NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Niksar Belediyesine ait arsa ihale ile satılacaktır

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İsmetpaşa Mahallesi Hamidiye köprüsü mevkii tapunun 52 ada 7 nolu parselinde bulunan taşınmaz satış amacıyla ihaleye çıkartılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.06.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Niksar Belediye Başkanlığı toplantı salonu Niksar/Tokat
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT İSMETPAŞA MAHALLESİ TAPUNUN 52 ADA 7 NOLU PARSELİNDE BULUNAN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

Niksar Belediye Başkanlığından:
Belediye Meclisinin 05.06.2018 tarih ve 18/81 tarihli kararı ve Belediye Encümeninin 21.05.2019 tarih ve 19/103 sayılı kararıyla İsmetpaşa Mahallesi Hamidiye köprüsü mevkii tapunun 52 ada 7 nolu parselinde bulunan taşınmaz satış amacıyla ihaleye çıkartılacaktır.
1) Encümen Kayıt no : 21.05.2019-19/103
2) İhaleye Dair Bilgiler :

İHALE ADI

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

TARİH

SAAT

İsmetpaşa Mah.52 ada 7 nolu parsel satışı

1.161.364,60

34.840,94

25.06.2019

10,30


3) İhalenin Yapılacağı Yer : Niksar Belediye Başkanlığı toplantı
salonu Niksar/Tokat

4) İhale Usulü : 2886 Sayılı Kanunun 35/C maddesine
İstinaden Açık Teklif Usulüyle Artırma

5) İhale Şartnamesi : Niksar Belediyesi Mali Hizmetler
Müdürlüğü Niksar/Tokat adresinden temin
edilebilir.

6) İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenilen Belge:
a) Gerçek Kişiler
a- Kimlik Fotokopisi
b- Adres Beyanı
c- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen geçici teminat
d- Vekaleten Katılınması halinde Noter Tasdikli Vekaletname
b) Tüzel Kişiler
a- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri
b- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c- 2886 Sayılı Devlet ihale kanununda belirtilen geçici teminat
d- Vekaleten katılınması halinde Noter tasdikli vekaletname
7) İhaleye katılmak isteyenlerin İhale Saatinden önce İhale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İLANEN DUYRULUR. 25.06.2019
NİKSAR BELEDİYE
BAŞKANLIĞI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR