SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Muhtelif mahallelerde satılık arsalar

SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00806947
Şehir : İstanbul / Sancaktepe
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ SÖZ 18.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ SÖZ 21.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.05.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Abdurrahmangazi Mah. Enderun Cad. No:2 Sancaktepe/İSTANBUL” adresindeki Sancaktepe Belediyesi Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1. Aşağıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminat tutarları belirtilen Sancaktepe Belediyesi mülkiyetindeki 17 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile ayrı ayrı “Abdurrahmangazi Mah. Enderun Cad. No:2 Sancaktepe/İSTANBUL” adresindeki Sancaktepe Belediyesi Encümen Salonunda belirtilen tarih ve saatlerde teşekkül edecek Komisyon huzurunda ihale ile satılacaktır.

TAŞINMAZ LİSTESİ
Sıra No İlçesi Mahallesi Pafta Ada Parsel İmar Durumu Üzerindeki Muhdesat Yüzölçümü (m²) Belediye Hissesi Satılacak Alan (m²) Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1A 943 1 KONUT ALANI BİNA 4.919,53 TAM 252,42 98.443,80 2.953,31 29.05.2018 10:00
2 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1A 943 1 KONUT ALANI BİNA 4.919,53 TAM 210,73 82.184,70 2.465,54 29.05.2018 10:10
3 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1A 944 1 KONUT ALANI BİNA 2.537,33 TAM 144,85 56.491,50 1.694,75 29.05.2018 10:20
4 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1A 944 1 KONUT ALANI BİNA 2.537,33 TAM 185,86 72.485,40 2.174,56 29.05.2018 10:30
5 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1A 944 1 KONUT ALANI BİNA 2.537,33 TAM 166,74 65.028,60 1.950,86 29.05.2018 10:40
6 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1A 944 1 KONUT ALANI BİNA 2.537,33 TAM 292,19 113.954,10 3.418,62 29.05.2018 10:50
7 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21A4C 948 1 KONUT ALANI BİNA 1.369,27 TAM 48,70 18.993,00 569,79 29.05.2018 11:00
8 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1B 949 1 KONUT ALANI BİNA 2.637,90 TAM 402,26 156.881,40 4.706,44 29.05.2018 11:10
9 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1B 950 1 KONUT ALANI BİNA 3.811,76 TAM 200,14 78.054,60 2.341,64 29.05.2018 11:20
10 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1B 950 1 KONUT ALANI BİNA 3.811,76 TAM 252,25 98.377,50 2.951,33 29.05.2018 11:30
11 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1B 951 1 KONUT ALANI BİNA 5.186,40 TAM 322,38 159.578,10 4.787,34 29.05.2018 11:40
12 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1A 953 1 KONUT ALANI BİNA 1.955,45 TAM 260,41 101.559,90 3.046,80 29.05.2018 11:50
13 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1A 959 1 KONUT ALANI BİNA 4.368,50 TAM 289,09 112.745,10 3.382,35 29.05.2018 12:00
14 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21A4D 942 1 KONUT ALANI BİNA 3.314,97 TAM 318,31 124.140,90 3.724,23 29.05.2018 12:05
15 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1A 960 1 KONUT ALANI BİNA 3.568,15 TAM 237,54 92.640,60 2.779,22 29.05.2018 12:10
16 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1A 943 1 KONUT ALANI BİNA 4,919.53 TAM 250.66 97.757,40 2.932,72 29.05.2018 12:15
17 SANCAKTEPE YENİDOĞAN F22C21D1A 930 1 KONUT ALANI BİNA 2,678.71 TAM 123.80 48.282,00 1.448,46 29.05.2018 12:20

2. İhale dokümanı (şartname ve ekleri) Sancaktepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bedelsiz alınabilir.
3. İdare ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
4. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
5. İhaleye katılacaklardan istenilecek belgeler:
İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1- İkametgâh belgesi,
2- Nüfus kayıt örneği,
3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
5- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
6- İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname” ve “Yer Görme Belgesi”.

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

,1- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2- Noter tasdikli imza sirküsü, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya onaylı sureti ile yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti,
3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
5- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
6- İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname” ve “Yer Görme Belgesi”.
C) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
6. Satış bedelinin ödenmesi; satış bedeli peşin ödenebileceği gibi, Sancaktepe Belediye Meclisinin 08.03.2018 tarih ve 2018/33 sayılı kararında belirtildiği üzere taksitle de ödenebilir.
7. Taşınmazlar üzerinde mevcut yapılar bulunmakta olup, Belediye fuzuli şagili taşınmazlardan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklendamez ve istekli bunu Belediyeden isteyemez.

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR