SÖKE MALMÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif mahallelerde arsa kiralama işi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00686122
Şehir : Aydın / Söke
Yayınlandığı Gazeteler

SÖKE EKSPRES 01.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SÖKE EKSPRES 08.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Azmak,Arsa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.11.2017 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Söke Mal müdürü odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

SÖKE MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN

S. No Taşınmaz No Mahallesi Mevki Ada No Parsel No Yüzölçüm (m²) Kiralanacak Yüzölçümü (m²) Cinsi Kira Süresi Yıllık Tahmini
Bedeli
Gecici Teminatı İmar Durumu Fiili Durumu Kiralama
Amacı
İhale Günü Saati
1 09140109644 Atburgazı Mh. Boynak 269 1 58,410.00 58,410.00 Azmak 3 Yıl 17,550.00 TL 5,265.00 TL İmarsız Azmak Hayvancılık 16.11.2017 09:00
2 09140109791 Çalışlı Mh. Köycivarı 102 4 4,546.58 1,599.78 Arsa 3 Yıl 1,805.00 TL 541.50 TL İmarsız Narenciye Bahçesi Narenciye Bahçesi 16.11.2017 09:30
AÇIKLAMA
1- Yukarıda özellikleri yazılı taşınmazların kiralama ihalesi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Malmüdürü odasında Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- Taşınmazlara sabit tesis yapılmayacak olup; herhangi bir ağaç dikilmeyecektir.
3- Taşınmaz mal şartname ve ekleri mesai saatleri içinde İdareye müracaatla bedelsiz olarak görülebilir.
4- İsteklilerin, geçici teminat makbuzu veya Banka Teminat mektubu, nüfus cüzdan örneği, ikametgah belgesi (tüzel kişilerde yetki belgesi,tüzel kişiliğin notere tasdikli imza sirküleri ve
2017 yılı içersinde Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri makamdan alınmış sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile ihaleye katılacak yetkilinin nüfus kayıt örneği) ile birlikte bizzat komisyon
başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.
5- İstenilmesi halinde ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi 1/4'i peşin geri kalan kısmı ise taksitle ödenebilir. İhale bedeli, süresi içerisinde yatırılmadığı takdirde Geçici Teminat Hazineye irat kaydedilir.
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR