YATAĞAN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Muğla/Yatağan'da üzerinde binalar bulanan arsa icradan satılıktır

YATAĞAN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00981566
Şehir : Muğla / Yatağan
: 4900
İmar Durumu : Tarla
Yayınlandığı Gazeteler

TAKVİM 15.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/271 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
1,467,000 TL
Birinci Satış Günü
:
23.05.2019 14:00
İkinci Satış Günü
:
25.06.2019 14:00
Satış Yeri
:
Yatağan İcra Dairesi - Yatağan Hükümet Konağı İçi- Yatağan/MUĞLA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
YATAĞAN
İCRA DAİRESİ
2018/271 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Kıymet takdirine konu taşınmazın cinsi tapu kayıtlarına göre tarladır. Fakat 1/1000 Ölçekli Madenler Revizyon Uygulama İmar Planı içerisinde ve meskun alanda bulunması, belediye hizmetlerinden yararlanıyor olması nedenleriyle arsa vasfını kazanmıştır. Yüzölçümü 4.900,00 m2 dir. Malik Halil İbrahim Dili’nin taşınmazdaki hissesi tamdır. Taşınmaz, Muğla Büyükşehir Belediye Sınırları, Yatağan Belediye Sınırları ve 1/1000 Ölçekli Madenler Revizyon Uygulama İmar Planı içerisindedir. Meskun alanda yer almaktadır. Muğla – Aydın Karayolu’na cephelidir. Tam karşısında Yatağan Küçük Sanayi Sitesi yer almaktadır. Yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre sağlığı, zabıta, itfaiye, ulaşım, elektrik ve haberleşmegibi belediye ve diğer kentsel alt yapı hizmetlerinden fiilen yararlanmaktadır. İmar uygulaması görmediği için, müstakil imar parseli değildir, kadastral parsel niteliğindedir. 1/1000 Ölçekli Madenler Revizyon Uygulama İmar Planı’na göre, bir kısmı Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı’nda (KDKÇA), bir kısmı Konut Alanı’nda, bir kısmı Spor Alanı’nda, bir kısmı Resmi Kurum Alanı’nda ve bir kısmı da imar yolu içerisinde kalmaktadır.Taşınmazın KDKÇA içerisinde kalan kısmında emsali E:0,50, maksimum bina yüksekliği 6,50 m olacak şekilde en fazla 2 katlı, ayrık nizam(bahçeli nizam) ticari amaçlı bina yapılması; Konut Alanı içerisinde kalan kısmında taksı 0,40, kaksı 0,80,maksimum bina yüksekliği 6,50 m olacak şekilde bodrum hariç 2 katlı, ayrık nizam (bahçeli nizam) mesken amaçlı bina yapılması mümkündür. Fakat imar uygulaması yapılmadan her hangi bir inşaat izni alınması mümkün değildir.Taşınmaz üzerinde bir atölye, konut amaçlı yapılmış 2 katlı bir bina ve müştemilatları ilemuhtelif cins, yaş ve sayıda meyveli ve meyvesiz ağaçlarmevcuttur. Taşınmazın yukarıda bahsedilen özellikleri göz önüne alınarak, arsa değeri piyasa değeri yöntemi ile belirlenmiştir. Kıymet takdir tarihinden önceki günlerde taşınmaz civarında, Madenler Mahallesi sınırları içerisinde, Muğla – Aydın Karayoluna cepheli kadastral parsel niteliğindeki taşınmazlarda yapılan serbest alım ve satımlarda oluşan ve kıymet takdir gününe tekabül ettirilen, emsal arsa birim satış bedellerinin, yaptığımız araştırma ve soruşturmalar sonrası, günün ekonomik koşulları da dikkate alınarak, kıyaslama suretiyle 230,00 TL/m2olduğu tespit ve takdir edilmiştir. Buna göre kıymet takdir tarihi itibariyle; taşınmazın arsa değeri: 4.900,00 m2 x 230,00 TL/m2 = 1.127.000,00 TL dir.
2 KATLI BİNA: Taşınmazın güney sınırına bitişik olarak karayoluna cepheli konumda, konut amaçlı inşa edilmiş, iki katlı, betonarme karkas, 3. Sınıf, B grubu, kaloriferli yapıdır. Her katında ayrı birer daire mevcuttur. Her bir dairede 3 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 banyo – WC mevcuttur. Salon lamine, bir oda, mutfak, banyo- WC ve hol seramik kaplı, iki oda rabıta kaplıdır. Merdivenlerin kaplamaları mermer, korkulukları demir ferforjedir. İç kapılar ahşap, pencere ve balkon kapıları PVC doğrama ve çift camlıdır. Mutfak ahşap dolaplı ve bankosumermertezgahtır. İç ve dış sıvalar normal sıva ve plastik boyalıdır. İnşaat alanı 2x156,00 = 312,00m2,net kullanım alanı (faydalı alanı) 2 x 131,00 = 262,00 m2 dir. 27-29 yaşlarındadır. Yıpranma oranı % 25, inşaat gerçekleşme oranı % 100 dür. Kıymeti: 312,00m2 x 966,00TL/m2x% 75 = 226.044.00 TL dir.
ATÖLYE: Taşınmazın orta kesimine ve kuzey sınırına bitişik olarak işyeri amaçlı inşa edilmiş,tek katlı, yığma yarı kagir, 2. Sınıf, B grubu, basit yapıdır. İnşaat alanı 242 m2, net kullanım alanı (faydalı alanı) 229,00 m2 dir.36-38 yaşlarındadır. Yıpranma oranı % 40, inşaat gerçekleşme oranı % 60 dır. Kıymeti: 242,00m2 x 483,00TL/m2x % 60 x % 60 = 42.079.00 TL dir.
BESİ DAMI - DEPO: Taşınmazın orta kesimine ve kuzey sınırına bitişik olarakinşa edilmiş,tek katlı, yığma yarı kagir, 2. Sınıf, B grubu, basit yapıdır. İnşaat alanı 38 m2,net kullanım alanı (faydalı alanı) 31,00 m2 dir. 36-38 yaşlarındadır. Yıpranma oranı % 40, inşaat gerçekleşme oranı % 55 dir. Kıymeti: 38,00m2 x 483,00TL/m2x % 60 x % 55 = 6.057,00 TL dir.
BESİ DAMI: İki katlı binanın arka kesimine ve güney sınırına bitişik olarak inşa edilmiş,tek katlı,2. Sınıf, B grubu, basit çelik yapıdır. İnşaat alanı 47 m2, net kullanım alanı (faydalı alanı)44,00 m2 dir. 36-38 yaşlarındadır. Yıpranma oranı % 32, inşaat gerçekleşme oranı % 50 dir. Kıymeti: 47,00m2 x 483,00TL/m2x % 68 x % 50 = 7.718,00 TL dir.
SAMANLIK- BAHÇE TUVALETİ: Taşınmazın orta kesimine ve güney sınırına bitişik olarak inşa edilmiş, tek katlı, 2. Sınıf, B grubu, basit çelik yapıdır. İnşaat alanı 64 m2,net kullanım alanı (faydalı alanı) 60,00 m2 dir. 14-16 yaşlarındadır. Yıpranma oranı % 18, inşaat gerçekleşme oranı % 60 dır. Kıymeti: 64,00m2 x 483,00TL/m2x % 82 x % 60 = 15.209,00 TL dir.
BRİKET BAHÇE DUVARLARI: Taşınmazın doğu ve kuzey sınırına ihata amaçlı inşa edilmiş, 1. Sınıf, A grubu yapılardır. İnşaat alanları toplamı 79 m2 dir. 27-29 yaşlarındadırlar. Yıpranma oranları % 40, inşaat gerçekleşme oranları % 100 dür. Kıymetleri toplamı: 79,00m2 x 153,00TL/m2x% 60 = 7.252,00 TL dir.
TEL ÇİTLER: Atölyenin arka kesimindeki taşınmaz sınırlarını (kuzey ve batı sınırlarını) ihata etmek amaçlı kümes teli ve köşebentlerden imal edilmiş, 1. Sınıf, A grubu imalatlardır. Alanları toplamı 108 m2 dir. 14-16 yaşlarındadırlar. Yıpranma oranları % 18, inşaat gerçekleşme oranları % 100 dür. Kıymetleri toplamı: 108,00m2 x 60,00TL/m2x% 82 = 5.314,00 TL dir.
KESON KUYU: Taşınmazın kuzey batı kesimine inşa edilmiş, dairesel kesitli betonarme sulama yapısıdır. Çapı 3,30 m, derinliği 9,00 m dir. 19-21 yaşlarındadır. Yıpranma oranı % 22, inşaat gerçekleşme oranı % 100 dür. Kıymeti: 9,00 m x 850,00TL/m2x% 78 = 5.967,00 TL dir.
DEMİR AVLU KAPISI: Taşınmazın karayolu sınırına (doğu sınırına) örgülü kalın tel ve profillerden raylı sistemde yapılmış beton kaideli imalattır. Alanı 7,00 m2 dir. 14-16 yaşlarındadır. Yıpranma oranı % 18, inşaat gerçekleşme oranı % 100 dür. Kıymeti: 7,00m2 x 450,00TL/m2x% 82 = 2.583,00 TL dir.
Taşınmaz üzerinde bulunan yapı, tesis ve imalatların toplam kıymeti: 226.044.00 + 42.079.00 + 6.057,00 + 7.718,00+ 15.209,00 +7.252,00 + 5.314,00 + 5.967,00 + 2.583,00 = 318.223,00 TL dir.Taşınmaz üzerindeki ağaçların topla değeri 21.710,00TL'dir.
Neticede, kıymet takdiri istenen, Halil İbrahim Dili’ye ait, Muğla İli, Yatağan İlçesi, Madenler Mahallesi, Bozyaka Mevkii’nde bulunan vetapu sicilinin N20a19a pafta, 288 parsel numarasında tarla olarak kayıtlı taşınmazın, arsa, yapı, tesis, imalat ve ağaçlar olmak üzere, kıymet takdir tarihi itibariyle toplam değeri: 1.127.000,00 + 318.223,00 + 21.710,00 = 1.467.000,00 TL dir.
Adresi : Muğla İli, Yatağan İlçesi, Madenler Mahallesi, Bozyaka Mevkii’nde bulunan, tapu sicilinin N20a19a pafta, 288 parsel
Yüzölçümü : 4.900 m2
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu : Yatağan Belediye Sınırları ve 1/1000 Ölçekli Madenler Revizyon Uygulama İmar Planı içerisindedir. Taşınmazın KDKÇA içerisinde kalan kısmında emsali E:0,50, maksimum bina yüksekliği 6,50 m olacak şekilde en fazla 2 katlı, ayrık nizam(bahçeli nizam) ticari amaçlı bina yapılması; Konut Alanı içerisinde kalan kısmında taksı 0,40, kaksı 0,80,maksimum bina yüksekliği 6,50 m olacak şekilde bodrum hariç 2 katlı, ayrık nizam (bahçeli nizam) mesken amaçlı bina yapılması mümkündür. Fakat imar uygulaması yapılmadan her hangi bir inşaat izni alınması mümkün değildir.
Kıymeti : 1.467.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü : 23/05/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 25/06/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Yatağan İcra Dairesi - Yatağan Hükümet Konağı İçi- Yatağan/MUĞLA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- Taşınmaz üzerinde Türkiye Halk Bankası'nın ipoteği bulunmakta , ipotek alacağı 802.453,96 TL olup; satış ipotek alacağı ve satış masrafları üzerinden açık arttırmaya başlanacaktır. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/271 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/04/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR