OF KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Of Yemişalan Mahallesi'nde 3405 m² arsa ihale ile kiraya verilecektir (çoklu satış)

OF KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01152767
Şehir : Trabzon / Of
Semt-Mahalle : YEMİŞALAN MAH. / OF
: 3405
Yayınlandığı Gazeteler

OF HAVADİS 24.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3405 m² arsa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.04.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Milli Emlak Şefliği Makam Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

OF KAYMAKAMLIĞINDAN ( MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ) İLAN

(OF KAYMAKAMLIĞINCA ( MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ) SATIŞI VE KİRALAMASI YAPILACAK 2 ADET TAŞINMAZA AİT İLAN METNİ)

Sıra Taşınmaz No İli İlçesi Mah. Mevkii Pafta Ada Parsel Yüzölçümü
(m²)
Hazine Hissesi Cinsi İmar Durumu Tahmini Kira ve Satış
Bedel (TL)
Geçici
Teminat (TL)
İhale
Tarihi
İhale
Saati
1 61130200029 Trabzon OF Yemişalan DHTA DHTA 3.405.65 m² Tam İmarsız 10.950.00 TL 3.285.00 TL 15.04.2020 11;00
2 61130103873 Trabzon OF Esenköy 2251 7 808.89 m² Tam İmarsız 48.534.00 TL 9.706.80 TL 16.04.2020 11:30

1-) İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve yukarıda bilgileri yer alan taşınmazların (2 Adet) kiralama ve satış ihalesi, 15.04.2020 tarihinde belirtilen saatlerde 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Kaymakamlık (Milli Emlak Şefliği) Makam odasında yapılacaktır.

2-) Şartname ve ekleri ihale gününe kadar mesai saatleri içerisinde Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde ücretsiz olarak görülebilir.

3-) İsteklilerin, her taşınmaz ihale dosyası için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen ihale günü ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu ile gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarası, tüzel kişilerin ise Vergi kimlik Numarası ile komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir.

4-) Başka şahıs adına ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletnameyi, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

5-) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6-) İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7-) İhale İlanları aşağıda belirtilen internet sitelerinin ilgili bölümlerinde görülebilir:
Of Kaymakamlığı http://www.of.gov.tr, Milli Emlak Genel Müdürlüğü http://www.milliemlak.gov.tr

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR