Yazdır

YAKUTİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Muhtelif özelliklerde arsa satışı (Toplu satış)

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00449046
Şehir : Erzurum / Yakutiye
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Alt Birimi : YAKUTİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İhalenin Yapılacağı Yer : Yakutiye Belediye Başkanlığı encümen odası
İhale Türü : Satış
İhale Tarihi : 28.10.2016 09:00
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

ERZURUM YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Erzurum Yakutiye İlçesi Soğukçermik ve Köşk Mahallelerinde bulunan ada, pafta ve parsel numarası ile alanı, muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıda yazılı arsalar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine istinaden açık teklif usulü ile satışa çıkarılmışlardır.

SIRA NO

MEVKİİ

VASFI

ADA/PAFTA

PARSEL

ALAN (m2)

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİH/SAAT

1

Soğukçermik Mahallesi

Arsa

7438 - 8

2864.60

687.504,00

20.625,12

28/10/2016-09:00

2

Soğukçermik Mahallesi

Arsa

7383 - 3

2959.02

710.164,80

21.305,00

28/10/2016-09:00

3

Soğukçermik Mahallesi

Arsa

7357 - 5

2050

492.000,00

14.760,00

28/10/2016-09:00

4

Soğukçermik Mahallesi

Arsa

7360 - 8

965.67

205.687,71

6.171,00

28/10/2016-09:00

5

Soğukçermik Mahallesi

Arsa

7417 - 5

1851.68

439.774,00

13.195,00

28/10/2016-09:00

6

Köşk Mahallesi

Arsa

146 -1

167.36

1.882,80

56,50

28/10/2016-09:00

2. İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Belediyemiz Hizmet Binasının 3. kattaki Meclis salonunda Encümenimiz (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

3. Bu ihaleye ait arsalar için İdari Şartname Belediyemiz İhale Hazırlık Servisinden 250,00 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir..

4. İhaleye katılmak isteyenlerin en geç 27/10/2016 tarihi saat 16:00’a kadar aşağıda belirtilen belgeleri hazırlayarak İhale Hazırlık Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

5. İsteklilerde ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

  1. Kanuni ikametgah belgesi,
  2. Türkiye de tebligat için adres beyanı,
  3. Noter tasdikli imza beyannameleri,
  4. Vekaleten katılacakların noter tasdikli imza beyannameleri ile vekaletnameleri,
  5. Satış şartnamesinin 5/c maddesinde belirtilen miktarda geçici teminat,
  6. İhale dokümanın satın alındığına dair belge,

g) Şirket olması halinde Ticaret ve/ veya Sanayi Odası Belgesi (2016 yılında alınmış) ile Ticaret Sicil Gazetesi ve Şirket İmza sirküsü. (Ortak girişim olması halinde ortakların her birinin kayıtlı olduğu oda belgeleri)

h) Ortak Girişim olması halinde ortaklarca imzalanan ortaklık girişim belgesi (İhale üstüne kalması durumunda ortak girişimin noter tasdikli ortaklık sözleşmesini idareye vermek zorundadır.)

6. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7. İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli seçmekte serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR