MURATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Muratlı/Aşağısevndikli mahallesinde arsalar belediyeden satılıktır

MURATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00924851
Şehir : Tekirdağ / Muratlı
Semt-Mahalle : AŞAĞISEVİNDİKLİ MAH. / MURATLI
Yayınlandığı Gazeteler

MURATLI HİZMET 07.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İşin Yapılacağı Yer
:
AŞAĞISEVİNDİKLİMAH.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.01.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Hizmet Binası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MURATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MURATLI BELEDİYESİ’NE AİT ARSALARIN SATIŞ İLANI


1- Aşağısevindikli mahallesinde bulunan belediyemize ait 32 adet arsa; 2886 sayılı kanunun 45.maddesi gereğince açık arttırma ile satılacaktır.
2- İhale , aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Belediye Hizmet Binasında , Belediye Encümeni
huzurunda yapılacaktır.


SIRA NO

SATILACAK
YER

PARSEL NO

ARSA YÜZÖLÇÜMÜ
(M²)

MUHAMMEN BEDELİ
(TL)

GEÇİCİ TEMİNATI
(TL)

İHALE GÜNÜ-SAATİ
1.GRUP
1 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH. 2313 718,38 58.000 1.750 24/01/2019-10.30
2 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH. 2363 747,92 60.000 1.800 24/01/2019-10.35
3 AŞAĞISEVİNDİKLİ
MAH.
2364 739,97 60.000 1.800 24/01/2019-10.40
4 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH. 2365 727,44 59.000 1.800 24/01/2019-10.45
5 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH. 2366 749,88 60.000 1.800 24/01/2019-10.50
6 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH. 2369 756,49 61.000 1.850 24/01/2019-.10.55
7 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH. 2370 736,02 59.000 1.800 24/01/2019-11.00
8 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH. 2371 749,58 60.000 1.800 24/01/2019-11.05
9 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH. 2372 752,74 61.000 1.850 24/01/2019-11.10
10 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH. 2373 751,48 61.000 1.850 24/01/2019-11.15
11 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH. 2375 749,31 60.000 1.800 24/01/2019-11.20
12 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH. 2376 706,57 57.000 1.750 24/01/2019-11.25
13 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH. 2377 699,45 56.000 1.700 24/01/2019-11.30
14 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH. 2378 702,77 57.000 1.750 24/01/2019-11.35
15 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH. 2379 767,75 62.000 1.900 24/01/2019-11.40
16 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH. 2380 792,71 64.000 1.950 24/01/2019-11.45
17 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH. 2381 717,75 58.000 1.750 24/01/2019-11.50
2. GRUP
18 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH. 2382 709,43 57.000 1.750 24/01/2019-14.00
19 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH. 2383 704,30 57.000 1.750 24/01/2019-14.05
20 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH. 2384 699,18 56.000 1.700 24/01/2019-14.10
21 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH. 2385 703,14 57.000 1.700 24/01/2019-14.15
22 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH. 2386 723,82 58.000 1.750 24/01/2019-14.20
23 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH. 2387 727,70 59.000 1.800 24/01/2019-14.25
24 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH. 2388 750,63 61.000 1.850 24/01/2019-14.30
25 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH. 2389 724,51 58.000 1.750 24/01/2019-14.35
26 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH. 2391 739,02 60.000 1.800 24/01/2019-14.40
27 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH. 2392 739,24 60.000 1.800 24/01/2019-14.45
28 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH. 2393 709,49 57.000 1.700 24/01/2019-14.50
29 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH. 2394 720,25 58.000 1.750 24/01/2019-14.55
30 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH. 2395 716,01 58.000 1.750 24/01/2019-15.00
31 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH. 2396 710,14 57.000 1.700 24/01/2019-15.05
32 AŞAĞISEVİNDİKLİMAH. 2397 704,37 57.000 1.700 24/01/2019-15.10


3- İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERİN
İhaleye katılmak isteyenlerin belirtilen gün ve yerde;
a) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesinin satın alındığına ilişkin makbuz,
b) Geçici teminat bedelinin ihale saatine kadar yatırıldığına ilişkin makbuz
c) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi
d) Gerçek kişiler için ikametgah belgesi, tüzel kişi, dernek veya kamu kuruluşu ise yetkili
organlarınca alınmış karar örnekleri
e) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair
noterden tasdikli vekaletname ve noterden tanzim edilmiş imza sirküleri
f) İsteklinin tebligat için adres beyanı
4- Arsa satış ihalesinin geçici teminatı ,muhammen bedelin % 3 (yüzde üçü) oranındadır.
5- Arsayı satın alan, arsa satış bedelinin tamamını 15 gün içinde belediyemiz veznesine peşin olarak
ödeyecektir. Aksi halde ihaleden vazgeçmiş sayılır ve geçici teminatı belediyemiz adına gelir
olarak kaydedilir
6- Satışı yapılan arsaların tapu tescil işlemleri ihale bedelinin tamamı ödendikten sonra yapılacaktır.
İhale ve tapu tescil işlemleri ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve diğer giderler alıcıya aittir.
7- Belediye Encümeni uygun bedeli tespit etmekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- İsteklilerin , ihaleye ilişkin şartnameyi Muratlı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden ,
20,00- TL(Yirmi TL) ücret karşılığında satın almaları zorunludur.
Belediye Başkanlığı’ndan ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR