Yazdır

PALANDÖKEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Muhtelif özelliklerde arsa satışı (Toplu satış)

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00451563
Şehir : Erzurum
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 24.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİGÜN 24.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ AKİT 24.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, KAPALI TEKLİF USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : Palandöken Belediyesi Encümen Salonu
İhale Tarihi : 01.11.2016 14:00
İhale Alt Birimi : PALANDÖKEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İhale Türü : Satış
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni
PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
Sıra Mevki Mahallesi Taşınmazın Vasfı Ada Parsel Yüzölçüm m² Muhammen Bedeli Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi İhale Saati
1 Palandöken Osman Gazi Ticari Konut Arsası 5927 18 2.990.00 3.109.600,00 ? 93.288,00 ? 01.11.2016 14.00
2 Palandöken Osman Gazi Ticari Konut Arsası 5927 19 2.990.00 3.109.600,00 ? 93.288,00 ? 01.11.2016 14.30
3 Palandöken Osman Gazi Ticari Konut Arsası 5927 20 2.990.35 3.109.964,00 ? 93.298,92 ? 01.11.2016 15.00
AÇIKLAMA: Mülkiyeti Belediyemize ait Yukarıdaki taşınmazlar 2886 Yasanın 17 ve 35/a Maddesi uyarınca Kapalı Teklif usulü ile satışıları yapılacaktır.
ihale 01.11.2016 tarihine müsadif Salı günü saat 14.00, 14.30 ve 15.00 saatleri arasında Palandöken Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
İhaleye Katılmak İsteyen İsteklilerin;
1- İkametgah ilmuhaberi,nüfus cüzdanının aslı veya fotokopisi,vekaleten katılmak isteyenlerin 2016 yılı tasdikli vekaletnamelerini,tüzel kişiler adına
katılacak olanların yetki belgeleri ile imza sirkülerine ilişkin belgeler ile geçici teminatın yatırıldığına dair vezne alındısı veya banka teminat mektuplarını
ihale saatine kadar komisyona verilmesi zorunludur.
2- Şatışı yapılacak olanTicari Konut arsaları ihale Onay tarihinden itibaren 15 ( Onbeş ) gün içerisinde İhale bedellerinin % 50 si peşin olmak üzere geri kalan % 50 lik kısım
ise TEFE+TÜFE katsayısı oranında artırılarak 12 (oniki) ay eşit taksitle ödenecektir.
Ticari Konut Arsaları KDV den muaf olup, Diğer her türlü yasal Vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri alıcıya aittir.
3- Her bir Konut arsası Satışı için ayrı ayrı ihale dosyası almak zorunludur.
4- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5 - Kapalı teklif usulü ile yapılacak olan ihaleye katılacak isteklilerin Tekliflerini 01.11.2016 tarihinde saat 13.30 'a kadar Palandöken Belediyesi Yazı İşleri
Müdürlüğüne tekliflerini vermek zorundadırlar.
6- Posta ile gönderilen teklifler dikkate alınmayacaktır.
7- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri 250,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.
İLAN OLUNUR
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR