BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti Burhaniye Belediyesine ait 341 m² arsanın satışı yapılacaktır

BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01166655
Şehir : Balıkesir / Burhaniye
Semt-Mahalle : PELİTKÖY MAH. / ÇORUK
Yayınlandığı Gazeteler

KÖRFEZ DEMOKRAT 22.05.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
KÖRFEZ DEMOKRAT 27.05.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.06.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BALIKESİR İLİ
BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ SATIŞI İHALE İLANI


1- İdarenin
a) Adresi : Burhaniye Belediye Başkanlığı
Mahkeme Mahallesi Hürriyet Caddesi No:80 Burhaniye/BALIKESİR
b) Telefon/Faks : 0 266-4126450 / 0266- 4221006
c) E-posta : emlakveistimlak@burhaniye.bel.tr
2- İhalenin Konusu : Taşınmaz Satış İhalesi
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati: 02/06/2020 Salı Günü saat 10:00’da yapılacaktır.

SIRA NO MAHALLE
MEVKİİ
Ada No. Parsel No. CİNSİ Zemin Yüzölçümü % 3 Geçici Teminat
Muhammen Bedeli
1 Burhaniye Pelitköy Mahallesi Ilıca Mevkii 484 4 Arsa 341,99 m² 10.260,00 TL 342.000,00 TL

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK ARSALAR

4-) Mülkiyeti Belediyemize ait 1 adet arsa vasıflı taşınmazın, Belediyemiz Meclisinin 05.12.2019 tarih ve 2019/362 sayılı kararlarına istinaden, Belediye Encümeninin 05.05.2020 tarih ve 2020/327 sayılı kararı doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık arttırma usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.
İhalesi; Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 02/06/2020 Salı günü saat 10:00’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
5-)İhale ile ilgili şartname hafta içi mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 02/06/2020 Salı günü saat 09:45’e kadar aşağıdaki belgeler ile Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
6-)İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri aynen uygulanır.
7-) 2886 Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.
8-) İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenilecektir.
Gerçek kişiler için;
a) İhaleye katılım için dilekçe,
b) Kanuni İkametgâh Belgesi,
c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
d) Geçici teminat bedelinin yatırıldığına ilişkin belge. (Nakit, Banka teminat mektubu)
e) Belediyeye borcu olmadığına ilişkin belge,
f) Vekâleten katılacak olanlardan Noter tasdikli vekâletnamenin aslı ile başvuracaklardır.
Tüzel kişiler için;
a) Tebligat için adres beyanı,
b) Tüzel kişilerde ticaret veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduklarını gösterir vekâletname,
c) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi
9-) İhale şartnameleri Belediyemiz Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR