KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait 10 adet arsa satılacaktır

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01181088
Şehir : Kayseri / Kocasinan
Semt-Mahalle : ŞEKER MAH. / KAZIM KARABEKİR
Yayınlandığı Gazeteler

KAYSERİ YENİ HABER 03.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
KAYSERİ GÜNDEM 06.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
10 adet Konut+Ticaret arsası
İşin Yapılacağı Yer
:
Kayseri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.07.2020 13:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümen salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Kocasinan İlçesi Şeker Mahallesinde bulunan toplam 10 adet arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı satılacaktır.
1-İhale 14/07/2020 Salı günü saat 14.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.
2-İhale katılımcılarından istenecek belgeler:
İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:
a-2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu
b-Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)
c-Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmuhaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.
ç-Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.
d-Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.
e-2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.
3-Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
4-Son müracaat tarihi 14/07/2020 Salı günü saat 13.30’a kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.
Keyfiyet ilanen duyurulur.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mevkii Ada Parsel M2 Muhammen Bedel Geçici Teminat Açıklama :
Şeker 10650 2 2635,04 3.500.000,-TL 105.000,-TL Konut+Ticaret
Şeker 10650 3 2635,03 3.500.000,-TL 105.000,-TL Konut+Ticaret
Şeker 10658 1 2211,71 3.000.000,-TL 90.000,-TL Konut+Ticaret
Şeker 10658 2 2016,00 3.000.000,-TL 90.000,-TL Konut+Ticaret
Şeker 10658 3 2301,68 3.000.000,-TL 90.000,-TL Konut+Ticaret
Şeker 10851 1 1901,63 5.000.000,-TL 150.000,-TL Konut+Ticaret
Şeker 10851 2 1824,08 4.500.000,-TL 135.000,-TL Konut+Ticaret
Şeker 10852 2 1824,00 3.000.000,-TL 90.000,-TL Konut+Ticaret
Şeker 10852 3 1824,03 3.000.000,-TL 90.000,-TL Konut+Ticaret
Şeker 10865 1 7901,27 10.000.000,-TL 300.000,-TL Ticaret


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR