ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Muhtelif imarlı arsaların satışı yapılacaktır

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00941193
Şehir : Ankara / Yenimahalle
Semt-Mahalle : SUSUZ MAH. / MACUNKÖY
Yayınlandığı Gazeteler

BAŞKENT 08.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
POSTA 08.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
BAŞKENT 14.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.02.2019 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
En geç ihale günü saat 12:00’a kadar
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hipodrom Caddesi No:5’deki Belediye Hizmet binasının B-Blok 1.Katında bulunan ENCÜMEN salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
(Taşınmaz Mal Satış İhale İlanı)


Aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Kanunun 36.Maddesi gereğince Açık artırma usulü ile ihale karar pulu + sözleşme karar pulu + ilan giderleri ve diğer giderleri peşin, satış bedeli ise ilgili kanun çerçevesinde ilk öncelikli peşin olarak, peşin satılamaması halinde Belediyemiz Encümenince alınan kararlara istinaden toplam giderlerin yarısı peşin, diğer yarısı aylık olarak 6 eşit taksitle (Her ayın sonunda tüfe miktarı kadar artırılarak, sıfır veya eksi çıkması halinde yasal faizdeki değer alınarak ödenmesi şartıyla) ödenmesi, 1. sıradan 1. derece ipotek tesisi sözleşme-ihale ilan, ihale şartnamesinde
yer alması ve borç ödendikten sonra bir ay içerisinde ipoteğin kaldırılması şartıyla ayrı mülkiyet satışı yapılacaktır.

1-İhale 21.02.2019 tarihinde Hipodrom Caddesi No:5’deki Belediye Hizmet binasının B-Blok 1.Katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ' nce yapılacaktır.

2-İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLÂK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3-İstekliler, Şartnamenin 2.Maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

a-Kimlik ve Yetki Belgeleri. b-İkametgâh Belgesi. c-Teklif Mektubu, d-Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, e-Yer Görme Belgesi.
f-Şartname Alındı Makbuzu. g-Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu.

4-İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5-İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6-İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7-Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12:00’a kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7.katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8-Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9-Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10-İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

Sıra
No
İlçesi Mahallesi Ada/ Parsel Toplam Alan (m2) Hisse (m2) H.max Emsal Kullanım Amacı Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL)

İhale Saati
1 Y.mahalle Susuz 63283/1 10,003.74 10,003.74 Serbest 1,00 Kentsel Servis Alanı 11.004.114,00 330.123,42
14:00
2 Y.mahalle Susuz 63203/5 12,019.00 12,019.00 Serbest 1,20 Ticaret Alanı 6.610.450,00 198.313,50
14:00
3 Y.mahalle Mehmet Akif Ersoy 62060/4 3,363.00 2,827.00 2 Kat 0,25 Ticari Rekreasyon Alanı 2.402.950,00 72.088,50
14:00
4 Y.mahalle Mehmet Akif Ersoy 62060/3 3,606.00 1,800.00 2 Kat 0,25 Ticari Rekreasyon Alanı 2.250.000,00 67.500,00
14:00
5 Çankaya Alacaatlı 44920/1 8,055.00 8,055.00 Serbest 1,00 Konut 9.263.250,00 277.897,50
14:00
6 Y.mahalle Orman Çiftliği 7627/22 83,037.25 83,037.25 Mania Kotu 865 mt. 1,50 Arsa 153.618.912,50 4.608.567,38
14:00
7 Y.mahalle Yakacık 60265/1 13,364.00 13,364.00 Saçak Seviyesi: 9,50 0,60 Depolama Alanı 9.688.900,00 290.667,00
14:00
8 Y.mahalle Yakacık 60264/1 11,471.00 11,471.00 Saçak Seviyesi: 9,50 0,60 Depolama Alanı 8.316.475,00 249.494,25
14:00
9 Y.mahalle Çerçideresi 64785/2 22,148.00 22,148.00 Serbest 2,00 Ticaret-Turizm-Konut Alanı 73.088.400,00 2.192.652,00
14:00
10 Gölbaşı Kızılcaşar 123561/1 16,200.00 16,200.00 Serbest 1.95 Konut 32.400.000,00 972.000,00
14:00
11 Çankaya Dikmen 29409/1 10,636.00 10,636.00 MA - Serbest E.İnşaat Alanı 35.133 m2 Mesken Alanı 38,289,600.00 1,148,688.00
14:00
12 Mamak İmrahor 52001/8 5,860.74 5,860.74 Serbest 1,5 KDKÇA 5,860,740.00 175,822.20
14:00

Ankara Büyükşehir Belediyesi

İnternet Adresi www.ankara.bel.tr

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR