OLTU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Oltu Belediyesine ait taşınmaz malların satış ve kiralama ihalesi yapılacaktır

OLTU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01153327
Şehir : Erzurum / Oltu
Yayınlandığı Gazeteler

OLTU GÖZLEM 18.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.03.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Oltu İlçe Belediyesi Hizmet Binasının Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TAŞINMAZ MAL SATILACAK VE KİRAYA VERİLECEKTİR

(Oltu İlçe Belediye Başkanlığından)

İli - İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m2) Nitelikleri Muhammen
Bedeli (TL)
Geçici Teminat
(TL)
Erzurum-Oltu Toprakkale 114 1 11.000 Tarla 1.100,00 33,00 Kiralama
Erzurum-Oltu Toprakkale 111 62 6.750 Tarla 675,00 20,25 Kiralama
Erzurum-Oltu Dutlu 143 153 6.432 Susuz Tarla 643,00 19,30 Kiralama
Erzurum-Oltu Ayvalı 164 15 2715,44 Bahçe 750,00 22,50 Kiralama
Erzurum-Oltu Çengelli 117 82 3520,36 Tarla 350,00 10,50 Kiralama
Erzurum-Oltu Çengelli 117 83 2338,54 Tarla 230,00 6,90 Kiralama
Erzurum-Oltu Çengelli 119 29 3733,92 Tarla 375,00 11,25 Kiralama
Erzurum-Oltu Çengelli 123 11 2437,57 Tarla 500,00 15 ,00 Kiralama
Erzurum-Oltu Tutmaç - 330 4520,00 Yoncalık 450,00 13,50 Kiralama
Erzurum-Oltu Şendurak 101 2 2451,26 Arsa 245,126,00 7.353,78 Satış
Erzurum-Oltu Başaklı 122 1 164,20 İki Katlı Ahşap Bina ve Arsası 57.463,00 1.723,89 Satış
Erzurum-Oltu Bahçecik 125 30 115,32 Arsa 922,56 27,67 Satış
Erzurum-Oltu Halitpaşa 167 158 978,48 Arsa 33.268,32 998,04 Satış
Erzurum-Oltu Yasinhaşimoğlu 15 67 642,78 Arsa 73.919,70 2.217,59 Satış
Erzurum-Oltu Damarlıtaş 111 18 12625,00 Arsa 75.750,00 2.272,50 Satış
Erzurum-Oltu Karataş 125 3 4900,92 Arsa 39.207,36 1.176,22 Satış
Erzurum-Oltu Başaklı 103 22 4275,19 Arsa 47.027,09 1.410,81 Satış
Erzurum-Oltu Toprakkale 136 6 806,79 Arsa 5.647,53 169,42 Satış
Erzurum-Oltu Halitpaşa 167 211 266,57 Arsa 6.664,25 199,92 Satış
Erzurum-Oltu Başbağlar 118 3 2333,33 Arsa 27.999,96 839,99 Satış

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıdaki tabloda yeri, cinsi, özellikleri, muhammen bedeli belirtilen taşınmaz malların satış ve kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45 maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile İlçe Encümenince yapılacaktır.
2 - Kiralama ve Satışlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile satış yapılacaktır.
3 - Her parselin satışı ve kiralanması aynı ihalede ayrı, ayrı yapılacaktır.
4 - İhale Geçici teminatları Muhammen Bedelin %3'dür. Geçici teminat nakit olarak Oltu İlçe Belediyesinin Oltu Halk Bankası Şubesindeki TR 34 0001 2009 3430 0007 0000 16 nolu hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları teminat mektuplarını vereceklerdir.
5 - İhale Belediye encümenince İlçemiz Aslanpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No:16 adresinde bulunan Oltu İlçe Belediyesi Hizmet Binasının Encümen Toplantı Salonunda 30/03/2020 Pazartesi günü saat 14.00’de Encümen Başkanlığı huzurunda pey sürmek kaydı ile yapılacaktır.
6 - Satış ve kiralama ihalesi yapılacak olan taşınmazlara ait şartname mesai saatleri içerisinde Oltu İlçe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak görülebilir.
7 - İhaleye katılacakların, 50,00 TL (Elli Türk Lirası) İhale Dosya bedeli karşılığında İhale Dosyası almaları zorunludur.
8 - İsteklilerin ihaleye katılabilmek için, aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi zorunludur.

  1. Gerçek Kişiler için:

1 - Onaylı nüfus cüzdanı örneği,
2 - İkametgâh Belgesi,
3 - Vekâleten katılacakların yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekâletnameleri,
4 - Geçici teminata ilişkin banka dekontu,
5 - İmzalanmış şartname.
6 - İhale dosya bedeline ilişkin banka dekontu

  1. Tüzel Kişiler için:

1 – Tüzel Kişiliğin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
2 - Yönetimin onaylı imza sirküleri,
3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili numarası, vergi borcu olmadığını gösterir belge,
4 -Vekâleten katılacakların yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekâletnameleri, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgeleri,
5 - Geçici teminata ilişkin banka dekontu,
6 - İmzalanmış şartname.
7 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.
8- İhale dosya bedeline ilişkin banka dekontu
9- Posta İle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
10-İdare, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29 ‘uncu maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
11 - Son müracaat tarihi 30/03/2020 Pazartesi günü saat 14.00' e Kadardır.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR