KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 adet arsa satılacaktır

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 adet Ticaret alanı arsası
İşin Yapılacağı Yer
:
Kayseri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.07.2020 14:45
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümen salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Kocasinan İlçesi, Pervane Mahallesi, 7797 ada, 1 parsel, 7798 ada, 1 parsel, 7799 ada, 1 parsel ve 7800 ada, 1 parselde bulunan 4 adet Ticaret alanı arsası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince yapılacak “Açık Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı satılacaktır.
1-İhale 14/07/2020 Salı günü saat 14.45’de Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.
2- İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için, aşağıda istenen evrakların 14/07/2020 Salı günü saat 13:30‘a kadar Gelir Müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur. Verilen bu süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.
a)Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.
b)Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri
c)2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.
ç)Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)
d-Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

3-Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

Keyfiyet ilanen duyurulur.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mevkii Ada Parsel M2 Muhammen Bedel Geçici Teminat Açıklama
Pervane/Kocasinan 7797 1 260,00 500.000,-TL 15.000,-TL Ticaret
Pervane/Kocasinan 7798 1 375,00 700.000,-TL 21.000,-TL Ticaret
Pervane/Kocasinan 7799 1 375,00 700.000,-TL 21.000,-TL Ticaret
Pervane/Kocasinan 7800 1 375,00 700.000,-TL 21.000,-TL Ticaret

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR