ORHANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Orhangazi Belediyesi'ne ait gayrimenkuller satılacaktır

ORHANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01023724
Şehir : Bursa / Orhangazi
Semt-Mahalle : YENİKÖY MAH. / ORHANGAZİ
Yayınlandığı Gazeteler

AKŞAM 12.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.07.2019 15:05
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Encümeninde
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ORHANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda listesi bulunan 19 adet gayr-i menkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır.

  1. Bu husustaki ihale 24.07.2019 tarihinde aşağıda belirtilen saatte encümen toplantı odasında yapılacaktır.

  1. Satışı yapılacak gayr-i menkuller;

S.NO MAHALLESİ ADA/
PARSEL

CİNSİ
MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ
1. Yeniköy Mahallesi 876/2 Arsa 568,44 m² 216.007,20 TL 6.480,22 TL
15.05
2. Yeniköy Mahallesi 884/1 Arsa 42.633,46 m² 13.855.874,50 TL 415.676,24 TL
15.10
3. Yeniköy Mahallesi 885/1 Arsa 46.983,99 m² 15.269.796,75 TL 458.093,91 TL
15.15
4. Yeniköy Mahallesi 887/1 Arsa 1.815,49 m² 689.886,20 TL 20.696,59TL
15.20
5. Yeniköy Mahallesi 888/2 Arsa 2.646,02 m² 1.058.408,00 TL 31.752,24 TL
15.25
6. Yeniköy Mahallesi 889/1 Arsa 34.347,74 m² 10.991.276,80 TL 329.738,31 TL
15.30
7. Yeniköy Mahallesi 892/2 Arsa 2.345,15 m² 938.060,00 TL 28.141,80 TL
15.35
8. Yeniköy Mahallesi 896/1 Arsa 3.904,88 m² 1.561.952,00 TL 46.858,56 TL
15.40
9. Hürriyet Mahallesi 301/143 Arsa 2.523,84 m² 2.019.072,00 TL 60.572,16 TL
15.45
10. Dutluca Mahallesi 0/659 Tarla 50.521,20 m² 3.536.484,00 TL 106.094,52 TL
15.50
11. Fındıklı Mahallesi 0/257 Tarla 4.762,00 m² 214.290,00 TL 6.428,70 TL
15.55
12. Gedelek Mahallesi 807/84 Zeytinlik 4.092,67 m² 102.316,75 TL
3.069,51 TL

16.00
13. Gedelek Mahallesi 767/2 Tarla 411,84 m² 411.840,00 TL
12.355,20 TL

16.05
14. Bayırköy Mahallesi 0/485 Tarla 1.225,00 m² 22.050,00 TL
661,50 TL

16.10
15. Keramet Mahallesi 0/1826 Tarla 3.875,00 m² 96.875,00 TL
2.906,25 TL

16.15
16. Karsak Mahallesi 0/607 Tarla 5.600,00 m² 140.000,00 TL
4.200,00 TL

16.20
17. Karsak Mahallesi 0/2135 Zeytinlik 5.080,00 m² 228.600,00 TL
6.858,00 TL

16.25
18. Karsak Mahallesi 0/2242 Tarla 4.770,00 m² 95.400,00 TL
2.862,00 TL

16.30
19. Karsak Mahallesi 0/2079 Tarla 7.760,00 m² 155.200,00 TL
4.656,00 TL

16.35


2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, gayr-i menkulün tahmini bedel üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatı ihaleden evvel ödemek şarttır.

  1. Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’ den muaftır.
  2. Her bir taşınmaz satışı ihale şartnamesi 500,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Cumhuriyet Alanı No:1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.
  3. Taşınmaz satışı ihale şartnamesini görmek isteyenler mesai saatleri içerisinde Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden görebilir.
  4. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

1) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut),
2) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
3) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu,
4) Gerçek kişiler için;
a) Nüfus cüzdanı sureti
b) İkametgâh
c) İmza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekilin imza sirküsü (Noterden)
5) Tüzel kişi olması halinde;
a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)
b) Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge
c) imza sirküleri
6) Şartname alındı makbuzu.
7) Belediye’ye borcu yoktur yazısı.

9. Taşınmazların kapalı teklif usulü satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 24.07.2019 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Orhangazi Belediyesi Encümeni (ihale komisyonu) sekretarya görevini yapan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR