EDİRNE MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif nitelikli taşınmazlar satılacak ve kiraya verilecektir

EDİRNE MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00908859
Şehir : Edirne / Merkez
: 377
İmar Durumu : Konut
Gabari : 9.50
Yayınlandığı Gazeteler

EDİRNE HABER 06.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
EDİRNE HABER 12.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Edirne Milli Emlak Müdürlüğünde bulunan menkul ve gayrımenkuller 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile satılacak veya kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çevre ve Şehircilik İl Müdürülüğü 1. kat toplantı salonunda
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

EDİRNE İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Satışı Yapılacak Taşınmaz Mallar

Sıra
No
TAŞINMAZ NO MAHALLE PAFTA ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM (M²) İMAR DURUMU CİNSİ HAZİNE HİSSESİ TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 22010100427 Karaağaç Mahallesi 90 895 5 377,80 Şehir imar planında Sit Bölgesi içerisinde Serbest Nizam 3 katlı konut alanında ve Askeri Yasaklı alanda kalmaktadır. Arsa Tam 113.340,00 34.000,00 20.12.2018 10:00
2 22010109038 Buçuktepe Mahallesi 189 177 1 210,47 Şehir imar planı içinde kısmen yolda, kısmen de ayrık nizam 4 katlı konut alanında kalmaktadır. Taşınmaz Plan notlarının 29.1.3.3 (a) maddesine göre bitişik yapılaşabilir. Mesken Tam
Arsa Payı : 8/100 (16.84 m2)
Zemin kat 1 no'lu bağımsız bölüm
120.000,00 36.000,00 20.12.2018 10:15
3 22010109060 Dörtkaya Mahallesi 2836 1 6.984,89 Şehir imar planı içinde E:1,60, Yençok 7 katlı konut alanında kalmaktadır.Kavgaz, Kimyalar ve Dörtkaya Mevkii Plan Notları B) Özel Hükümler 8. maddesinde " Plan sınırları içinde konut alanlarında emsal: 1,60 uygulanacaktır. Konut alanlarında zemin ve 1. Normal katlar ile Yönetmelik şartlarını sağlamak kaydıyla bodrum katlarda ticaret yapılabilir. Bu tür ticaretlerin emsali 0,80'i geçemez. Konut alanlarında bodrum, zemin veya 1. Normal katlarda yapılacak ticaretlerin emsali konut alanı emsali olan 1,60 üzerine ayrıca ilave edilerek uygulama yapılır. Bu tür ticaretlerin emsali konut alanı emsali olan 1,60'ın içinde değildir. Taşıt yoluna cepheli olan konut alanları içinde yer alan parsellerde zemin. 1. Normal kat ve bodrumlarda ticaret yapılmasına izin verilir." denilmektedir. Arsa Tam 9.800.000,00 2.940.000,00 20.12.2018 10:30
4 22010109062 Suyolları Mahallesi 2828 1 6.278,99 Şehir imar planı içinde E:1,60, Yençok 10 katlı konut alanında kalmaktadır.Kavgaz, Kimyalar ve Dörtkaya Mevkii Plan Notları B) Özel Hükümler 8. maddesinde " Plan sınırları içinde konut alanlarında emsal: 1,60 uygulanacaktır. Konut alanlarında zemin ve 1. Normal katlar ile Yönetmelik şartlarını sağlamak kaydıyla bodrum katlarda ticaret yapılabilir. Bu tür ticaretlerin emsali 0,80'i geçemez. Konut alanlarında bodrum, zemin veya 1. Normal katlarda yapılacak ticaretlerin emsali konut alanı emsali olan 1,60 üzerine ayrıca ilave edilerek uygulama yapılır. Bu tür ticaretlerin emsali konut alanı emsali olan 1,60'ın içinde değildir. Taşıt yoluna cepheli olan konut alanları içinde yer alan parsellerde zemin. 1. Normal kat ve bodrumlarda ticaret yapılmasına izin verilir." denilmektedir. Arsa Tam 7.535.000,00 2.260.500,00 20.12.2018 10:45
Kiraya Verilecek Taşınmaz Mallar
Sıra
No
TAŞINMAZ NO MAHALLE/KÖY PAFTA ADA PARSEL KİRA SÜRESİ TAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜ / KİRAYA VERİLECEK ALAN (m²) KİRALAMA AMACI HAZİNE HİSSESİ İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
5 22010102962 Kirişhane Mahallesi 56 3631 3 Yıl 2.050,00/1.542,89 Tarımsal amaçlı Tam 950,00 285,00 20.12.2018 11:00
6 22010105414 Orhaniye Köyü 7 - 1574 3 Yıl 14.800,00/14.800,00 Tarımsal amaçlı Tam 1.450,00 435,00 20.12.2018 11:15
7 22010108983 Karaağaç Mahallesi 93 934 14 3 Yıl 2.091,00/2.091,00 Tarımsal amaçlı Tam 4.750,00 475,00 20.12.2018 11:30
Satışı Yapılacak Taşınır Mallar
Sıra
No
DOSYA NO MARKASI CİNSİ MODELİ PLAKASI DURUMU BULUNDUĞU YER TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
8 175 BMW / Otomobil / 7.25 TDS / 1997 CA 7636 CK Araç İçi Döşemelerde Sökükler Var,
Tamir İle Kullanılır.
Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü 6.900,00 2.070,00 20.12.2018 14:00
9 176 BMW / Otomobil / 5.20 İ / 1989 NIO 2090 Tavan Döşemesi Çıkık, Ön Koltuk Sökük, Tamir İle Kullanılır. Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü 6.100,00 1.830,00 20.12.2018 14:15
10 408 Citroen / Otomobil / C5 / 2002 KH 9816 BA Tamir İle Kullanılır Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü 7.100,00 2.130,00 20.12.2018 14:30
11 558 Hyundai/Kamyonet/H100 2,6/2006 34 DL 3288 Tamir İle Kullanılır Güven Otopark 6.700,00 2.010,00 20.12.2018 14:45
12 560 Fiat/Minibüs/250/2012 34 JA 6699 Tamir İle Kullanılır Güven Otopark 36.700,00 11.010,00 20.12.2018 15:00
13 563 Mercedes Benz/Kamyonet/Viano 2.2 CDI/2004 34 VS 9730 Tamir İle Kullanılır Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü 25.000,00 7.500,00 20.12.2018 15:15
14 564 Tırsan/Yarı Römork-Frigofirik Kasa/TSN-FRG-3S-136/83-3.DİN/2006 33 CJB 28 Tamir İle Kullanılır Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü 31.000,00 9.300,00 20.12.2018 15:30
15 565 Scanıa/Çekici/R 164 LA4X2NA/2004 33 FH 581 Tamir İle Kullanılır Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü 75.000,00 22.500,00 20.12.2018 15:45
16 Arda Özel Eğitim ve Öğetim Hiz. Tic. Ve San. A.Ş. 2. el muhtelif eşyalar Edirne Defterdarlığı 1.450,00 435,00 20.12.2018 16:00
17 Edirne Eğitimciler Derneği 2. el muhtelif eşyalar Edirne Defterdarlığı 3.300,00 990,00 20.12.2018 16:15
18 Meriç Özel Eğitim Hiz. A.Ş. 2. el muhtelif eşyalar Edirne Defterdarlığı 220,00 66,00 20.12.2018 16:30
Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen 1-4 sıradaki taşınmazların satış, 8-18 sıradaki taşınır malların satış ve 5-7 sıradaki taşınmazların kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte İstasyon Mahallesi Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turan Cad. No:63 22030-EDİRNE adresindeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürülüğü 1. kat toplantı salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.
1- İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
2- İhaleye katılmak isteyenlerin;
a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh belgesi)
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı suretini,
ç) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu,
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 2. maddenin (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi komisyona teslim etmek zorundadırlar.
3- Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak teminat mektubu olarak verilmesi halinde, geçici teminat mektubunun süresiz olması ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27. maddesi ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinde belirtilen hususları taşıması gerekmektedir.
4- İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.
5-Taşınır malların satış bedeli üzerinden alınması gereken vergi ve harçlar alıcısına aittir.
6- Taşınmazmal kiralamalarında ilk yıl için kira bedelinin dörtte biri ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin olarak, kalanı üçer aylık dönemler halinde üç eşit taksitte, müteakip yıllar kira bedelleri ise, üçer aylık dönemler halinde dört eşit taksitle ödenebilir. Ancak, tarım arazilerinde peşinatın dışında kalan kira bedelleri, aynı yıl kira dönemi içinde olmak kaydıyla, dönemin son ayında ve tek seferde ödenebilir.
7- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine'ye ait taşınmaz malın satış tutarı 5.000,00 TL' yi geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak, satış bedelinin en az 1/4’ü peşin kalanı 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle en fazla 8 taksitle ödenebilecektir. Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.
8- 8.-9. ve 10. sıradaki taşıtların Tahmini Bedeli tüm vergiler hariçtir, ihale sonucu oluşacak bedele Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen tüm yasal vergiler (Gümrük Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, KDV, Damga Vergisi, Karar Pulu, Bandrol) eklenecektir.
9- Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10- 16. 17. ve 18. sırada bulunan taşınırlar 6749 sayılı Kanunun(667 sayılı KHK) 2. maddesi uyarınca kapatılan kurumlara ait taşınırlardır. İstendiği takdirde Defterdarlık Hizmet Binasında görülebilir.
İlan olunur.
NOT:Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR