ORHANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Orhangazi Belediyesi arsa ve tarlaları ihale usulü ile satacaktır

ORHANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01041296
Şehir : Bursa / Orhangazi
Semt-Mahalle : YENİKÖY MAH. / ORHANGAZİ
: 568
Tapu Durumu : Müstakil Parsel
Kat Karşılığı : Hayır
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ TUNA 23.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
YENİ TUNA 28.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
15 adet taşınmaz satışı işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.09.2019 15:05
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Encümeninde
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ORHANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda listesi bulunan 15 adet gayr-i menkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır.
  2. Bu husustaki ihale 04.09.2019 tarihinde aşağıda belirtilen saatte encümen toplantı odasında yapılacaktır.
  3. Satışı yapılacak gayr-i menkuller;
S.NO MAHALLESİ ADA/
PARSEL

CİNSİ
MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ
1. Yeniköy Mahallesi 876/2 Arsa 568,44 m² 216.007,20 TL 6.480,22 TL
15.05
2. Yeniköy Mahallesi 884/1 Arsa 42.633,46 m² 13.855.874,50 TL 415.676,24 TL
15.10
3. Yeniköy Mahallesi 888/2 Arsa 2.646,02 m² 1.058.408,00 TL 31.752,24 TL
15.15
4. Yeniköy Mahallesi 889/1 Arsa 34.347,74 m² 10.991.276,80 TL 329.738,31 TL
15.20
5. Yeniköy Mahallesi 892/2 Arsa 2.345,15 m² 938.060,00 TL 28.141,80 TL
15.25
6. Yeniköy Mahallesi 896/1 Arsa 3.904,88 m² 1.561.952,00 TL 46.858,56 TL
15.30
7. Hürriyet Mahallesi 301/143 Arsa 2.523,84 m² 2.019.072,00 TL 60.572,16 TL
15.35
8. Dutluca Mahallesi 0/659 Tarla 50.521,20 m² 3.536.484,00 TL 106.094,52 TL
15.40
9. Gedelek Mahallesi 807/84 Zeytinlik 4.092,67 m² 102.316,75 TL
3.069,51 TL

15.45
10. Bayırköy Mahallesi 0/485 Tarla 1.225,00 m² 22.050,00 TL
661,50 TL

15.55
11. Keramet Mahallesi 0/1826 Tarla 3.875,00 m² 96.875,00 TL
2.906,25 TL

16.00
12. Karsak Mahallesi 0/607 Tarla 5.600,00 m² 140.000,00 TL
4.200,00 TL

16.05
13. Karsak Mahallesi 0/2135 Zeytinlik 5.080,00 m² 228.600,00 TL
6.858,00 TL

16.10
14. Karsak Mahallesi 0/2242 Tarla 4.770,00 m² 95.400,00 TL
2.862,00 TL

16.15
15. Karsak Mahallesi 0/2079 Tarla 7.760,00 m² 155.200,00 TL
4.656,00 TL

16.20

  1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, gayr-i menkulün tahmini bedel üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatı ihaleden evvel ödemek şarttır.
  2. Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’ den muaftır.
  3. Her bir taşınmaz satışı ihale şartnamesi 500,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Cumhuriyet Alanı No:1, Orhangazi Belediyesi veznelerine bedeli yatırılarak Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.
  4. Taşınmaz satışı ihale şartnamesini görmek isteyenler mesai saatleri içerisinde Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden görebilir.
  5. Taşınmazların kapalı teklif usulü satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere ve 2886 Sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak hazırlayarak 04.09.2019 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Orhangazi Belediyesi Encümeni (ihale komisyonu) sekretarya görevini yapan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
  6. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:
TÜZEL KİŞİ GERÇEK KİŞİ
-İmza sirküleri (noter onaylı)
-İmza sirküleri (noter onaylı)
-Vekil ise vekaletname (noter onaylı)
- Vekil ise vekaletname (noter onaylı)
- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri, - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,
- İşe ait Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu, - İşe ait Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu
- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi - Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği
- Ticaret sicil gazetesi - İkametgah
- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge - Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge
- Şartname alındı makbuzu - Şartname alındı makbuzu
- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek) - Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR