TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Muhtelif taşınmazlar satılacaktır

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00945193
Şehir : Manisa / Turgutlu
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ TURGUTLU 15.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YANKI 13.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.02.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN:
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

1- Mülkiyeti Belediyemize ait: İlçemiz muhtelif mahallelerinde bulunan 9 (dokuz) adet taşınmaz 2886 sayılı yasanın 45’nci maddesi gereğince açık arttırma ihalesi ile satılacaktır.

2- Satış İhalesi: 26/02/2019 Salı günü ekli listesindeki sıraya ve saatine göre Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3-Satılacak arsaların muhamen satış bedelleri ve geçici teminatları ile ihale günü ve saatleri ekli listede gösterilmiştir.

İhaleye katılabilmek için, Geçici teminatlar nakit, Banka teminat mektubu veya Hazine bonosu olarak verilebilir.
4-İstekliler,İhale tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde,ayrıca bir bildirime gerek kalmadan ihale satış bedelini, Satış bedeli üzerinden hesaplanacak karar pulu ve damga vergisini ödeyerek,adına Tapu tescilini yaptıracaktır. Aksi halde ihale iptal olur ve yatırmış olduğu geçici teminat Belediyeye gelir kaydedilir.
5-İhaleye katılabilmek için:

  1. Tebligat adresi
  2. Gerçek kişilerde T.C. Kimlik No’lu nüfus fotokopisi, Tüzel kişilerde ise Oda Sicil kaydı ile imza sirküleri,istekli adına vekaleten iştirak ediyorsa,vekaletname ile vekilin imza sirküleri
  3. Turgutlu Belediyesine borcu bulunmadığına dair belge,
  4. Geçici teminat makbuzu ile birlikte en geç ihale saatine kadar encümene müracaat edecektir. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Ayrıntılı şartname ve ihale konusu taşınmazların muhammen bedel ile geçici teminatlarını içeren Satış listesi mesai saatleri içinde her gün Turgutlu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü ,Yazı İşleri Müdürlüğü ile Turgutlu Belediyesi resmi internet sitesinde (www.turgutlu.bel.tr) görülebilir.
6-Tapu harç ve masrafları ile çıkabilecek her türlü vergi, harç ve masraflar alıcılara aittir.Ayrıca,satışa çıkarılan yerlerin tapu kayıtlarına göre satışlar yapılacak ve alıcılara sadece tapu devri yapılacak olup, Taşınmazın yer tespiti ve teslim alınması ve benzeri hususları kendileri tarafından yapılacaktır.
7- Encümen, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit edip etmekte serbesttir.
8-İhtilafların hal mercii Turgutlu Mahkemeleri ve İcra dairesidir.
İş bu şartname 8(sekiz) maddeden ibarettir.

SATILACAK BELEDİYE ARSALARI
Mevkii Ada/Parsel Miktarı/m2 Cinsi Muhammen Bedel/TL Geçici Teminat İhale Günü Saati
1 5.Mıntıka 2899/5 299,62 Arsa 240.000,00-TL 7.200,00-TL 26/02/2019 15:00
2 5.Mıntıka 2899/6 299,75 Arsa 240.000,00-TL 7.200,00-TL 26/02/2019 15:15
3 Ören Mah. 136/1 477 Tarla 5.000,00-TL 150,00-TL 26/02/2019 15:20
4 Musalar Yeniköy 1224 536 Arsa 19.000,00-TL 570,00-TL 26/02/2019 15:30
5 Musalar Yeniköy 1356 7.453 Tarla 130.000,00-TL 3.900,00-TL 26/02/2019 15:40
6 Musalar Yeniköy 1218 536 Arsa 19.000,00-TL 570,00-TL 26/02/2019 15:45
7 Muslara Yeniköy 1219 432 Arsa 15.500,00-TL 465,00-TL 26/02/2019 15:50
8 Kuşlar Mah. 101/317 1.300 Tarla 18.000,00-TL 540,00-TL 26/02/2019 15:55
9 Baktırlı 101/14 28.555,62 Tarla 140.000,00-TL 4.200,00-TL 26/02/2019 16:00

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR