OF KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Of Milli Emlak Şefliği'ne ait 3 adet taşınmazın satış ve kiralama ihalesi yapılacaktır

OF KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00980733
Şehir : Trabzon / Of
Yayınlandığı Gazeteler

OF HAVADİS 16.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.05.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kaymakamlık Milli Emlak Şefliği odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

OF KAYMAKAMLIĞINDAN ( MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ) İLAN

(OF KAYMAKAMLIĞINCA ( MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ) SATIŞI VE KİRALAMASI YAPILACAK 3 ADET TAŞINMAZA AİT İLAN METNİ)

Sıra Taşınmaz No İli İlçesi Mah. Mevkii Pafta Ada Parsel Yüzölçümü
(m²)
Hazine Hissesi Cinsi İmar Durumu Tahmini Satış ve Kira
Bedel (TL)
Geçici
Teminat (TL)
İhale
Tarihi
İhale
Saati
1 61130101445 Trabzon Of Dağalan Hane Civarı 106 2 1,455.07 Tam HAM TOPRAK İmarsız 43.700.00 TL 8.740.00 TL 15.05.2019 10:30
2 61130101446 Trabzon Of Dağalan Hane Civarı 105 4 807.05 Tam HAM TOPRAK İmarsız 24.300.00 TL 4.860.00 TL 15.05.2019 11:00
3 61130101889 Trabzon Of Erenköy 160 12 400.32 Tam Sağlık Evi ve Arsası İmarsız 2.000..00 TL 600.00 TL 15.05.2019 10:00

1-) İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve yukarıda bilgileri yer alan taşınmazların (3 Adet) satış ve kiralama ihalesi, 15.05.2019 tarihinde belirtilen saatlerde 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Kaymakamlığımız ( Milli Emlak Şefliği) odasında yapılacaktır.
2-) Şartname ve ekleri ihale gününe kadar mesai saatleri içerisinde Kaymakamlığımız (Milli Emlak Şefliği) ücretsiz olarak görülebilir.
3-) İsteklilerin, her taşınmaz ihale dosyası için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen ihale günü ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu ile gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarası, tüzel kişilerin ise Vergi kimlik Numarası ile komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir.
4-) Başka şahıs adına ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletnameyi, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
5-) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
6-) İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7-) İhale İlanları aşağıda belirtilen internet sitelerinin ilgili bölümlerinde görülebilir:

Of Kaymakamlığı http://www.of.gov.tr, Milli Emlak Genel Müdürlüğü http://www.milliemlak.gov.tr

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR