili olarak kıymet takdirine esas olmak üzere, borçlunun Demirkapı Mahallesi, 5508 ada, 7 nolu parsel üzerinde sahip olduğu 100/1737 oranındaki arsa hissesi ile aynı mahalle, Uludağ Yolu Caddesi, 4 kapı nolu bina üzerinde sahip olduğu 1/1 hissesi, aşağıdaki "Taşınmazın Kıymeti" bölümünde aynı şekilde değerlendirilmiştir.
Parsel içerisinde borçluya ait olduğu beyan edilen söz konusu bina, bodrum+zemin+1 normal katlı olmak üzere toplam 3 katlı ve B.A. Karkas niteliğinde teşkil edilmiştir. Yerinde yapılan ölçümlerine göre, binanın bodrum katının inşaat taban alanı 125,00 m² zemin ve normal katların beherinin 147,00 m² olup, toplam inşaat alanı ise; 125,00+(2 kat*145,00) = 415,00 m² dir.
Bodrum ve 1. katlarının beherinde 1er adet mesken, zemin katında ise 1 adet dükkan ve 1 adet mesken nitelikli dairesi bulunan binanın ana giriş kapısı 2 kanatlı demir profil yapılı, katlar arası merdiven basamakları dökme mozaikler ile kaplı ve kenarları korkuluksuz, dış cephe duvar yüzeyleri sıvalı ve boyasız, üzeri ise açık teras durumundadır. Binanın katlar itibarı ile görülen halihazır durumları ile diğer teknik ve fiziki özellikleri aşağıdaki gibidir.
Bodrum kat : Halihazırda, boş durumunda olan bu kattaki daire 2 adet oda, salon, hol, mutfak ve müşterek banyo-wc-lavabo bölümlerinden teşkil edilmiştir. Tüm bölümlerin tabanları beton üzeri şap ile kaplı, duvarları ise sıvalı ve plastik boyalıdır. Mutfak bölümünde, tezgah ve dolapları bulunmamaktadır. Banyo-wc-lavabo bölümünde taban ve duvarlar tamamen seramik olarak yapılmıştır. Dairenin giriş ve iç kapıları ahşap, pencere çerçeveleri ise çift camlı PVC profildir.
Zemin kat : Halihazırda, boş durumunda olan ve kullanılmayan bu katta 1 adet dükkan ve 1 adet mesken nitelikli daire bulunmaktadır. Daire, 2 adet oda, salon, hol, depo, mutfak ve müşterek banyo-wc-lavabo bölümlerinden teşkil edilmiş olmakla birlikte, dükkan tek bölümlüdür. Önü düşey kepenk korumalı olan dükkanın tabanı seramik ile kaplı, duvarları ise sıvalı ve plastik boyalıdır.
Dairedeki deponun tabanı beton üzeri şap, diğer tüm bölümlerin ise laminat parke ile kaplı, duvarları alçı sıvalı ve saten boyalı, tavan kenarları da alçı kartonpiyerlidir. Mutfak bölümünde, üzeri mermerit kaplı tezgah ile alt ve üst MDF dolapları bulunmaktadır. Dairenin giriş ve iç kapıları Amerikan panel, çift camlı olan balkon kapısı ve pencere çerçeveleri ise PVC profildir. Kuzey ve doğu cepheli olan dairenin doğu cephesinde 1 adet balkonu bulunmaktadır. Doğalgazlı kombi kat kalorifer sistemi ile ısıtılmakta olup, elektrik, doğalgaz ve su abonelikleri mevcuttur.
1. Normal kat : Halihazırda, borçlu tarafından mesken amaçlı olarak kullanılmakta olup, 2 adet oda, 2 adet salon, antre, hol, mutfak ve müşterek banyo-wc-lavabo bölümlerinden teşkil edilmiştir. Salon ve odaların tabanları ahşap, antre ve hol bölümlerinin seramik ile kaplı, duvarları alçı sıvalı ve saten boyalı, tavan kenarları da alçı kartonpiyerlidir. taban ve duvarları tamamen seramik ile kaplı olan mutfak bölümünde, üzeri mermer kaplı tezgah ile alt ve üst ahşap dolapları bulunmaktadır. Dairenin giriş ve iç kapıları ahşap, çift camlı olan balkon kapıları ve pencere çerçeveleri ise PVC profildir.4 cepheli olan dairenin kuzey, doğu ve batı cephelerinde 1’ er adet balkonu bulunmaktadır. Doğalgazlı kombi kat kalorifer sistemi ile ısıtılmakta olup, elektrik, doğalgaz ve su abonelikleri mevcuttur.
Genellikle mesken amaçlı olarak kullanılan 2 veya 3 katlı bitişik nizam binaların bulunduğu, kaçak ve ruhsatsız yapılaşmanın fazla olduğu bir mahalde yer alan borçluya ait taşınmaz Bursa şehir merkezine yakın konumda olup, mahallinde elektrik, su, telefon, doğalgaz ve kanalizasyon gibi her türlü altyapı hizmetleri mevcuttur.
1) 3 Katlı B.A. Karkas Bina Kıymeti.........: 415,00 m2. *680,00 TL/m2. * 1/1 = 282.200,00 TL.
2) Arsa Vasıflı Hisseli Parsel Kıymeti...…: 1.738,44 m2. * 500,00 TL/m2. * 100/1737 = 50.041,45 TL.
KIYMETLER GENEL TOPLAMI (1+2).....: 332.241,45 TL.
İmar Durumu : Osmangazi Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20.12.2018 tarih ve E.162448 sayılı yazılarında; Demirkapı Mahallesi, 5508 ada, 7 parsel, 6306 Sayılı Yasa kapsamında, riskli alan ilan edilen alan dahilinde, 3. Derece Doğal Sit Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında, park (yeşil alan) alanında ve kısmen yol alanında kalmaktadır.
Kaydındaki Şerhler : Bursa 5. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 01.12.2018 tarih, 2018/2502 Esas Sayılı Mahkeme Müzekkeresi yazısı ile İzale-i Şuyu davası açılmıştır, denilmektedir.Fakat alınan cevabi yazıda satışa engel teşkil etmemektedir.
1. Satış Günü : 05/03/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 31/03/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : 1 NOLU İCRA SATIŞ ODASI - Bursa Adalet Sarayı Zemin Kat A Blok MERKEZ / BURSA

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini Bursa 16. İcra Müdürlüğünün Vakıflar Bankası TAO Uluyol Şubesinde bulunan TR910001500158007298413037 nolu iban numaralı hesaba TC Kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız kesin ve süresiz" teminat mektubu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat Kartı olanların Müdürlüğümüzde bulunan post cihazından yatırması lazımdır.Yabancı Para kurunda günlük değişmelerin olması 805 sayılı Kanunun birinci maddesine göre "döviz"teminat olarak kabul edilemez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-İİK 27.Maddesine göre Satış ilanının tebliği : Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Münevver Yıldırım) (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/9851 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR