MUSTAFAKEMALPAŞA MALMÜDÜRLÜĞÜ

Mustafakemalpaşa/Tepecik'te arsalar ihale usulü ile Milli Emlak'tan satılıktır

MUSTAFAKEMALPAŞA MALMÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01092969
Şehir : Bursa / Mustafakemalpaşa
Semt-Mahalle : TEPECİK MAH. / MUSTAFAKEMALPAŞA
: 4000
İmar Durumu : Muhtelif
Yayınlandığı Gazeteler

MÜCADELE 11.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
MÜCADELE 18.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 adet Taşınmaz satışı işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.12.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mustafakemalpaşa Milli Emlak Şefliği Makam Odasında
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MUSTAFAKEMALPAŞA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

1- Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz malın hizasında gösterilen tarih ve saatte; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Mustafakemalpaşa Milli Emlak
Şefliği Makam Odasında toplanacak komisyon huzurunda satışı yapılacaktır.
2- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için yatırmış oldukları geçici teminat makbuzunu veya süresiz banka teminat mektubunu, nüfus kayıt
örneğini, yerleşim yeri belgesini, tüzel kişilik adına ihaleye gireceklerin yetki belgesi ve imza sirkülerini, 2019 yılında alınan oda sicil kaydını,
gerçek kişiler adına ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğini ihale saatine kadar Komisyona vermeleri gerekmektedir.
3- 4706 Sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve
harçtan muaftır. Satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi tutulmaz.
4- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5- Şartnameyi görmek veya daha fazla bilgi almak isteyenlerin mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Şefliğine müracaat etmeleri gerekmektedir.
6- Posta yolu ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
7- Satış bedeli yasal süresi içerisinde yatırılmadığı takdirde geçici teminat Hazineye İrad kaydedilir.
8- Türkiye genelinde satışı yapılan Hazineye ait taşınmaz mallar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının www.bursa.csb.gov.tr internet adresinden bilgi almaları gerektiği İLAN olunur.
Bilgi için: 0 224 613 49 72
Sıra
No
Taşınmaz
No
Mahallesi
Köyü
Sokak
Mevkii
Cinsi Ada
No
Parsel
No
Yüzölçümü
(m2)
Taşınmazın
Yeri
Hazine Hissesi İmar
Durumu
Muhammen Bedeli Geçici
Teminatı
İhale
Tarihi
İhale
Saati
1- 16140113798 Tepecik Mahallesi Söğütlüpınar Arsa 154 7 4.000,64 https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/#ara/idari/154930/154/7/1574860533188 Tam Tarım ve Hayvancılık Gelişme Alanındadır. 160.026,00 16.002,60 25.12.2019 10:30
2- 16140113799 Tepecik Mahallesi Söğütlüpınar Arsa 154 8 4.000,20 https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/#ara/idari/154930/154/8/1574860602712 Tam Tarım ve Hayvancılık Gelişme Alanındadır. 161.000,00 16.100,00 25.12.2019 10:45
İHALE KOMİSYONU

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR