OĞUZELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Oğuzeli Belediyesine ait 2 adet arsa ihale usulü ile satılacaktır

OĞUZELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01197931
Şehir : Gaziantep / Oğuzeli
: 1547
İmar Durumu : Konut
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEYDOĞU DENGE 29.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
GÜNEYDOĞU DENGE 07.08.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.08.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Oğuzeli Belediye Hizmet Binasındaki Belediye Encümeni Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

OĞUZELİ BELEDİYESİ ARSA SATIŞ İHALE İLANI

MADDE 1- TAŞINMAZIN MAL SAHİBİ İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1.1- Taşınmazın Mal Sahibi İdarenin;
a) Adı : Gaziantep / Oğuzeli Belediyesi
b) Telefon numarası : (0 342) 5713014 Faks numarası : (0 342) 5713016

MADDE 2- İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER
a) İhale usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. Maddesi ( c) fıkrası gereğince Açık Arttırma Usulü ile satışı yapılacaktır. Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden bedelsiz görülebilir.
b) İhale 14/08/2020 saat 14:00 de belediyemiz encümen salonunda yapılacak olup evraklar 14/08/2020 saat 14:00 e kadar istenilen evrakları temin ederek müracaat etmeleri gerekmektedir.
c) İhalenin yapılacağı adres : Oğuzeli Belediye Hizmet Binasındaki Belediye Encümeni Toplantı Salonu.

MADDE 3- İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER

Sıra no İlçe/Mahalle
Niteliği
Ada Parsel Alan
( m²)
İmar Durumu Muhammen Bedeli KDV Dahil Geçici Teminat (%3)
1 Oğuzeli/Subaşı Arsa 549 3 1.547,75 A/5 Konut 550.000,00 TL 16.500,00 TL
2 Oğuzeli/Büyükkaracaviran Arsa 0 391 120,00 Kerpiç Ev Arsası 12.500,00 TL 375,00 TL

MADDE 4-ÖDEME ŞEKLİ : İhale kararı tebliğinden sonra 10 gün içinde %6 kesin teminatın yatırılması Ödemenin % 25 ni ihale kararı tebliğ edildikten sonra 30 takvim günü içerisinde yatırmaları Kalan kısmın 60 takvim günü içerisinde ödenmesi ve şartnamenin 10. maddesinde belirtilen ihale masraflarının tamamını %25 ile birlikte peşin olarak ödeyeceklerdir.
MADDE 5- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER:
İhale katılımcılarından istenecek belgeler aşağıda bildirilmiştir. İhale dokümanı Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden 100,00 TL karşılığında alınacaktır.
1-)Gerçek Kişilerden
a) Başvuru Dilekçesi.
b) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği
c) İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname,
d) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu,
e) İkametgâh belgesi,
f) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti
g) Vekaleten Katılma Durumunda Vekaletname ve İmza Sirküleri.(Noter Onaylı)
h) Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi .(Belediyeden alınacaktır.)
i) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi göstermesi (Adres Beyanı)
2-Tüzel Kişilerden
a- Başvuru Dilekçesi.
b- İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,
c- İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname,
d- Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu
e- Vekaleten Katılma Durumunda Vekaletname ve İmza Sirküleri.(Noter Onaylı)
f- İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri diğer odalardan ihalenin yapıldığı yıl için alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
g- Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi . (Belediyeden alınacaktır.)
h- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri
MADDE 6- Belediye Encümeni, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi gereğince uygun bedelin oluşup oluşmadığı ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.22/07/2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR