ÇİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti Çine Belediye Başkanlığı'na ait taşınmazlar kiraya verilecektir

ÇİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Cumhuriyet Mah.334 Ada,16 Parsel,16704 m2 Arsa
İşin Yapılacağı Yer
:
Çine/Aydın
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.06.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çine Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

ÇİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda adresleri, vasıfları, ada/parseli, alanı, muhammen bedelleri ve geçici teminatları belirtilen taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1. ve 45. maddesine göre sıra no 1-29 olanlar 3 yıllığına ve sıra no 30-31 olanların 1 yıllığına kiraya verilmesi ihalesi 25/06/2019 tarihinde saat 14:00'de Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı Salonunda Belediyemiz Encümeni huzurunda ihale edilerek kiraya verilecektir.

Sıra No Kiraya verilecek Taşınmaz Adresi Vasfı Alanı (m2) Muhammen Bedel (Aylık) Geçici Teminat (%3)
İhale Saati
1 Cumhuriyet Mh.(334 / 16 Parsel) Arsa 16704 1460,00 (yıllık) 135,00 14:00
2 Hamitabat Mh.Ş.A.Özdemir Cd. No:1/C Dükkan - 370,00 400,00 14:02
3 Hamitabat Mh.208 Sk.No:15/7 Dükkan 10 375,00 405,00 14:04
4 Hamitabat Mh.208 Sk.No:15/9 Dükkan 10 375,00 405,00 14:06
5 Hamitabat Mh.208 Sk.No:15/10 Dükkan 10 375,00 405,00 14:08
6 Hamitabat Mh.208 Sk.No:15/11 Dükkan 10 375,00 405,00 14:10
7 Hamitabat Mh.208 Sk.No:15/12 Dükkan 10 375,00 405,00 14:12
8 Hamitabat Mh.208 Sk.No:15/15 Dükkan 10 375,00 405,00 14:14
9 Hamitabat Mh. 200 Sk. No:9/A Pide Fırını 10 555,00 600,00 14:16
10 Hamitabat Mh.M.Nuri Ülgüç Sk. No:1/D Çay Ocağı 75 432,00 467,00 14:18
11 Hamitabat Mh. 208 Sk. No:15/16 WC 50 115,00 125,00 14:20
12 Sarıoğlu Mh. Atatürk Cad. No:217/A Berber 12 185,00 200,00 14:22
13 Sarıoğlu Mh. Atatürk Cd. No:191/A Dükkan 20 185,00 200,00 14:24
14 Sarıoğlu Mh. Atatürk Cd. No:271/B Dükkan - 615,00 665,00 14:26
15 Soğancılar Mh. Soğancılar Cd. No:189/6 Kahvehane 65 430,00 465,00 14:28
16 Şevketiye Mh. 242 Sk. No:6/E Balıkçı 30 618,00 668,00 14:30
17 Şevketiye Mh. M. Yavaş Cad. No: bila Dernek 50 308,00 333,00 14:32
18 Şevketiye Mah.Mehmet Yavaş Cd. 143/C Dükkan 12 530,00 573,00 14:34
19 Yeni Mh. A.Menderes Blv.No:180/bila Dükkan - 995,00 1.075,00 14:36
20 Yeni Mh. A.Menderes Blv.180/bila Büfe 30 618,00 668,00 14:38
21 Akçaova Mh.Hürriyet Sk. No:1/A Dükkan 20 125,00 135,00 14:40
22 Akçaova Mh.Hürriyet Sk. No:4/F Dükkan 20 125,00 135,00 14:42
23 Akçaova Mh. Yasemen Sk. No:10 Dükkan 12 155,00 168,00 14:44
24 Akçaova Mh. Yasemen Sk. No:11 Berber 12 155,00 168,00 14:46
25 Mutaflar Mahallesi Kahvehane 50 397,00 429,00 14:48
26 Kavşit Mahallesi Bakkal 15 120,00 130,00 14:50
27 Kasar Mahallesi Bakkal 10 91,00 100,00 14:52
28 Kargı Mh. Bakkal 15 65,00 71,00 14:54
29 Bağlarbaşı Mh. Kahvehane 30 100,00 108,00 14:56
Sıra No Kiraya verilecek Taşınmaz Adresi Vasfı Ada Parsel Alanı (m2) Muhammen Bedel (Yıllık) Geçici Teminat (%3)
İhale Saati
30 Eskiçine Mah. Tarla 110/1-C 16.339 5.150,00 155,00 14:58
31 Eskiçine Mah. Tarla 110/1-D 9.258 2.900,00 87,00 15:00

İhaleye katılacak olanlardan istenecekler;
a- Dosya Ücreti makbuzu ve Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz
b- Gerçek kişilerden Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve yerleşim yeri belgesi.
c- Vekaleten ihaleye girecekler noter onaylı vekaletname ve imza sirküsü,
d- Gerçek kişiler yapacağı işe göre oda kayıt belgesi.
e- Tüzel Kişilerden;
- İmza Sirküleri, Yetki Belgesi
- 2019 Yılına Ait Ticaret Odası Faaliyet Belgesi
1- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6ncı maddesinde belirtilen kişiler ve bu kişilerin birinci derece akrabaları (anne,baba,eş,çocuk) Belediyeye kira,emlak,ÇTV ve diğer borcu olan gerçek kişi veya tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.
2- İhale ve sözleşmeler ile ilgili vergi,resim, harç, elektrik ve su aboneliği ile diğer resmi giderler, ihale üzerinde kalan kişilerce ödenir.
3- İhale şartnamesi Çine Belediyesi Tahsilat Şefliği servisinde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve
ayrıca ihaleye girebilmek için istekli 50,00 TL bedel karşılığında ihale dosyasını almak zorundadır.
4-İhaleye girmek isteyen istekliler 25/06/2019 salı günü saat 12:30’a kadar ihale dosyasını almak zorundadır.
5- Posta ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
6- İhaleler bir numaralı gayrimenkulden başlayacak ve bir önceki ihale bitmeden diğer ihaleye geçilmeyecektir.
7- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Keyfiyet ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR