MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Muhtelif gayrimenkullerin satışı yapılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri sunulan taşınmazlardan Erenköy Mahallesi 12939 ada 1 Parsel de bulunan taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile diğer taşınmazların ise aynı kanunun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.05.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Meclis Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri sunulan taşınmazlardan Erenköy Mahallesi 12939 ada 1 Parsel de bulunan taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile diğer taşınmazların ise aynı kanunun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

SIRA
NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

ALAN
(m2)

KAKS/
KAT ADEDİ

TAŞINMAZ CİNSİ

İHALE TÜRÜ

MUHAMMEN
BEDEL

GEÇİCİ
TEMİNAT

1

ERENKÖY

12939

1

9.564,01

E=0,60

ÖZEL OKUL ALANI

KAPALI TEKLİF

3.750.000,00

112.500,00

2

KARACAOĞLU

3973

4

1.367,70

E=0,50

TİCARET ARSASI

AÇIK TEKLİF

300.000,00

9.000,00

3

MİMARSİNAN KAYAPUL

884

4

260,54

3

KONUT ARSASI

AÇIK TEKLİF

50.000,00

1.500,00

4

HİSARCIK

113

1

1.747,85

E=0,50

TİCARET ARSASI

AÇIK TEKLİF

300.000,00

9.000,00

5

GESİ

738

4

748,56

3

KONUT ARSASI

AÇIK TEKLİF

120.000,00

3.600,00

6

KÜÇÜKALİ A-A BLOK

7605

4

86,00

1 NOLU

YAPILI İŞYERİ

AÇIK TEKLİF

220.000,00

6.600,00

7

KÜÇÜKALİ A-B BLOK

7605

4

86,00

2 NOLU

YAPILI İŞYERİ

AÇIK TEKLİF

220.000,00

6.600,00

  1. İhale 22 Mayıs 2018 Salı günü saat 14.30’da Belediyemiz Meclis Salonu’nda yapılacaktır.

  2. İhale katılımcılarından istenecek belgelerin listesi aşağıda sunulmuştur. Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Kapalı Teklif Usulü ile satılacak taşınmazın ihale katılımcılarından istenecek belgeler:
a) Gerçek Kişilerden: 1)Teklif mektubu, 2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, 3) Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname, 4) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği, 5) Nüfus cüzdanı fotokopisi, 6) İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname, 7) İhale katılım belgesi, 8) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz.
b) Tüzel Kişilerden: 1)Teklif mektubu, 2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, 3) İhaleye iştirak eden şirketin, şirketi temsil eden yetkili şahıs veya şahısların yetki belgesi ve imza sirküleri, 4)Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname, 5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği, 6) İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname, 7) İhale katılım belgesi, 8) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz.
Açık Teklif Usulü ile satılacak taşınmazların ihale katılımcılarından istenecek belgeler:
a) Gerçek Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, nüfus cüzdan fotokopisi,
b) Tüzel Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, ihaleye iştirak eden şirketin, şirketi temsil eden yetkili şahıs veya şahısların yetki belgesi ve imza sirkülerini,
İhale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
3) İhale Şartnamesi Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nde, ihale ile ilgili imar durum ve teknik bilgiler Plan ve Proje Müdürlüğü’nde görülebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR